Σημαντική πιστοποίηση για τη Noveltech

0

Τον Απρίλιο  του 2014 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η αξιολόγηση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας της Noveltech από την TÜV HELLAS ως προς το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008. Η TÜV HELLAS είναι Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, θυγατρική του Γερμανικού Οργανισμού TÜV NORD Group.

noveltech

Στην  Ελλάδα δραστηριοποιείται από το 1987 παρέχοντας ανεξάρτητες υπηρεσίες Επιθεώρησης και Πιστοποίησης σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο χώρο, στους τομείς της Τεχνολογίας, της Ποιότητας, της Ασφάλειας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.

Η αξιολόγηση που έλαβε χώρα στις 7/4/2014 πιστοποίησε ότι το Σύστημα Ποιότητας της Noveltech καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του προτύπου και επιβεβαίωσε με τον πιο εμφατικό τρόπο την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού της εταιρείας.

Share.

Leave A Reply