Συμμετοχή του ΟΤΕ σε διαγωνισμό της «Κοινωνίας της Πληροφορίας»

0

Την πρόθεσή του να συμμετέχει στο διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή που έχει προκηρύξει η «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»  για το έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ II- Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες Νησίδων 1-8», προϋπολογισμού 329,780 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) ανακοίνωσε ο ΟΤΕ.

OTE

Σε σχετική αναφορά του στο Χρηματιστήριο μάλιστα αναφέρει πως θα συμμετέχει γενικότερα σε διαγωνισμούς των υπουργείων και άλλων φορέων του δημοσίου και καλεί  τις ανώνυμες εταιρείες – μετόχους του όπως προβούν, εάν δεν το έχουν πράξει ήδη, στην ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου, κατά την έννοια του ως άνω ΠΔ 82/1996 και παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους.

Σημειώνεται ότι αν δεν δοθεί νέα παράταση οι προσφορές για το ΣΥΖΕΥΞΙΣ II θα κατατεθούν στις 6 Ιουνίου.​

Share.

Leave A Reply