Πολύπλοκο παζλ με την Intracom Telecom

0

Η πώληση της Intracom Telecom εκτός από το ενδιαφέρον που συγκεντρώνει αναφορικά με τι μέλει γενέσθαι στο εξής με τον όμιλο της Inracom, ειδικά αν πουληθεί και η hellas online, έχει γεννήσει πλήθος ερωτηματικά για το μέλλον της ίδιας της εταιρείας, στην οποία εργάζονται περί τα 1.800 άτομα.

Intracom Telecom

Οι πληροφορίες που φέρουν την Ericsson να βρίσκεται πίσω από τους επενδυτές από το Dubai (οι αγοραστές της Intracom Telecom, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση) μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνονται επίσημα. Ωστόσο, επιμένουν και μάλιστα διανθίζονται με την προσθήκη και της ρωσικής Sistema. Αυτό που λέγεται είναι πως η  Ericsson μέσω αυτής της εξέλιξης θα ενισχύσει τη συνεργασία της με τη ρωσική εταιρία η οποία όπως είναι γνωστό κατέχει το 48% της Intracom Telecom. Πιθανό θεωρείται επίσης οι επενδυτές από το Dubai να εξαγοράσουν και μερίδιο της Sistema στην Intracom Telecom.

Βεβαίως τα παραπάνω μένουν να επιβεβαιωθούν, ενώ να σημειώσουμε πως για ότι διαμείβεται στα κεντρικά της Ericsson, δεν λαμβάνει άμεσα γνώση το εδώ τμήμα της εταιρείας.

Από την πλευρά της Intracom Holdings εδόθησαν ορισμένες επιπλέον πληροφορίες για τη συμφωνία πώλησης  της Intracom Telecom. Μεταξύ άλλων αποσαφηνίστηκε ότι για το 49%  της Intracom Telecom έχει συμφωνηθεί τίμημα  35 εκατ. ευρώ καταβλητέο σε μετρητά καθώς και επιπλέον ωφέλεια της εταιρίας, ποσού 12 εκατ. ευρώ από εκχωρούμενες σε αυτήν απαιτήσεις.

Επίσης σημειώνεται ότι από τη μεταβίβαση της συμμετοχής στην Intracom Telecom, δεν θα επηρεαστούν στο σύνολό τους τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού, τόσο της μητρικής εταιρίας όσο και του Ομίλου Intracom Holdings (λόγω ενοποίησης της μεταβιβαζόμενης εταιρίας με την μέθοδο της Καθαρής Θέσης). Για την Εταιρία και τον Όμιλο, η μεταβολή θα αφορά τη σχεδόν ισόποση αντικατάσταση ενός στοιχείου Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού με άλλα στοιχεία Κυκλοφορούντος Ενεργητικού.

Όσον αφορά το αποτέλεσμα, η επίδραση από τη μεταβίβαση της Intracom Telecom θα είναι οριακά θετική (100 χιλ.  ευρώ περίπου) για τη μητρική εταιρία, ενώ για τον Όμιλο στην παρούσα χρονική στιγμή δε μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς, λόγω της μη οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων της Intracom Telecom για την περίοδο 1.1.2014 έως την ημερομηνία μεταβίβασης. Αναμένεται όμως, με βάση τα εκτιμώμενα μεγέθη, ότι δεν θα επηρεασθούν σημαντικά τα αποτελέσματα του Ομίλου Intracom Holdings.

Ακόμη, διευκρινίζεται ότι με την μεταβίβαση τερματίζονται οι εκ της άσκησης του δικαιώματός της προαίρεσης (put option) για την πώληση του 49% της Intracom Telecom, υποχρεώσεις και ευθύνες της εταιρίας, ενώ αναμένεται και άρση των χορηγηθεισών από την εταιρία εταιρικών και λοιπών εγγυήσεων υπέρ δανείων και εγγυητικών επιστολών της Intracom Telecom καθώς και απαλλαγή από οποιεσδήποτε ευθύνες σε σχέση με τη διαχείριση ή ιδιοκτησία της προς πώληση εταιρίας.

Share.

Leave A Reply