eett dtv

Με τη δημοσιοποίηση του τεύχους προκήρυξης, βάσει του οποίου θα γίνει ο διαγωνισμός – δημοπρασία,  ξεκίνησε (27 Δεκεμβρίου 2013) η διαδικασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων με σκοπό την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης.

Στόχος είναι να ολοκληρωθεί στις 28 Φεβρουαρίου με την ανακοίνωση του υπερθεματιστή, ενώ το δημόσιο προσδοκά κατ΄ ελάχιστο το ποσό των 18,3 εκατ. ευρώ (το σύνολο των τιμών εκκίνησης για όλες τις άδειες).

Βάσει του τεύχους προκήρυξης, που δημοσιοποίησε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) η διαδικασία αφορά την απονομή ενός δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής κάλυψης  και δεκατριών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων περιφερειακής κάλυψης, μέσω δημοπρασίας πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα. Η τιμή εκκίνησης για την εθνική άδεια είναι 16,39 εκατ. ευρώ, ενώ για τις περιφερειακές είναι για κάθε μια διαφορετική  (σωρευτικά περίπου 1,94 εκατ. ευρώ).

Τι θα γίνει ωστόσο αν δεν υποβληθεί καμιά αίτηση συμμετοχής ή ο ενδιαφερόμενος είναι μόνον ένας; Όπως ορίζεται  στο τεύχος προκήρυξης της διαδικασίας στην περίπτωση που δεν υποβληθεί καμία αίτηση συμμετοχής, η ΕΕΤΤ κηρύσσει τη διαδικασία άγονη και προκηρύσσει νέα διαγωνιστική διαδικασία για τη χορήγηση τεσσάρων δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων εθνικής κάλυψης και δεκατριών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων περιφερειακής κάλυψης.

Εάν στο στάδιο προεπιλογής έχει προεπιλεγεί μόνο ένας συμμετέχων, ο οποίος σύμφωνα με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής που έχει καταθέσει ενδιαφέρεται για την χορήγηση του ενός δικαιώματος συχνοτήτων εθνικής κάλυψης, η ΕΕΤΤ με απόφασή της, χωρίς τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, ανακηρύσσει αυτόν υπερθεματιστή για το ένα δικαίωμα χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Εθνικής Κάλυψης και τα δεκατρία δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων περιφερειακής κάλυψης με εκπλειστηρίασμα το άθροισμα των τιμών.

Πάντως, στη διαδικασία, η οποία στη συνέχεια θα οδηγήσει στο ψηφιακό μέρισμα δεδομένη θεωρείται η συμμετοχή της Digea. Δεν το έχουν αποκλείσει ο ΟΤΕ και η Forthnet. Με δεδομένο όμως το τοπίο σήμερα στο τηλεοπτικό περιεχόμενο το σενάριο ο ενδιαφερόμενος για την εθνική άδεια να είναι ένας θεωρείται αρκετά πιθανό. Δύσκολα μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις αναφορικά με τις περιφερειακές άδειες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην ΕΕΤΤ αίτηση συμμετοχής για τη διαγωνιστική διαδικασία έως την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014. Η ανακοίνωση των επιλεγμένων συμμετεχόντων και η αποστολή των δελτίων συμμετοχής είναι μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου και ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 7 του ίδιου μήνα.  Η οριστική ημερομηνία εκκίνησης της δημοπρασίας θα γνωστοποιηθεί επίσημα στους συμμετέχοντες με τα δελτία συμμετοχής.

Να σημειωθεί ότι ο υπερθεματιστής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο τρόπους για να καταβάλλει το τίμημα: Ο πρώτος είναι να το καταβάλλει τοις μετρητοίς εντός ενενήντα ημερών από την απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία ανακηρύσσονται υπερθεματιστές. Ο δεύτερος να καταβάλλει τοις μετρητοίς εντός ενενήντα ημερών από την απόφαση της ΕΕΤΤ με την οποία ανακηρύσσονται υπερθεματιστές το 50% του εκπλειστηριάσματος και το υπολειπόμενο 50% σε τρεις ετήσιες δόσεις, προσαυξημένες με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες που ισχύει κατά το χρόνο της καταβολής, με ημερομηνία πρώτης καταβολής την 1η Μαρτίου 2017.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


13o Mobile Connected World - Έρχεται στις 5/10!

Η «καρδιά» του connectivity, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των ιδιωτικών δικτύων, του 5G Standalone (SA), των smart cities αλλά και του μέλλοντος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη με τη μορφή του 6G, θα «χτυπήσει» και φέτος στο Mobile Connected World!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Η Τέτη Ηγουμενίδη, μέλος της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ), είναι δημοσιογράφος του επιχειρηματικού ρεπορτάζ. Καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευαστικές εταιρείες, τις εταιρείες real estate και γενικότερα την αγορά ακινήτων. Επίσης, ασχολείται με τις δραστηριότητες των υπουργείων Περιβάλλοντος, Υποδομών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εργάζεται στον έντυπο Τύπο χωρίς διακοπή από το 1990 (μεταξύ άλλων στις εφημερίδες Νίκη, Εξουσία και Ναυτεμπορική), και έχει συνεργαστεί με ιστοσελίδες, περιοδικά, και τον ραδιοφωνικό σταθμό Flash.

Leave A Reply