Παρασκευή, 9 Ιουνίου

Μεγάλη η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις

0

Σημαντικά ευρήματα σχετικά με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις περιλαμβάνει η έρευνα του Παρατηρητηρίου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. που διεξήχθη το πρώτο τρίμηνο του 2013.

kpt

Συμπερασματικά από την έρευνα διαπιστώνεται ότι οι επιχειρήσεις θεωρούν απαραίτητη, τόσο τη χρήση όσο και την παρουσία τους στο Διαδίκτυο. Ειδικότερα παρατηρείται σημαντική διεύρυνση της  χρήσης του διαδικτύου στις συναλλαγές των Επιχειρήσεων με το Δημόσιο, ενώ η προώθηση των επιχειρήσεων στα Κοινωνικά Δίκτυα είναι σε ανοδική πορεία, με περιθώρια βελτίωσης. Η χρήση του Διαδικτύου πλέον γίνεται σε μεγάλο ποσοστό με ασφάλεια, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγή σχετικών κινδύνων.
Επιπλέον από την έρευνα προκύπτει ότι υπάρχει σημαντική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, καθώς και ότι πληθώρα επιχειρήσεων επενδύουν σε νέες τεχνολογίες.
Παρατηρείται ότι ο κλάδος των επιχειρήσεων που σχετίζεται με Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές δραστηριότητες εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό στην εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων τους με χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης (eLearning), ενώ υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για την υιοθέτηση τέτοιων εφαρμογών από τους υπόλοιπους κλάδους.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας απεικονίζονται σε διαδραστική εφαρμογή που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΚτΠ ΑΕ (http://icteval.ktpae.gr/stats/delivery/#), όπου παρουσιάζονται τα δεδομένα ανά μέγεθος επιχείρησης, ανά περιφέρεια  και ανά κλάδο  δραστηριοποίησης.

Share.

Leave A Reply