Βροχή ενστάσεων στη Δημόσια Διαβούλευση για την ψηφιακή μετάβαση

0

Σειρά από ενστάσεις και παρατηρήσεις επί της διαδικασίας που προτείνεται για την αδειοδότηση των παρόχων δικτύου ψηφιακής τηλεοπτικής εκπομπής εκφράζονται από τους 13 φορείς που έλαβαν μέρος στη δημόσια διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Πολλές από αυτές δεν έχουν σχέση με τα ζητήματα που μπορεί να καθορίσει η ΕΕΤΤ, όπως π.χ. ότι και μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί ο αριθμός των παρόχων περιεχομένου τηλεόρασης. Γεγονός είναι ότι άλλοι αρμόδιοι φορείς της κυβέρνησης καθυστερούν να λάβουν αποφάσεις, κάτι που το πιθανότερο είναι να συνεχιστεί, μετά τις εξελίξεις στην ΕΡΤ αλλά και την αλλαγή μελών του υπουργικού συμβουλίου.

eekt_logo-300x107

Μεταξύ των φορέων που συμμετείχαν στη διαβούλευση είναι η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ) η οποία σημειώνει με έμφαση πως «ο κλάδος της κινητής τηλεφωνίας (ΚΤ) θεωρεί ότι το μέρος του ψηφιακού μερίσματος στα 800 ΜΗz (790 – 862 ΜΗz) που έχει διατεθεί για τις κινητές επικοινωνίες, θα πρέπει να απελευθερωθεί και να είναι διαθέσιμο χωρίς παρεμβολές πριν τον Οκτώβριο του 2014».

Επίσης, η ΕΕΚΤ ζητά να διευκρινιστεί ότι στην περίπτωση που θα παρέχονται υπηρεσίες internet από τους παρόχους δικτύου τηλεόρασης οι φορείς αυτοί θα τηρούν τους όρους και τους κανόνες που προβλέπονται για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ενώ η ΕΕΤΤ θα έχει την ευθύνη να ελέγχει την τήρηση των σχετικών κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού. Επιπλέον όσο αφορά τις υπηρεσίες διαδικτύου ζητείται από την ΕΕΚΤ ο φορέας να είναι αδειοδοτημένος πάροχος και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Δήλωση Γενικής Καταχώρησης) και να καταβάλει ετήσια τέλη, σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικών Αδειών για τη δραστηριότητα αυτή.

Σημειώνεται ότι στους παρόχους δικτύου τηλεόρασης δίνεται η δυνατότητα, όπου υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα, να μπορούν να μεταδώσουν πρόσθετες και συμπληρωματικές υπηρεσίες που μέχρι σήμερα παρέχονται από τις τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις. Με δεδομένη την οικονομική κρίση είναι φυσικό ο κλάδος των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να ανησυχεί με την προοπτική να αποκτήσει επιπλέον ανταγωνισμό και μάλιστα χωρίς κανόνες.

forthnet-groupΣτη διαβούλευση συμμετείχε και η Forthnet η οποία μεταξύ άλλων επισημαίνει την απουσία από τη διαδικασία μελέτηςέρευνας για την ψηφιακή ευρυεκπομπή η οποία μάλιστα, όπως προσθέτει, προβλεπόταν ρητά στο άρθρο 16 του ν.3592/2007. Όπως σημειώνει η «διενέργεια μια τέτοιας μελέτης είναι ο μοναδικός τρόπος που θα μπορούσε να οδηγήσει στην έκδοση αξιόπιστων και ασφαλών επιστημονικά συμπερασμάτων ως προς τις δυνατότητες, τις παραμέτρους και τις οικονομικές προοπτικές της συγκεκριμένης αγοράς, τη βιωσιμότητα της επένδυσης και κατ΄ επέκταση του αριθμού των παρόχων που θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν».

Ειδικότερα, στη δημόσια διαβούλευση αναφορικά με τον Περιορισμό του Αριθμού των Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής και τη Διαδικασία Χορήγησής τους που έληξε την 19η Ιουνίου 2013, συμμετείχαν και κατέθεσαν τις απόψεις τους 13 πάροχοι δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 18 φυσικά πρόσωπα. Κατατέθηκαν δηλαδή συνολικά 31 απόψεις. Ένας μεγάλος αριθμός φυσικών προσώπων που συμμετείχε στη διαβούλευση το έπραξε για να διαμαρτυρηθεί για τις εξελίξεις στην ΕΡΤ, με ίδιες από όλους φράσεις, όπως: «Όχι σκόπιμες ποινές στην ΕΡΤ για καθυστερήσεις! Να αποδοθούν στη Δημόσια Ραδιοτηλεόραση τρεις δίαυλοι! όχι στο μονοπώλιο που θα επιβάλει την απόλυτη δικτατορία των καναλαρχών – μεγαλοεργολάβων!»
Οι 13 φορείς ήταν οι εξής: Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης,
Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας, Ε.ΤΗ.Σ.Ε.Α., ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ / ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ Κ/Δ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε (West Channel), INΚA Κρήτης, ΟΤΕ Α.Ε. (η παρέμβασή του δεν δημοσιοποιείται όπως ζήτησε), ΠΑΣΥΜΗΤΕ, ΠΟΣΠΕΡΤ, Blue Sky TV, Communication Systems LTD, DIGEA SA (επίσης δεν δημοσιοποιείται η άποψή της ζητήθηκε να μείνει εμπιστευτική), Digital Union SA, Forthnet Media Holdings, SUPERTV (Ευθύμιος Κάππος).

logo_smallΙδιαίτερο ενδιαφέρον όμως έχει και η άποψη της Digital Union SA (συνένωση 16 καναλιών). Ο φορέας αυτός σημειώνει ότι «δεν είναι δυνατόν να γίνει διαγωνισμός για απόδοση ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής σε παρόχους δικτύου, πριν εκδοθούν από το ΕΣΡ (Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης) άδειες για παρόχους περιεχομένου. Υπάρχει πρόβλημα και το πρόβλημα τούτο γίνεται εντονότερο για όσα αφορούν τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Για τους πανελληνίους σταθμούς, λίγο – πολύ είναι φανερό ποιοι θα αδειοδοτηθούν»…

Αναλυτικότερα η Digital Union ρωτά τους αρμόδιους φορείς: «Πώς είναι δυνατόν ο πάροχος δικτύου να λάβει μέρος στο διαγωνισμό, για την απόκτηση περιφερειακής συχνότητας, όταν δεν θα γνωρίζει αν θα έχει πελάτες στην περιοχή στην οποία επιθυμεί να του αποδοθεί συχνότητα; Αν δεν λάβει κανείς τηλεοπτικός σταθμός άδεια από το ΕΣΡ για την επιθυμητή περιοχή, τι να την κάνει ο πάροχος την συχνότητα; Αν πάρει άδεια π.χ. ένας μόνο σταθμός, πως θα μπορέσει να πληρώσει τον πάροχο για το σύνολο του MUX που θα εγκατασταθεί; Καμία επιχείρηση δεν μπορεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό για περιφερειακές συχνότητες, αν δεν γνωρίζει την πελατεία που θα έχει η συχνότητα αυτή. Η συμμετοχή οποιουδήποτε θα ήταν καθαρά τυχερό παίγνιο».

Ενστάσεις έχει όμως και το θέμα του τιμήματος: «Με δεδομένη την οικονομική κρίση και αντί για κριτήριο την πλειοδοτική οικονομική προσφορά του παρόχου δικτύου, η ΕΕΤΤ θα πρέπει να αξιολογήσει την οικονομική κατάσταση της κάθε περιοχής και να ορίσει ένα σταθερό και λογικό τίμημα για την εκάστοτε συχνότητα ανά περιοχή, που να δύναται να πληρώνει ο κάθε αδειοδοτηθείς από το ΕΣΡ τηλεοπτικός σταθμός.» Καταλήγοντας για το θέμα αυτό σημειώνει: «Αν εφαρμοσθεί η τακτική πλειοδοτικής δημοπρασίας, που προτείνει η ΕΕΤΤ, τα ποσά θα ανεβούν στα ύψη και ως εκ τούτου, αναγκαστικά, οι Πάροχοι Δικτύου θα ζητούν από τους σταθμούς υψηλά ποσά για να τους μεταδώσουν, επειδή δε οι Πάροχοι Περιεχομένου δεν θα μπορούν να τα πληρώσουν, θα είναι καταδικασμένοι να κλείσουν και ας έχουν αδειοδοτηθεί από το ΕΣΡ.»

Η Digital Union διαφωνεί και με το χρονοδιάγραμμα το οποίο πάντως στη φάση αυτή δεν φαίνεται πως να είναι δυνατόν να τηρηθεί: «Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, κατά την άποψή μας, είναι αδύνατον να επιτευχθεί, εν μέσω οικονομικής κρίσεως, τόσον από τους Πανελληνίους, όσο και από τους Περιφερειακούς παρόχους. Θα πρέπει να αναθεωρηθούν και επεκταθούν οι προθεσμίες». Το γενικό συμπέρασμα του φορέα είναι ενδεικτικό των απόψεων των περιφερειακών καναλιών: «Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι αδύνατον να λειτουργήσουν ακόμη και με συγχωνεύσεις, περισσότεροι από οκτώ Περιφερειακοί Σταθμοί σε όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 2-3 από την Αττική, 1-2 από την Θεσσαλονίκη, ίσως 1 από την Κεντρική Ελλάδα και μέχρι 2 από την Κρήτη. Όλοι οι υπόλοιποι είναι καταδικασμένοι να κλείσουν και να σιγήσει η Φωνή της Επαρχίας, όπως και να χρεοκοπήσουν ή να αναστείλουν την λειτουργία τους αρκετοί Πάροχοι Δικτύου.»

 

Share.

Leave A Reply