Η διείσδυση του Internet σε όλα τα επίπεδα, φέρνει ανάπτυξη

0

Σε τρεις κατευθύνσεις κινούνται οι προτάσεις μελέτης του ΙΟΒΕ, με την υποστήριξη της Google, για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν για την ταχύτερη διείσδυση του internet προς όφελος της ανάπτυξης της χώρας και της αντιμετώπισης της ανεργίας.

Ειδικότερα προτείνεται:

Επιχειρήσεις: Επένδυση σε περισσότερες και καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες.

Οι επιχειρήσεις απαιτείται να ενσωματώσουν τη χρήση του Διαδικτύου στη στρατηγική τους. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη συμμετοχή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη βελτίωση της εταιρικής τους παρουσίας στο Διαδίκτυο, την εγκατάσταση απλών υπηρεσιών cloud computing, την προσφορά καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών καθώς και καλύτερη υποστήριξη πελατών. Ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μέσω του Διαδικτύου τη δυνατότητα να εξαπλωθούν και στις αγορές του εξωτερικού. Ταυτόχρονα όμως οι επιχειρηματίες θα πρέπει να ανταποκριθούν στην ανησυχία των πελατών σχετικά με την ασφάλεια των online δραστηριοτήτων και να επενδύσουν στην ανάπτυξη των e-skills.

Ιδιώτες: Ανάπτυξη e-skills και υπεύθυνη χρήση του Διαδικτύου

Οι ιδιώτες μπορούν να επωφεληθούν από την ενεργή τους ενασχόληση και συνεισφορά στο περιεχόμενο του Διαδικτύου. Η έκθεσή τους τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά τους αλλά και να δημιουργήσει σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες. Την ίδια στιγμή, οι καταναλωτές πρέπει να μάθουμε πώς να προστατευόμαστε από την ανεύθυνη χρήση του Διαδικτύου και να αναζητάμε πληροφορίες από αξιόπιστους φορείς.

E-Governement: Αντιμετώπιση των ανησυχιών επιχειρηματιών και ιδιωτών σχετικά με θέματα ασφαλείας και ιδιωτικότητας.

Ο δημόσιος τομέας είναι σημαντικό να υιοθετήσει έναν πιο ενεργό ρόλο στο online περιβάλλον, προσφέροντας ολοκληρωμένες δημόσιες υπηρεσίες προς τους πολίτες, αλλά και κίνητρα για τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η δημιουργία χρήσιμων, end-to-end δημόσιων υπηρεσιών θα δώσει το σωστό μήνυμα στους καταναλωτές και τους παρόχους υπηρεσιών και μπορεί να τονώσει τη ζήτηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνολικά. Το κράτος θα πρέπει να λειτουργήσει ως ρυθμιστής αλλά και να προωθήσει ουσιαστικά τη μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία.

Η εν λόγω μελέτη έλαβε υπόψη της τα εξής στοιχεία: Μόνον οι μισοί Έλληνες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις επενδύουν περισσότερο στο διαδίκτυο. 93% των επιχειρήσεων έχουν πρόσβαση στο internet αλλά μόλις 4% κάνει τις παραγγελίες του online. Το 13% των Ελλήνων κάνει χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έναντι του 32% της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τους μελετητές οι βασικοί παράγοντες που εξηγούν τη βραδύτερη διείσδυση του διαδικτύου, αλλά και της χρήσης σχετικών υπηρεσιών στη χώρα είναι κατά σειρά σημαντικότητας οι εξής:

  1. ασφάλεια συναλλαγών και προσωπικών δεδομένων και αντίστοιχα χαμηλή εμπορική εμπιστοσύνη
  2. κοινωνικοί παράγοντες (γλώσσα, κουλτούρα, έλλειψη σχετικών δεξιοτήτων, κ.τ.λ.)
  3. χαμηλή ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών
  4. θέματα που σχετίζονται με πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα χρήσης και

σύνθετες και χρονοβόρες διαδικασίες, απουσία προτυποποιημένων διαδικασιών, αργές και μη αξιόπιστες συνδέσεις.

Share.

Leave A Reply