Οι CIO’s στοχεύουν σε εξυπνότερη χρήση του IT για το 2012

0

Ανεξάρτητη έρευνα της PwC που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Oracle με σκοπό να εξετάσει τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών εταιρειών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (CSP) στον τομέα του IT, αποκάλυψε τους τομείς στους οποίους επικεντρώνονται οι Διευθυντές Πληροφορικής (CIO) για το 2012.

Η Oracle Communications ανέθεσε στην PwC την πραγματοποίηση έρευνας σε 30 CIO’s, CTO’s και ανώτερα στελέχη IT εταιρειών τηλεπικοινωνιών σε δέκα χώρες στην περιοχή της ΕΜΕΑ. Η έρευνα περιελάμβανε 26 ερωτήσεις με έμφαση στο σημερινό περιβάλλον ΙΤ των ερωτηθέντων, στους σχετικούς προϋπολογισμούς, στους βασικούς παράγοντες που τους επηρεάζουν και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Το 45% των ερωτηθέντων παρέχει υπηρεσίες τόσο κινητής όσο και σταθερής τηλεφωνίας. Οι εταιρείες από τις οποίες προέρχονται οι υπόλοιποι ερωτηθέντες ήταν είτε εταιρείες παροχής αποκλειστικά κινητής τηλεφωνίας (32%) ή εταιρείες παροχής αποκλειστικά σταθερής τηλεφωνίας (23%).  Περισσότεροι από το 50% των ερωτηθέντων είχαν ετήσια έσοδα που υπερβαίνουν τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α., συμπεριλαμβανομένου ενός 18% με έσοδα πάνω από 20 δισ. δολάρια Η.Π.Α. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι προτεραιότητες των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για το 2012, περιλαμβάνουν μια καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην εσωτερική φιλοξενία των υπηρεσιών πληροφορικής και στην ανάθεση σε τρίτους (Outsourcing), καθώς και καλύτερη χρήση εφαρμογών όπως το CRM.

Προς το Everything as a Service Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία των Διευθυντών Πληροφορικής (60%) ξοδεύει περισσότερο από το μισό του προϋπολογισμού για τις λειτουργικές δαπάνες στη συντήρηση. Η αντιμετώπιση αυτού του θέματος θα αποτελέσει σημαντική προτεραιότητα για το 2012 και οι Διευθυντές Πληροφορικής θα στραφούν σε πιο στρατηγική χρήση της ανάθεσης σε τρίτους και της προτυποποίησης. Με σκοπό τη μείωση των γενικών εξόδων διαχείρισης και την αντιμετώπιση μιας άμεσης έλλειψης συγκεκριμένων δεξιοτήτων μέσα στην επιχείρηση, οι Διευθυντές Πληροφορικής θα αυξήσουν τις εξωτερικές αναθέσεις σε πολλούς τομείς ευθύνης τους, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται, η διαχείριση δικτύου και σφαλμάτων, καθώς και η διαχείριση του provisioning και των παραγγελιών. Σε ποσοστό 88%, οι Διευθυντές Πληροφορικής σχεδιάζουν αναβάθμιση των συστημάτων CRM για το 2012, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν σε πιο στρατηγικές απαιτήσεις και μεθόδους αύξησης των εσόδων, όπως είναι οι εφαρμογές portal και περιεχομένου. Οι λειτουργίες της τιμολόγησης, διαμεσολάβησης και δημιουργίας εκθέσεων, θα πραγματοποιούνται όλο και περισσότερο μέσα στην επιχείρηση, κρατώντας τους Διευθυντές Πληροφορικής ενήμερους σχετικά με τις δραστηριότητες και τα δεδομένα που διαμορφώνουν τον τομέα τους.

Στόχος η προτυποποίηση Επίσης, οι Διευθυντές Πληροφορικής θα επιδιώξουν να απομακρυνθούν από εξειδικευμένες εφαρμογές, οι οποίες συνήθως συνοδεύονται από σοβαρές υπερβάσεις του προϋπολογισμού και απαιτούν μεγαλύτερη ενοποίηση και πιο προσεκτική διαχείριση. Ένα ακόμα στοιχείο της έρευνας είναι ότι, πάνω από τα δύο τρίτα (67%) των εξειδικευμένων εφαρμογών συνοδεύονται από «σημαντική» υπέρβαση του προϋπολογισμού (σε ποσοστό 74% συνοδεύονται από «κάποια» υπέρβαση του προϋπολογισμού), ενώ αντιθέτως, περισσότερες από τις μισές (52%) τυποποιημένες εμπορικές εφαρμογές (COTS=commercial off-the-shelf) παρέχονται με κόστος κάτω από το επίπεδο προϋπολογισμού. Οι Διευθυντές Πληροφορικής -σε ποσοστό 95%- πιστεύουν ότι αυτή η κίνηση προς την προτυποποίηση θα επιφέρει μεγαλύτερη ευελιξία και θα διευκολύνει την έναρξη ή διακοπή πολλών από τις συνεργασίες που πρέπει να επιδιώξουν με εταιρείες διαχείρισης περιεχομένου και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Επίσης, εκτιμούν ότι θα μειωθούν οι επιπτώσεις στο κόστος από τη συντήρηση περιοριστικών legacy συστημάτων, η οποία μπορεί επίσης να αποδειχθεί κοστοβόρα και προβληματική σε μια αγορά που τη χαρακτηρίζουν οι γρήγορες συγχωνεύσεις και οι εξαγορές. Η αυξημένη χρήση των COTS το 2012 και το σχετικό χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας θα δώσουν στους Διευθυντές Πληροφορικής τη δυνατότητα να κατευθύνουν μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους σε δραστηριότητες ανάπτυξης. Ανάγκη για νέα μοντέλα Η παγκόσμια βιομηχανία των επικοινωνιών δείχνει σημάδια ανάκαμψης από την ύφεση, αλλά συνεχίζει να αντιμετωπίζει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που διέρχεται βαθύ και μη αντιστρέψιμο μετασχηματισμό. Ο ρυθμός της καινοτομίας στον τομέα συνεχίζει να επιταχύνεται τόσο στην σταθερής όσο και στην κινητή τηλεφωνία, οδηγώντας σε χρήση όλο και ευρύτερου bandwith. Μάλιστα η ανάγκες αυξάνονται με εκθετικό ρυθμό, αφού κάθε τεχνολογικό βήμα προς τα εμπρός, πολλαπλασιάζει την κίνηση δεδομένων που μεταφέρονται μεταξύ των δικτύων. Ταυτόχρονα συνεχίζουν οι απαιτήσεις των πελατών για μείωση των τιμών των υπηρεσιών, κάτι που οδηγεί στη συνεχή συμπίεση της οικονομικής απόδοσης στο σημείο όπου αγγίζει το οριακό κόστος ανά bit. Για τους παροχείς υπηρεσιών επικοινωνιών και αγορές σε ολόκληρο τον κόσμο, οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν όλο και πιο επιτακτική την ανάγκη να προχωρήσουν πέρα από τα παραδοσιακά όρια, όχι μόνο τα τεχνολογικά, αλλά τις οργανωτικές δομές, συμπεριφορές στο χώρο εργασίας, κουλτούρα και κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.

Share.

Leave A Reply