Συντάκτης: Δημήτρης Τριανταφυλλίδης

του Δημήτρη Β. Τριανταφυλλίδη Καταρρέοντας το κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο, που για λόγους σημειολογίας αλλά και ευκολίας, έχουμε συνηθίσει να αποκαλούμε «μεταπολιτευτικό», αναδεικνύει μια από τις πλέον σημαντικές του παθογένειες: την απουσία αστικής επιχειρηματικής τάξης, ικανής να δημιουργήσει παραδόσεις και να καθορίσει συμπεριφορές μέσα στα πλαίσια του κεφαλαιοκρατικού συστήματος. Η εγγενής αυτή αδυναμία του ελληνικού καπιταλισμού, σε συνδυασμό με μια μεταπολεμική πολιτική εξουσία που επέλεξε το μοντέλο της εσωστρεφούς, άρα και κρατικο-εξαρτημένης οικονομίας, με έμφαση στην αμετροεπή ανάπτυξη των δημοσίων επενδύσεων, οδήγησε στη δημιουργία και ενδυνάμωση μιας επιχειρηματικής (;) τάξης αρπακτικής και μεταπρατικής. Κύριο χαρακτηριστικό του «κοινωνικού συμβολαίου»…

Read More