Παρασκευή, 24 Μαρτίου

Πως θα επηρεάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία τις δαπάνες για ΤΠΕ

0

Σε κρίσιμη καμπή έχει εισέλθει η παγκόσμια αγορά εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της επακόλουθης διπλωματικής και οικονομικής απάντησης από τις χώρες της Δύσης. Η αγορά Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχει επηρεαστεί από τη σύγκρουση, τις οικονομικές κυρώσεις και υπόλοιπα μέτρα που επιβλήθηκαν στη Ρωσία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες.

Τα παραπάνω επισημαίνει νέα έκθεση της International Data Corporation (IDC) με την οποία επιχειρείται μια αρχική αξιολόγηση του πώς η κρίση αυτή θα επηρεάσει τις δαπάνες ΤΠΕ (λογισμικό, υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών) και τις αγορές τεχνολογίας παγκοσμίως.

«Το εξελισσόμενο γεωπολιτικό σενάριο θα επηρεάσει αναμφίβολα την παγκόσμια ζήτηση ΤΠΕ τους επόμενους μήνες και χρόνια», επισημαίνει ο Andrea Siviero, αναπληρωτής διευθυντής έρευνας, European Customer Insights & Analysis. «Μια νέα έρευνα IDC Global CIO Quick Pulse Survey αναφέρει ότι περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες επαναξιολογούν τα σχέδιά τους για δαπάνες τεχνολογίας το 2022, με το 10% να εκτιμά ότι θα γίνουν ισχυρές προσαρμογές στα επενδυτικά σχέδια που άπτονται των ΤΠΕ».

Όπως σημειώνει η IDC στη Ρωσία και την Ουκρανία η πτώση θα είναι απότομη και η ανάκαμψη αργή για τις δαπάνες ΤΠΕ. Ωστόσο, ο παγκόσμιος αντίκτυπος αυτής της μείωσης θα είναι κάπως περιορισμένος. Οι δύο χώρες μαζί αντιπροσωπεύουν το 5,5% του συνόλου των δαπανών για τις ΤΠΕ στην Ευρώπη και το 1% παγκοσμίως.

Ταυτόχρονα όμως, ο αντίκτυπος της κρίσης στο εμπόριο, τις αλυσίδες εφοδιασμού, τις ροές κεφαλαίων και τις τιμές της ενέργειας θα επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία σε ευρύτερη κλίμακα με αρνητικές συνέπειες τόσο για την περιφερειακή όσο και για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ. Αυτές οι συνέπειες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

Διακύμανση της ζήτησης: Η σύγκρουση έχει σταματήσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ουκρανία και η ρωσική οικονομία αισθάνεται τον πρώιμο αντίκτυπο των κυρώσεων της Δύσης. Αυτό θα επηρεάσει έντονα τις τεχνολογικές δαπάνες και στις δύο χώρες με διψήφια συρρίκνωση της ζήτησης το 2022. Στο μεταξύ οι δαπάνες τεχνολογίας στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης ενδέχεται να αυξηθούν εν μέρει λόγω των κινήσεων στην άμυνα και την ασφάλεια.

Τιμές ενέργειας και πληθωριστική πίεση: Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ευρείες συνέπειες στις τιμές της ενέργειας και στην ασφάλεια του εφοδιασμού, ιδιαίτερα σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες όπου γίνονται ήδη αισθητές κλιμακωτές επιπτώσεις στους δείκτες τιμών. Οι περισσότερες χώρες θα χρειαστεί να επανεκτιμήσουν γρήγορα τα βραχυπρόθεσμα ενεργειακά τους σχέδια, επιταχύνοντας παράλληλα τις προσπάθειες για τη μείωση της εξάρτησής τους από πηγές ενέργειας που βασίζονται στον άνθρακα.

Μετακίνηση δεξιοτήτων και υποδομής: Περισσότερες από 100 παγκόσμιες εταιρείες έχουν ιδρύσει θυγατρικές στην Ουκρανία και πολλές άλλες δραστηριοποιούνται στη Ρωσία. Η σύγκρουση έχει ήδη εκτοπίσει δεκάδες χιλιάδες προγραμματιστές από την Ουκρανία. Τυχόν μελλοντικά σχέδια επέκτασης στις δύο χώρες θα επανεκτιμηθούν.

Διαθεσιμότητα μετρητών και πίστωσης: Οι οικονομικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα παρουσιάζουν σοβαρές προκλήσεις για τη διαθεσιμότητα ξένων πιστώσεων στη Ρωσία, ενώ θα ακολουθήσουν πιθανότατα ζημίες σε δάνεια που εκδίδονται από χώρες της ΕΕ προς τη Ρωσία. Χωρίς πρόσβαση σε πίστωση, οι περισσότεροι οργανισμοί θα αναγκαστούν να αναστείλουν τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες βραχυπρόθεσμα. Η χώρα υποφέρει επίσης από σοβαρή έλλειψη μετρητών, η οποία επηρεάζει σημαντικά τις καταναλωτικές δαπάνες.

Δυναμική Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Οι εξαγωγές τελικών προϊόντων και εξαρτημάτων τεχνολογίας στη Ρωσία θα επηρεαστούν σημαντικά από τις κυρώσεις, αλλά ο αντίκτυπος στις δυτικές εταιρείες θα είναι σχετικά μικρός, δεδομένου του μεγέθους της αγοράς. Οι εισαγωγές υλικών τεχνολογίας από τη Ρωσία και την Ουκρανία θα επηρεαστούν επίσης, ιδιαίτερα στον τομέα των ημιαγωγών.

Διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες: Το νόμισμα της Ρωσίας χάνει την αξία του καθιστώντας τις εισαγωγές εξοπλισμού και υπηρεσιών πληροφορικής σημαντικά ακριβότερες. Ως αποτέλεσμα, πολλές εταιρείες αρνούνται να στείλουν παραγγελίες στη Ρωσία, ακόμη και αν είναι δυνατή η πληρωμή. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι κατασκευαστές υπολογιστών, διακομιστών και εξοπλισμού επικοινωνιών της Ρωσίας δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Οι γεωπολιτικές εντάσεις επηρεάζουν επίσης άλλα νομίσματα σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ.

Σύμφωνα πάντα με την IDC εκτός από τις άμεσες συνέπειες που αναφέρονται παραπάνω, αναμένονται και άλλες βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης αστάθειας της χρηματιστηριακής αγοράς και της κερδοσκοπίας, του κινδύνου κυβερνοεπιθέσεων και ενός πιθανού κυβερνοπόλεμου.

Share.

Comments are closed.