H Thales παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020

0

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Thales συνεδρίασε στις 3 Μαρτίου 2021 για να εξετάσει τις οικονομικές καταστάσεις του 2020.

«Όπως ήταν αναμενόμενο, τα ετήσια αποτελέσματα 2020 επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία. Οι προσπάθειες των ομάδων μας σε όλο τον κόσμο έχουν δείξει την ανθεκτικότητα του Ομίλου καθώς και την ευελιξία του. Συνεπώς υπερβαίνουμε κατά πολύ τους στόχους του παγκόσμιου σχεδίου προσαρμογής μας.

Σε αυτήν την άνευ προηγουμένου συγκυρία, θα ήθελα να εκφράσω για μία ακόμα φορά την ευγνωμοσύνη μου σε όλες τις ομάδες της Thales για την υποδειγματική τους προσπάθεια καθώς και τους πελάτες και τους συνεργάτες μας για την εμπιστοσύνη τους.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2020 παρουσίασε ισχυρή ανάκαμψη τόσο όσον αφορά την λήψη παραγγελιών όσο και την κερδοφορία. Το περιθώριο EBIT πριν το κόστος αναδιάρθρωσης επέστρεψε στο επίπεδο του δεύτερου εξαμήνου 2019.

Επιπλέον, η ταμειακή παραγωγή για το 2020 ήταν και πάλι πολύ δυνατή. Απεικονίζει τόσο την ευρωστία του επιχειρηματικού μας μοντέλου στον αμυντικό και πολιτικό τομέα, όσο και την εστίαση των ομάδων μας στην επιχειρησιακή απόδοση.

Η στρατηγική μας στον ψηφιακό τομέα που ενισχύεται από τη θέση μας ως ηγέτης στην κυβερνοασφάλεια, αποφέρει καρπούς σε όλες τις επιχειρήσεις του Ομίλου, με μεγάλες εμπορικές επιτυχίες στον διαστημικό τομέα, την άμυνα, τη σιδηροδρομική σηματοδότηση και την προστασία δεδομένων.

Σε ένα ακόμη αβέβαιο οικονομικό και υγειονομικό περιβάλλον, η μοναδική μας θέση που συνδυάζει ένα τεχνολογικό χαρτοφυλάκιο παγκόσμιας κλάσης και ολοκληρωμένη τεχνογνωσία στις πέντε μεγάλες αγορές μας θα μας επιτρέψει να ανακτήσουμε γρήγορα την κερδοφόρα δυναμική ανάπτυξής μας.»

Patrice Caine, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Η λήψη παραγγελιών το 2020 ανήλθε σε 18,476 εκατομμύρια ευρώ, μόλις 3% χαμηλότερα από το 2019 (-6% σε οργανική βάση, δηλαδή σε σταθερή εμβέλεια και συναλλαγματικές ισοτιμίες). Όπως αναμενόταν, μετά τις καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των συμβάσεων κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2020 λόγω της κρίσης στη δημόσια υγεία, ο Όμιλος επωφελήθηκε από μια ιδιαίτερα ισχυρή δυναμική το τέταρτο τρίμηνο στον τομέα Άμυνας και Ασφάλειας. Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, το ενοποιημένο βιβλίο παραγγελιών ανήλθε σε 34,4 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα χωρίς προηγούμενο ρεκόρ.

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 16,989 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένες κατά 7,7% από το 2019 και κατά 10,4% σε σταθερές τιμές και συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η μείωση των πωλήσεων οφειλόταν κυρίως στην πτώση της ζήτησης της πολιτικής αεροναυτικής (κατά περίπου -50%) και στις διαταραχές που επηρέασαν τις δραστηριότητες σε όλες τις επιχειρήσεις του Ομίλου.

Το 2020, το ενοποιημένο EBIT ήταν 1.352 εκατομμύρια ευρώ (8,0% των πωλήσεων), σε σύγκριση με 2.008 εκατομμύρια ευρώ (10,9% των πωλήσεων) το 2019, μείωση της τάξεως του 32,7% (-34,5% σε οργανική βάση).

Από τις αρχές Απριλίου 2020, η Thales εφάρμοσε ένα παγκόσμιο σχέδιο προσαρμογής προς την αντιμετώπιση της κρίσης προκειμένου να διατηρήσει την παραγωγική της ικανότητα στην εξυπηρέτηση των πελατών της, να περιορίσει τη βιομηχανική και οικονομική επίπτωση αυτής της κρίσης και να ενισχύσει τη χρηματοδοτική της ικανότητα σε περίπτωση που η κρίση συνεχιστεί ή επιδεινωθεί. Το σχέδιο παρήγαγε εκτιμώμενη εξοικονόμηση P&L περίπου 850 εκατ. ευρώ για το έτος και μείωσε τις λειτουργικές επενδύσεις κατά 25% σε σταθερό εύρος.

Στα 937 εκατομμύρια ευρώ, προσαρμοσμένο καθαρό εισόδημα, το μερίδιο του Ομίλου μειώθηκε κατά 33%, σύμφωνα με τη μείωση του EBIT.

Ενοποιημένα καθαρά έσοδα, το μερίδιο του Ομίλου ανήλθε σε 483 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένο κατά 57% από το 2019. Εκτός από τη μείωση των προσαρμοσμένων καθαρών εσόδων, αυτή η αλλαγή προκλήθηκε από τη μείωση των εσόδων από πωλήσεις και την αναγνώριση της προβληματικής απώλειας των κινητών και άυλων περιουσιακών στοιχείων στον κλάδο της πολιτικής αεροναυτικής (In-Flight Entertainment).

Οι ελεύθερες λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 1.057 εκατομμύρια ευρώ έναντι 1.372 εκατομμυρίων ευρώ το 2019. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης μετατροπής μετρητών των προσαρμοσμένων καθαρών εσόδων, μερίδιο του Ομίλου, προς ελεύθερη λειτουργική ταμειακή ροή ήταν 113% (98% το 2019). Αυτή η σταθερή απόδοση οφειλόταν κυρίως στα μέτρα που ελήφθησαν από το 2019 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Cash» και τις χρηματικές επιπτώσεις του παγκόσμιου σχεδίου προσαρμογής στην κρίση.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει την πληρωμή μερίσματος €1,76 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε αναλογία 40% των προσαρμοσμένων καθαρών εσόδων, μετοχή του Ομίλου.

Η Thales δραστηριοποιείται στην Ελλάδα για πάνω από 45 χρόνια και απασχολεί 40 υπαλλήλους.

Share.

Comments are closed.