Οι online αγορές σε σημαντική άνοδο παρά τα προβλήματα στις παραδόσεις

0

Έξι στους 10 χρήστες διαδικτύου πραγματοποίησαν online αγορά τον τελευταίο μήνα, μόνο 4 στους 10 online καταναλωτές δηλώνουν πλήρως ικανοποιημένοι με την παράδοση των προϊόντων, ωστόσο, 1 στους 2 online καταναλωτές θα συνεχίσει σίγουρα να αγοράζει συστηματικά μέσω διαδικτύου και μετά το άνοιγμα των φυσικών καταστημάτων.

Τα παραπάνω είναι βασικά συμπεράσματα της 6μηναίας έκθεσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο που πραγματοποίησαν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2020. Στην πανελλήνια έρευνα και μελέτη για την συμπεριφορά των online καταναλωτών συμμετείχαν 918 χρήστες του διαδικτύου μέσω online ερωτηματολογίου.

Αναλυτικότερα, το 49% όσων συμμετείχαν στη μελέτη δηλώνει ότι θα συνεχίζει να αγοράζει μέσω διαδικτύου ακόμα και μετά το άνοιγμα των φυσικών καταστημάτων, γεγονός που σηματοδοτεί την αλλαγή που έχει επέλθει στις αγοραστικές συνήθειες και αναμένεται να διατηρηθεί σε ένα μεγάλο βαθμό και μετά το τέλος της πανδημίας.

Αυτό καταγράφεται παρά τα υψηλά ποσοστά παραπόνων από τους on line καταναλωτές, μιας και μόνο 4 στους 10 online καταναλωτές δηλώνουν πλήρως ικανοποιημένοι με την παράδοση των προϊόντων, καθώς η διανομή προϊόντος και η εξυπηρέτηση μετά την πώληση φαίνεται να έχουν ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουν. Τα ποσοστά ικανοποίησης από τις υπηρεσίες παράδοσης εξακολουθούν να είναι ένας πιθανός ανασταλτικός παράγοντας για την περεταίρω ανάπτυξη των ηλεκτρονικών αγορών.

Στη γενική ερώτηση σε σχέση με την ικανοποίηση από τις υπηρεσίες παράδοσης για όλα τα είδη μόλις το 38% δηλώνει πολύ ικανοποιημένο. Το 36% δηλώνει λίγο ικανοποιημένο και το 25% καθόλου ικανοποιημένο. Τα ποσοστά ικανοποίησης είναι πολύ υψηλά στις online αγορές που την παράδοση τη διαχειρίζονται οι εταιρείες με ίδια μέσα.

Όπως τονίζεται στη μελέτη, το 61% των χρηστών διαδικτύου προέβη σε κάποια αγορά μέσω του διαδικτύου το τελευταίο 15ήμερο του 2020, ποσοστό υπερδιπλάσιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Υψηλά ποσοστά καταγράφονται και σε άλλες δύο μεγάλες κατηγορίες online αγορών, συγκεκριμένα στις online αγορές τροφίμων σε ποσοστό 14% και των αγορών έτοιμου φαγητού- delivery σε ποσοστό 45%, αριθμοί πολλαπλάσιοι των μετρήσεων σε σχέση με το 2019.

Βάσει της μελέτης η πρόθεση αγοράς μέσω διαδικτύου είναι έντονα ενισχυμένη και αφορά όλες οι κατηγορίες προϊόντων. Σημαντικότερη αύξηση και λόγω της εορταστικής περιόδου που προηγήθηκε σημείωσαν τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη από 35% σε 46%, τα παιχνίδια και είδη δώρων από 12% σε 27%. Σημαντική αύξηση σημειώνεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων, όπως είδη προσωπικής περιποίησης, τρόφιμα, ποτά, φάρμακα, έπιπλα, είδη γραφείου και βιβλία.

Share.

Comments are closed.