Επιβεβαιώνεται η ασφάλεια των δικτύων κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές της ICNIRP

0

Νέα σύσταση – κατευθυντήριες γραμμές – για τα όρια ασφαλούς έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία εξέδωσε για πρώτη φορά μετά το 1998, η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από τη Μη Ιοντίζουσα Ακτινοβολία (International Commission for Non- Ionizing Radiation Protection – ICNIRP) επιβεβαιώνοντας την ασφάλεια των δικτύων και καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι δεν υφίστανται αποδεδειγμένοι κίνδυνοι για την υγεία από τη χρήση κινητών τηλεφώνων.

Όπως επισημαίνεται η έκθεση στα δίκτυα 5G θα είναι πολύ χαμηλότερη από αυτά τα όρια με την ICNIRP να τονίζει: «Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάται ο κόσμος είναι ότι οι τεχνολογίες 5G δεν θα είναι σε θέση να προκαλέσουν βλάβη εφόσον τηρούνται οι νέες κατευθυντήριες γραμμές».

Με τις επικαιροποιημένες συστάσεις επιβεβαιώνεται ότι μετά από 20 και πλέον χρόνια έρευνας τα διεθνή όρια έκθεσης στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία εξακολουθούν να παρέχουν προστασία για το σύνολο του πληθυσμού (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) έναντι όλων των αναγνωρισμένων κινδύνων για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της συσχέτισης με τον καρκίνο.

Με άλλα λόγια δεν έχουν προκύψει αποδεδειγμένοι κίνδυνοι για την υγεία από τη χρήση κινητών τηλεφώνων ή από διαβίωση κοντά σε σταθμούς βάσης. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν όλους εκείνους τους σημαντικούς παράγοντες ασφαλείας, ώστε να διατηρείται η έκθεση κάτω από τα όρια για τους αποδεδειγμένους κινδύνους για την υγεία.

Οι μελέτες σχετικά με τις ραδιοσυχνότητες που χρησιμοποιούνται από τις κινητές τεχνολογίες συνεχίζονται επί δεκαετίες. Τα επιστημονικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν αποτελούν τη βάση των διεθνών κατευθυντήριων γραμμών για την ασφάλεια και περιλαμβάνουν όλες τις τρέχουσες και προγραμματισμένες συχνότητες των κινητών επικοινωνιών. Η τελευταία ενημέρωση από την ICNIRP βασίζεται σε επιστημονικές εκθέσεις που εκπονούνται για τον Π.Ο.Υ. (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εθνικές ομάδες εμπειρογνωμόνων και τη συνεχή παρακολούθηση νέων ερευνών. Η διαδικασία υπήρξε πολυετής και πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση το 2018, η οποία συγκέντρωσε περισσότερα από 1.000 σχόλια από 120 φορείς.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της ICNIRP για την ασφάλεια διατηρούν ένα σημαντικό βαθμό προφύλαξης βάσει ορίων που βρίσκονται πολύ χαμηλότερα από τα κατώτατα όρια για τους αποδεδειγμένους κινδύνους για όλες τις ραδιοσυχνότητες από 2G έως 5G.

Όπου έχουν γίνει αλλαγές, αυτές αναγνωρίζουν τη σημασία των υψηλότερων συχνοτήτων άνω των 6 GHz έως 5G και παρέχουν πιο λεπτομερείς οδηγίες για αυτό το εύρος. Η ICNIRP εισήγαγε επίσης ένα νέο όριο του μεγέθους απορροφούμενης πυκνότητας ισχύος άνω των 6 GHz. Οι επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές έχουν προβλεφθεί από τον κλάδο κινητής τηλεφωνίας εδώ και αρκετό καιρό και υπάρχουν μέθοδοι ελέγχου για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση των συσκευών 5G στην αγορά.

Σημειώνεται ότι η ICNIRP είναι μια ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή που συνεργάζεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ / WHO.), τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε./ ILO) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα μέλη της ICNIRP δεν απασχολούνται στη βιομηχανία και η χρηματοδότηση της Επιτροπής προέρχεται από εθνικούς και διεθνείς δημόσιους οργανισμούς.

Share.

Comments are closed.