Η Pylones Hellas διαθέτει νέα εμπορική λύση APM powered by F5 Networks

0

H Pylones Hellas, πάροχος προηγμένων λύσεων πληροφορικής σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, με πολύχρονη παρουσία για πάνω από 20 έτη σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια, ανακοινώνει όντας επίσημα ο μοναδικός στον Ελλαδικό χώρο F5 Networks, Inc. Gold Partner, την εμπορική διάθεση της εξειδικευμένης λύσης APM ώστε να ανταποκριθούν τα Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην νέα ευρωπαϊκή οδηγία PSD2.

Τι είναι η Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (Payment Services Directive 2)

Η PSD2 είναι η νέα ευρωπαϊκή οδηγία που στοχεύει στην αύξηση του ανταγωνισμού, της καινοτομίας και της διαφάνειας σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή βιομηχανία πληρωμών. Ενώ η νομοθεσία φέρνει άμεσες προκλήσεις στις τράπεζες με το άνοιγμα των δεδομένων, είναι στην πραγματικότητα μια οδηγία που μπορεί να λειτουργήσει υπέρ των τραπεζών για να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους, να αυξήσουν τις συνέργειές τους και να βελτιώσουν τις πλατφόρμες πρόληψης απάτης (fraud) και ασφάλειας.

Η PSD2 θα συμβάλει σε μια ποικιλία αλλαγών στον κλάδο των πληρωμών. Τα κυριότερα σημεία περιλαμβάνουν την ανοιχτή τραπεζική και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος πληρωμών και την αύξηση του ανταγωνισμού με τις νεοεισερχόμενες και fintech εταιρείες. Το άνοιγμα της πρόσβασης στα δεδομένα είναι εξαιρετική είδηση για τους καταναλωτές – επιτρέποντας στους εμπόρους και άλλα εμπλεκόμενα μέλη να δέχονται πληρωμές χωρίς να ανακατευθύνουν τους καταναλωτές σε τρίτους (δηλαδή σε αυτή την περίπτωση στις τράπεζες) αλλά αντί αυτού να επικοινωνούν αυτόματα τα συστήματα μεταξύ τους. Ωστόσο, χρειάζεται ακόμη προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι τα παλαιά συστήματα θα συμμορφώνονται με τα νέα ρυθμιστικά πρότυπα και ότι θα διαθέτουν ανοικτά API για να εξασφαλίσουν την αξιοπιστία όλων των μερών που εμπλέκονται σε μία συναλλαγή. Κάθε επιχείρηση που σχεδιάζει να γίνει ενδιάμεσος φορέας παροχής υπηρεσιών πληρωμών (TPP), σύμφωνα με τη νέα οδηγία PSD2 για τις υπηρεσίες πληρωμών, υποχρεούται να χρησιμοποιεί ψηφιακά πιστοποιητικά, ειδικά για το PSD2, για τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριών.

H Λύση που παρέχει η Pylones Hellas για την οδηγία PSD2 – Powered by F5 Networks

Με τη χρήση της λύσης APM που υποστηρίζεται από την F5 Networks και διατίθεται αποκλειστικά από την Pylones Hellas, ο οργανισμός σας μπορεί να πιστοποιήσει το TPP πριν από την πρόσβαση στο OpenBank API και μπορεί να προωθήσει το QWAC στην εφαρμογή σας για περαιτέρω επεξεργασία, χωρίς αλλαγές στην εφαρμογή σας.

Share.

Comments are closed.