Αύξηση μεγεθών για την Intracom Holdings το 2018

0

Βελτίωση των αποτελεσμάτων της παρουσίασε το 2018 η Intracom Holdings. Οι ενοποιημένες πωλήσεις της ανήλθαν σε 470,7 εκατ., αυξημένες κατά 18,5 % σε σχέση με το 2017. Όπως σημειώνεται η διοίκησή της σημαντικότερος παράγοντας αύξησης των πωλήσεων ήταν η Intrakat που υπεραπέδωσε καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων 58%.

Η λειτουργική κερδοφορία EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 32,3 εκατ. έναντι 29,3 εκατ. το 2017, καταγράφοντας αύξηση 10%. Όλες οι εταιρίες του Ομίλου, ακόμα και αν συγκράτησαν σταθερό το επίπεδο πωλήσεων σε σχέση με το προηγούμενο έτος βελτίωσαν τη λειτουργική τους κερδοφορία. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,8 εκατ. αυξημένα 64% σε σχέση με το 2017.

Ο όμιλος Intrasoft International είχε πωλήσεις 169,9 εκατ. έναντι 173,0 εκατ. το 2017. Παρά την οριακή απώλεια του επιπέδου των πωλήσεων, ο όμιλος βελτίωσε τα περιθώριά του, αυξάνοντας την κερδοφορία του EBITDA κατά 15,4% και κατά 35% σε επίπεδο προ φόρων.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανέρχεται σε 355 εκατ., ενώ μέσα στο έτος υπέγραψε νέες συμβάσεις αξίας 195 εκατ.

Η IDE (Intracom Defense Electronics) είχε πωλήσεις 59,8 εκατ., μειωμένες κατά 9,2% σε σχέση με το 2017. Παρά ταύτα, η εταιρεία ενίσχυσε την λειτουργική της κερδοφορία 10% διαμορφώνοντας EBITDA 4,2 εκατ. έναντι 3,8 εκατ. το 2017. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας ανέρχεται σε 80 εκατ., ενώ οι νέες υπογεγραμμένες συμβάσεις διαμορφώθηκαν σε 63 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για το 2018, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Δημήτρης Κλώνης, ανέφερε: «Οι επιδόσεις του Ομίλου Intracom Holdings στο 2018 επισφραγίζουν τον νέο δυναμικό κύκλο ανάπτυξης στον οποίο εισέρχεται ο Όμιλος. Σε εφαρμογή του στρατηγικού μας σχεδιασμού και υλοποιώντας τις αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης το 2018 προχωρήσαμε σε αναδιάρθρωση στοιχείων του ενεργητικού του, οργανώνοντας τις δραστηριότητές του σε τέσσερεις βασικούς πυλώνες: τεχνολογικό, κατασκευαστικό, ανάπτυξης ακινήτων και ενέργειας. Το 2018 αποτελεί το εφαλτήριο για δυναμικότερη ανάπτυξη, με ολοκληρωμένη στρατηγική ενίσχυσης του καινοτομικού μας χαρακτήρα, διεύρυνση του χαρτοφυλακίου μας και κεφαλαιοποίηση της μέχρι τώρα εμπειρίας και τεχνογνωσίας μας στην υλοποίηση σύνθετων έργων. Βασικοί μοχλοί ανάπτυξης παραμένουν οι επιχειρηματικές επιλογές που διέπουν διαχρονικά την πορεία του Ομίλου μας, οι οποίες είναι η έμφαση στην εξωστρέφεια, οι στρατηγικές συνεργασίες και η προσήλωση μας στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό μας».

Share.

Comments are closed.