Αύξηση εσόδων και EBITDA για τη Wind το 2018

0

Σε θετική τροχιά κινήθηκαν τα βασικά μεγέθη της Wind το 2018. Σύμφωνα με τη διοίκηση της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας οι επενδύσεις της πέρσι, κυρίως για την περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς στην κινητή (4G+) και τη σταθερή (FTTx) ήταν ύψους 98 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έσοδα της Wind κατά την προηγούμενη χρήση ήταν 509,4 εκατ. ευρώ και τα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) 119,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα σε ετήσια βάση κατά 3,1% και 15,7% αντίστοιχα. Το 2018 ήταν ο τρίτος χρόνος με αύξηση των βασικών μεγεθών της Wind (συνολικά στην τριετία κατά 41% τα EBITDA και 10,6% τα έσοδα).Παράλληλα βελτίωσε την κεφαλαιακή της διάρθρωση και μείωσε το κόστος δανεισμού της, καθώς προέβη σε μερική πρόωρη εξόφληση ύψους 70 εκατ. ευρώ των ομολογιών (Senior Notes) συνολικής αξίας 345 εκατ. ευρώ (τοκομεριδίου 10%, λήξεως το 2021).

Αναλυτικότερα, στην κινητή τηλεφωνία η αύξηση των εσόδων ήταν 2,8%, ενώ η ετήσια κίνηση data αυξήθηκε 56% στα 28 εκατ. GB. Η κάλυψη με δίκτυο 4G στο τέλος του 2018 ήταν 95%. Ο στόχος είναι να αυξηθεί έως 99% μέχρι το τέλος του 2019. Κατά τη διάρκεια του 2018, η μέση μηνιαία χρήση της κίνησης δεδομένων αυξήθηκε 40%, ενώ το 70% της κίνησης δεδομένων κατά το 2018 έγινε μέσω του δικτύου 4G.

Στη σταθερή τηλεφωνία το 2018 η Wind πρόσθεσε 22.000 νέους πελάτες. Η συνολική βάση συνδρομητών της αυξήθηκε 3,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σε 614.000. Εξ αυτών οι 201.000 έχουν υπηρεσίες σύγκλισης (κινητή, σταθερή και Internet) σημειώνοντας αύξηση 9%. Οι συνδρομητές NGA (γρήγορες ταχύτητες σύνδεσης) ήταν 76.000 στο τέλος του έτους, σημειώνοντας 82,9% αύξηση. Συνολικά κατασκευάστηκαν 273.000 γραμμές NGA πανελλαδικά και ο στόχος για το τέλος του 2019 είναι οι κατασκευασμένες γραμμές να φθάσουν τις 381.000.

Η Wind VISION έχει 32.600 συνδρομητές, που αντιστοιχούν σε διείσδυση 5,3% στη βάση σταθερής τηλεφωνίας της Wind. Ένας στους 4 πελάτες Wind VISION διαθέτει σύνδεση NGA, ενώ οι μισοί συνδρομητές της πλατφόρμας είναι νοικοκυριά με υπηρεσίες σύγκλισης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας, Νάσο Ζαρκαλή, «το 2018 ήταν ένα θεμελιώδες έτος στη μετατροπή του επιχειρηματικού μοντέλου της εταιρείας. Κοιτάζοντας μπροστά, είμαστε βέβαιοι ότι είμαστε στην καλύτερη δυνατή θέση για να προχωρήσουμε περαιτέρω στη στρατηγική μας και να ενισχύσουμε τη θέση μας στην αγορά. Οι προσπάθειες μας τώρα εστιάζονται στην ενίσχυση της εμπειρίας του πελάτη μας, σε όλα τα σημεία επαφής και αναμένουμε ότι το 2019 θα αποτελέσει ένα ακόμη έτος ανάπτυξης για τη Wind.»

Share.

Comments are closed.