Ψηφιακός Μετασχηματισμός διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού με λύσεις SAP SuccessFactors

0

Η SAP ανακοίνωσε πρόσφατα τα αποτελέσματα της έρευνας “Total Economic Impact of SAP SuccessFactors HCM Suite” της εταιρείας Forrester Consulting, από την οποία προκύπτει πως ένας μέσος οργανισμός που επενδύει σε SAP SuccessFactors HCM Suite, θα μπορούσε ενδεχομένως να αποκομίσει $11 εκατομμύρια, σε συνολικά οφέλη, μέσα σε μία τριετία. Η μελέτη, η οποία ανατέθηκε στην Forrester από τον Οργανισμό SAP SuccessFactors, ανέδειξε επίσης ότι η καθαρή παρούσα αξία (NPV) για έναν τυπικό οργανισμό που εφαρμόζει λύσεις SAP SuccessFactors θα μπορούσε ενδεχομένως να αγγίζει τα $5.8 εκατομμύρια, από τον περιορισμό στα κόστη, απόδοση των επενδύσεων (ROI) της τάξεως του 112% και απόσβεση της επένδυσης εντός εξαμήνου.

Σύμφωνα με την Forrester: «Βασιζόμενοι στην εμπειρία της Forrester, η περίοδος απόσβεσης της επένδυσης και το ROI, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά, σε σύγκριση με άλλες εφαρμογές cloud σε επιχειρήσεις… Ενώ μερικές λύσεις διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, απαιτούν αντικατάσταση (‘rip and replace’) κατά την εφαρμογή τους, πελάτες οι οποίοι ερωτήθηκαν, σχολίασαν την ευελιξία των SAP SuccessFactors στην λειτουργία, οι οποίες προσαρμόζονται στις ανάγκες της επιχείρησής τους. Ο οργανισμός SAP SuccessFactors, βοήθησε κάθε πελάτη που συμμετείχε στην έρευνα να επιλέξει το κατάλληλο σημείο εκκίνησης και την πορεία εφαρμογής των λύσεων που απαντούν στις επιχειρηματικές του ανάγκες, ενώ το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής εναρμονίστηκε με την στρατηγική και τους στόχους της κάθε επιχείρησης.»

Οι πελάτες που έλαβαν μέρος στην έρευνα της Forrester δήλωσαν ότι επέλεξαν τις λύσεις SAP SuccessFactors γιατί τους επιτρέπουν να θέσουν την στρατηγική τους σε εφαρμογή και να βελτιώνουν την εμπειρία χρήσης, τις λειτουργίες, τη διαχείριση κινδύνων και την προσαρμοστικότητα της επιχείρησής τους. Τα κορυφαία προτερήματα που εντοπίζουν οι πελάτες στις λύσεις SAP SuccessFactors, περιλαμβάνουν:

  • Τις τυποποιημένες διαδικασίες HR εντός της εταιρείας, οι οποίες εγκαθιδρύουν μία ολοκληρωμένη πηγή πραγματικών δεδομένων, που επιτρέπει την επίτευξη της ενιαίας εκτέλεσης της στρατηγικής εντός της εταιρείας.
  • Την πρόσβαση σε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο (real-time data), η οποία επιτρέπει στους managers να διαχειρίζονται τις ομάδες ψηφιακά, από διαφορετικές τοποθεσίες, δίνοντας τους την δυνατότητα για καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία.
  • Την εισαγωγή self-service διαδικασιών για τους υπαλλήλους, οι οποίες δίνουν την δυνατότητα στο προσωπικό να διαχειρίζεται τις προσωπικές του πληροφορίες και τα εταιρικά τους προνόμια.
  • Τις ψηφιοποιημένες και αυτοματοποιημένες διαδικασίες, οι οποίες ‘απελευθερώνουν’ το προσωπικό από επαναλαμβανόμενες τυπικές χειρωνακτικές εργασίες, ώστε να μπορούν να εστιάσουν σε δραστηριότητες που έχουν προστιθέμενη αξία.
  • Το τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού αποκτά τη δυνατότητα να είναι στρατηγικός σύμμαχος της επιχείρησης.

«Κατά την άποψή μας, η ολοκληρωμένη μελέτη της Forrester αποδεικνύει ότι οι λύσεις SAP SuccessFactors μπορούν να οδηγήσουν όχι μόνο σε καλύτερη εμπειρία για τους εργαζομένους αλλά και σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους για την εταιρεία», δήλωσε ο Greg Tomb, SAP SuccessFactors President. «Είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός ότι βοηθούμε τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν και να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των εργαζομένων τους, ενώ παράλληλα προβαίνουν σε εξορθολογισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών τους και σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους».

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την μελέτη Forrester Total Economic Impact (TEI) εδώ.

Share.

Comments are closed.