Στην Cosmos Business Systems o διαγωνισμός για τα δίκτυα της Περιφέρειας Αττικής

0

Στην Cosmos Business Systems, κατακυρώθηκε το έργο που προκήρυξε η Περιφέρεια Αττικής, και αφορά την «Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την υποστήριξη λειτουργίας του δικτύου δεδομένων του νέου κτιρίου στο οποίο πρόκειται να μεταστεγαστούν οι υπηρεσίες της Π.Ε Πειραιώς, της Π.Ε. νήσων, και οι κοινές υπηρεσίες των Π.Ε Πειραιώς και νήσων της Περιφέρειας Αττικής».

Στόχος του έργου, είναι η εγκατάσταση νέων firewalls, η παραμετροποίηση όλου του δικτυακού εξοπλισμού στο νέο κτίριο των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, καθώς και ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του δικτύου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 368.280 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν η Ένωση Εταιρειών: «Cosmos Business Systems A.E.B.E. – ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μ.ΕΠΕ», και οι εταιρείες ΟΤΕ Α.Ε & LEXIS Α.Ε.

Share.

Comments are closed.