Η ομάδα του ευρωπαικού έργου Pro Health επιλέγει τη λύση Infoasset της ATC

0

Το consortium του ευρωπαικού ερευνητικού έργου Pro Health επέλεξε την πλατφόρμα infoasset της Athens Technology Center (ATC) , για τη διαμόρφωση του Online Poultry Journal, ενός online εργαλείου που σκοπό έχει την ενημέρωση επαγγελματιών κι επιστημόνων του χώρου της πτηνοτροφίας και της παραγωγής συναφών προϊόντων αναφορικά με τη φροντίδα της υγείας των ζώων. Η επιλογή έγινε με γνώμονα τον ευέλικτο χαρακτήρα της πλατφόρμας infoasset, καθώς επέτρεψε στην ομάδα του έργου να παρακολουθεί και να συλλέγει περιεχόμενο από πολλαπλές online πηγές σε πραγματικό χρόνο, το οποίο ακολούθως φιλτράρεται και δημοσιεύεται αυτόματα, στα επιθυμητά μέσα, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.

Πιο συγκεκριμένα, η Zoetis, ο μεγαλύτερος παραγωγός κτηνιατρικών φαρμάκων κι εμβολίων παγκοσμίως , ως μέλος του consortium, αξιοποιεί την πλατφόρμα inforasset της ATC για να συλλέγει αυτόματα περιεχόμενο από επιλεγμένα web sites, social media και blogs, το οποίο ακολούθως φιλτράρεται και ταξινομείται βάσει προ-καθορισμένων κριτηρίων ώστε στο τέλος, να «ανεβαίνει» στο Online Poultry Journal, μέσω του οποίοι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις ως προς την νόσο των πτηνών αλλά και της πτηνοτροφίας εν γένει. Οι χρήστες του ενημερωτικού αυτού journal μπορούν επιπλέον να συγκεκριμενοποιήσουν τις πληροφορίες που θα δουν περαιτέρω, θέτοντας κριτήρια αναλόγως του επαγγελματικού τους ρόλου ή του μέσου που επιθυμούν.

Η πλατφόρμα infoasset καλύπτει ιδανικά τις ποικίλλες ανάγκες ενός οργανισμού σε ό,τι αφορά τη διαχείριση περιεχομένου. Λόγω της αρθρωτής της δομής, παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών παρακολούθησης, συλλογής, δημιουργίας, δημοσίευσης και αρχειοθέτησης περιεχομένου. Αυτό, σε συνδυασμό τη δυνατότητα διαβαθμισμένης απομακρυσμένης πρόσβασης, αλλά και τη διάθεσή της πλατφόρμας σε “software as a service” μοντέλο, μειώνει σημαντικά τα διαχειριστικά κόστη σ’ επίπεδο υποδομών πληροφορικής.

Share.

Comments are closed.