Η CloudLayer8 επαναπιστοποιείται με το ISO27001:2013

0

Στην επικύρωση της πιστοποίησης ISO27001:2013 προχώρησε η CL8.com. Η πιστοποίηση δόθηκε από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης όπως και την πρώτη φορά μετά από επιθεώρηση που διενεργήθηκε στις εγκαταστάσεις της CL8.com.

Το ISO27001:2013 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών και καλύπτει θέματα εμπιστευτικότητας και τεχνικής ασφάλειας. Καθιερώνει οδηγίες και γενικές βασικές αρχές για την προετοιμασία, τη διατήρηση και τη βελτίωση της διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών μέσα σε ένα οργανισμό.

To σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών καλύπτει τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που διαχειρίζεται ή ανήκουν στην εταιρεία καθώς και την φυσική ασφάλεια για την παροχή υπηρεσιών στους πελάτης της.

Διατηρώντας το πιστοποιητικό ISO 27001, η CL8.com επιβεβαιώνει ότι έχει τα μέσα και τη δέσμευση να εντοπίσει, να προσαρμόσει και να αντιδράσει στον κίνδυνο ασφάλειας πληροφοριών σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Έτσι αποδεικνύει έμπρακτα ότι η θωράκιση της ασφάλειας των πληροφοριών των πελατών της αποτελεί για την ίδια παράγοντα πρωταρχικής σημασίας.

Share.

Comments are closed.