Στη γραμμή εκκίνησης η διαγωνιστική διαδικασία για το 5% του ΟΤΕ

0

Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε την έναρξη του διεθνούς διαγωνισμού για την πώληση του 5% του ΟΤΕ, έχοντας ως οικονομικούς συμβούλους την Credit Suisse και την Τράπεζα Πειραιώς.

ote-headquarters

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός θα πραγματοποιήθεί σε μία μόνο φάση, με τους ενδιαφέρομενους επενδυτές να καλούνται προς υποβολή δεσμευτικών προσφορών, το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου 2018, σύμφωνα με τη σχετική Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών.

Η Deutsche Telekom, ως βασικός μέτοχος του ΟΤΕ, διατηρεί δικαίωμα πρώτης άρνησης, πράγμα που σημαίνει ότι δύναται να αποκτήσει το 5%, στο αντίτιμο της υψηλότερης προσφοράς, που θα υποβληθεί κατά τον διαγωνισμό.

Υπενθυμίζεται ότι το προς πώληση μετοχικό κεφάλαιο, αντιστοιχεί σε 24.507.520 κοινές ονομαστικές μετοχές.

 

Share.

Leave A Reply