Αυξημένα έσοδα και κέρδη για τον όμιλο Quest στο πρώτο τρίμηνο

0

Θετικά οικονομικά αποτελέσματα ανακοίνωσε ο όμιλος Quest για το πρώτο τρίμηνο. Οι πωλήσεις του διαμορφώθηκαν σε 96,7 εκατ. έναντι 87 εκατ. ευρώ πέρσι το πρώτο τρίμηνο, αύξηση 11,1%. Τα κέρδη EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) ανήλθαν σε 7 εκατ. έναντι 5,4 εκατ. αύξηση 29,7%, τα κέρδη προ φόρων 3,5 εκατ. έναντι 1,9 εκατ. αύξηση 81,7% και τα κέρδη μετά φόρων 2,4 εκατ. έναντι 1,2 εκατ. ευρώ.

quest-building

Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (Capex) για το Α τρίμηνο 2017 διαμορφώθηκαν σε 2,192 εκατ. έναντι 4,188 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αναλυτικότερα τα αποτελέσματα των μεγαλύτερων θυγατρικών εταιρειών του ομίλου Quest έχουν ως εξής:

Info Quest Technologies

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 26,6 εκατ. έναντι 25,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του  2016 σημειώνοντας άνοδο 3,9%, τα EBITDA σε 433 χιλ. έναντι κερδών 305 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε 106 χιλ. έναντι 33 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε 66 χιλ. έναντι 19 χιλ.  Ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Quest on Line (you.gr)

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 3,4 εκατ. έναντι 2,4 εκατ.  σημειώνοντας άνοδο 42%, τα  EBITDA διαμορφώθηκαν σε 58 χιλ. έναντι ζημιών 84 χιλ., τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 32 χιλ. έναντι ζημιών 105 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε 32 χιλ. έναντι ζημιών 105 χιλ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

iSquare

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 16,3 εκατ. έναντι 16,2 εκατ., τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 484 χιλ. έναντι 553 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε 420 χιλ. έναντι 449 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε 295 χιλ. έναντι σε  323 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Όμιλος UniSystems

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 23,3 εκατ. έναντι 19 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του  2016 σημειώνοντας αύξηση 22,6% τα  EBITDA διαμορφώθηκαν σε 812 χιλ. έναντι 1.030 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε 467 χιλ. έναντι 703 χιλ.  και τα κέρδη μετά από φόρους σε 273 χιλ. έναντι κερδών 428 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

 ACS Courier

Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 23,2 εκατ. έναντι 19,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του σημειώνοντας αύξηση 18%, τα EBITDA σε 2,096 εκατ. έναντι  1,507 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε 1,862 εκατ. έναντι 1,334 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους σε 1,324 εκατ. έναντι 958 χιλ. ευρώ.

Cardlink

Ακόμη, τα αποτελέσματα της κατά 85% θυγατρικής «Cardlink» που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δικτύου τερματικών POS για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες πληρωμών έχουν ως εξής: Οι πωλήσεις ανήλθαν σε 6 εκατ. έναντι 4,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016 σημειώνοντας αύξηση 34%. Τα EBITDA ανήλθαν σε 2,526 εκατ. έναντι 886 χιλ., τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 261 χιλ. έναντι ζημιών 811 χιλ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους σε 178 χιλ. έναντι ζημιών 486 χιλ. ευρώ.

Share.

Leave A Reply