Περιορισμός ζημιών για τον όμιλο Intracom το 2016

0

Βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, κέρδη προ φόρων και αύξηση πωλήσεων σημείωσε ο όμιλος Intracom Holdings το 2016. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η διοίκηση της Intracom τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 2,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7,7 εκατ. ευρώ το 2015. Τα EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) διαμορφώθηκαν σε 27,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 21%.

intracom-holdings

Ο όμιλος πέτυχε επίσης περιορισμό ζημιών (ζημιές – τελικό αποτέλεσμα μετά από φόρους) στα -3,9 εκατ. ευρώ από -11,7 εκατ. ευρώ. Όπως σημειώνεται σε προσαρμοσμένο αποτέλεσμα όλες οι θυγατρικές είναι σε κερδοφορία. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε 6,5% στα 401,6 εκατ. ευρώ έναντι 377,1 εκατ. ευρώ. Η μεγαλύτερη συμμετοχή στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών προήλθε από την Intrakat (45,4%) με πωλήσεις 182,4 εκατ. ευρώ.  Ακολουθούν οι Ιntrasoft International με 176 εκατ. ευρώ και η IDE με 57 εκατ. ευρώ. Στα ΕBITDA η συμμετοχή της Intrakat ήταν στα 12,4 εκατ. ευρώ, της Intrasoft στα 11,3 εκατ. ευρώ και της IDE στα 3 εκατ. ευρώ.

Share.

Leave A Reply