Αύξηση εσόδων και κερδών για την Quest Συμμετοχών

0

Θετικά ήταν τα αποτελέσματα της Quest Συμμετοχών κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους.

 quest-building

Τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά 5,8% στα έσοδα 87 εκατ. ευρώ (έναντι 82,3 εκατ.), τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 21,4% στα 5,3 εκατ. (έναντι 4,4 εκατ. ευρώ) τα κέρδη προ φόρων κατά 81,8% στα 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 1 εκατ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,2 εκατ. ευρώ έναντι 0,425 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Μειωμένες ήταν κατά το εξεταζόμενο διάστημα οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό (Capex). Διαμορφώθηκαν σε 4,188 εκατ. έναντι 8,632 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Από τις θυγατρικές ιδιαίτερα θετικά κινήθηκε η iSquare οι πωλήσεις της οποίας ανήλθαν σε 16,2 εκατ. έναντι 10,9 εκατ. το 2015 σημειώνοντας αύξηση 49%, τα EBITDA σε 553 χιλ. έναντι 260 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε 449 χιλ. έναντι 225 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε 323 χιλ. έναντι σε 145 χιλ. πέρυσι.

Οι πωλήσεις της iStorm ανήλθαν σε 3 εκατ. έναντι 2,7 εκατ., EBITDA σε 62 χιλ. έναντι 46 χιλ., οι ζημιές προ φόρων σε 18 χιλ. έναντι 31 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους σε 18 χιλ. έναντι 31 χιλ. ευρώ.

Στον όμιλο της UniSystems οι πωλήσεις ανήλθαν σε 19 εκατ. έναντι 18,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση 2%, EBITDA σε  1,030 εκατ. έναντι 577 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε 703 χιλ. έναντι 264 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε 428 χιλ. έναντι 131 χιλ. Ευρώ το 2015.

Οι πωλήσεις της Info Quest Technologies διαμορφώθηκαν σε 25,6 εκατ. έναντι 29,5 εκατ. το 2015 σημειώνοντας πτώση 13%, τα EBITDA σε 305 χιλ. έναντι 492 χιλ., τα κέρδη προ φόρων σε 33 χιλ. έναντι 184 χιλ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε 19 χιλ. έναντι 98 χιλ. ευρώ το 2015.

Οι πωλήσεις Quest on Line (you.gr) ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ισόποσες με το αντίστοιχο διάστημα του 2015, οι EBITDA σε 84 χιλ. έναντι 336 χιλ., οι ζημιές προ φόρων σε 105 χιλ. έναντι 352 χιλ. και οι ζημιές μετά από φόρους σε 105 χιλ. έναντι 352 χιλ. το 2015.

Κατά 60% αυξήθηκαν τα έσοδα  της Cardlink (της κατά 85% θυγατρικής της Quest Συμμετοχών που εξαγοράσθηκε τον Ιανουάριο 2015 και δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών δικτύου τερματικών POS για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες πληρωμών). Διαμορφώθηκαν σε 4,4 εκατ. έναντι 2,8 εκατ. τη αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 886 χιλ. έναντι 902 χιλ., τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν ζημιές 811 χιλ. έναντι κερδών 139 χιλ., ενώ οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 486 χιλ. έναντι κερδών 128 χιλ. το 2015.   ​

 

Share.

Leave A Reply