Παρασκευή, 9 Ιουνίου

Ξανά σε ύφεση το καταναλωτικό κλίμα στην Ελλάδα

0

Παραμένουν απρόθυμοι για αγορές οι Έλληνες, ενώ οι οικονομικές προσδοκίες τους αντανακλούν την οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας, η οποία εξακολουθεί να είναι δύσκολη.

gfkGR

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2015, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος μειώθηκε κατά 3,6 μονάδες, φτάνοντας στις -33,6 μονάδες το Δεκέμβριο. Αυτή ήταν και η χαμηλότερη τιμή του σε μια περίοδο μικρότερη των δύο ετών. Επιπλέον, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μειώθηκε και πάλι κατά το τρίτο τρίμηνο κατά 0,9 τοις εκατό σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Κατά τα προηγούμενα τρίμηνα είχαν επιτευχθεί αξιοσημείωτα επίπεδα ανάπτυξης.

Ωστόσο, αν και οι οικονομικές προσδοκίες συνέχισαν να μειώνονται, οι Έλληνες έδειξαν μεγαλύτερη αισιοδοξία όσον αφορά τις προσδοκίες εισοδήματος. Κατά το τέταρτο τρίμηνο, ο δείκτης αυτός αυξήθηκε κατά 15,5 μονάδες, φτάνοντας στις -18,0 μονάδες, αφήνοντας αρκετά πίσω την ενδιάμεσα χαμηλή τιμή του Αυγούστου.

Επιπλέον, αν και το ποσοστό ανεργίας (το οποίο έφτασε στο 24,5 τοις εκατό τον Οκτώβριο) συνέχισε να είναι ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, παρουσίασε σταθερή μείωση από τον Ιανουάριο του 2015 (κατά 1,3 τοις εκατό συνολικά).

Λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, η προθυμία των καταναλωτών για αγορές συνέχισε να είναι η χαμηλότερη από όλες τις χώρες που συμμετείχαν στη μελέτη, σε -36,1 μονάδες το Δεκέμβριο. Ομολογουμένως, ο δείκτης ανέκαμψε μετά την δραματική του πτώση μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου, αλλά ήταν κατά μόλις 0,9 μονάδες υψηλότερος το Σεπτέμβριο. Ουσιαστικά, βλέπουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά και τους τρεις δείκτες.

Share.

Leave A Reply