Τριπλή πιστοποίηση για την Globo Technologies από την TÜV HELLAS

0

Η GLOBO Technologies προσανατολισμένη στη συνεχή βελτίωση και παροχή υπηρεσιών με προστιθέμενη αξία για τον Πελάτη, προχώρησε σε Τριπλή Πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 27001:2013, ISO 20000-1:2011 και ISO 9001:2008. Ο έλεγχος της εταιρείας και για τις τρεις πιστοποιήσεις πραγματοποιήθηκε από τον Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).

globo-technologies-640x400

Όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής Βασίλης Ορφανός: «Η GLOBO Technologies ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας και ασφάλειας και είναι πλέον μια από τις λίγες εταιρείες πληροφορικής, τόσο στην Ελλάδα όσο και Διεθνώς, που έχει αποκτήσει τόσο σημαντικές και απαιτητικές πιστοποιήσεις».

ISO 9001:2008
Η GLOBO Technologies εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη ποιοτική προσέγγιση στις εσωτερικές της διαδικασίες με στόχο την αυξανόμενη ικανοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών της και δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της.

ISO/ IEC 27001:2013
Διασφαλίζει ότι η GLOBO Technologies συμμορφώνεται σύμφωνα με τις καλύτερες πρακτικές ασφάλειας και ακολουθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει εκτίμηση κινδύνων, διακυβέρνηση και συμμόρφωση.

ISO 20000-1:2011
Μέσω του ISO 20000-1:2011 η GLOBO Technologies υιοθετεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών πληροφορικής (IT Service Management), ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις και να επιτυγχάνονται οι επιχειρηματικοί στόχοι του πελάτη.

Share.

Leave A Reply