Εθνικό Παρατηρητήριο: Μέτρηση της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας

0

Από τον Οκτώβριο του 2015 αρχίζει να λειτουργεί στην Ελλάδα το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων που θα παρέχει στοιχεία μετρήσεων από 500 σημεία της επικράτειας, δίνοντας πρόσβαση στα στοιχεία σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω portal. Για την παρουσίαση του έργου «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» θα πραγματοποιηθούν δύο ημερίδες:

space

 Στην Αθήνα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015, ώρες 10.00-14.00, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
Στη Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015, ώρες 10.00-14.00, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Το έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από τη Space Hellas, ανάδοχο του έργου, με αναθέτουσα αρχή την Κοινωνία της Πληροφορίας, την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ως φορέα λειτουργίας και το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κύριο φορέα υλοποίησης του έργου. Στόχο έχει την παρακολούθηση των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας μέσω 500 σταθερών σταθμών ανά την επικράτεια και 13 κινητών σταθμών. Τα στοιχεία συλλέγονται, επεξεργάζονται με τη χρήση ειδικού λογισμικού και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στο κοινό μέσω του portal http://paratiritirioemf.eeae.gr, που υλοποιήθηκε στο
πλαίσιο του έργου. Σκοπός του έργου είναι ο διαρκής και αδιαμεσολάβητος έλεγχος της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και που οφείλονται στο σύνολο των σταθμών κεραιών κάθε είδους. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστεί το έργο, θα δοθούν πληροφορίες για τον χεδιασμό και την υλοποίησή του και θα ενημερωθεί το κοινό για τον τρόπο χρήσης του portal. Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη (επισυνάπτεται το προσωρινό πρόγραμμα της ημερίδας).

Share.

Leave A Reply