Αυξάνεται η κινητή και υποσκελίζει τη σταθερή

0

Η κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα, σε σχέση με τη σταθερή, την τελευταία δεκαετία διπλασίασε το ποσοστό της βάσει του όγκου των κλήσεων (λεπτά ομιλίας) φθάνοντας το 61,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα το infocom.gr.

fixed vs mobile

Σε γενικές γραμμές η χώρα μας έχει ακολουθήσει την τάση που παρατηρήθηκε παγκοσμίως με την ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας, τουλάχιστον μέχρι το 2011, να είναι μεγάλη, στη συνέχεια πιο συγκρατημένη, αλλά σταθερά ανοδική σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στη σταθερή τηλεφωνία, η οποία συνεχώς χάνει μερίδιο.

Ωστόσο, όπως εκτιμάται τα επόμενα χρόνια ο καταναλωτής θα πάψει να ασχολείται με το αν μιλά από δίκτυο σταθερής ή από δίκτυο κινητής καθώς οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες τείνουν να απλοποιήσουν τις διαδικασίες για τον καταναλωτή (ενοποιώντας τις υπηρεσίες) και παράλληλα οι τεχνολογίες ενοποιούνται. Στο πλαίσιο αυτό σε λίγο στη χώρα μας θα έχουμε υπηρεσίες σταθερής και κινητής από τον όμιλο ΟΤΕ με κοινή ονομασία Cosmote, αυτό συμβαίνει ήδη με τη Wind και τη Cyta Ελλάδος και αναμένεται ότι θα συμβεί σύντομα και με τη Vodafone μετά την πλήρη ενοποίησή της με την hellas online.

Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην πορεία των υπηρεσιών φωνής είναι αρκετοί. Ο βασικότερος είναι ότι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας επικεντρώθηκαν σε τιμολογιακά πακέτα που δίνουν στον καταναλωτή, έναντι αντιτίμου φυσικά, σημαντικό αριθμό λεπτών ομιλίας προς χρήση. Συγχρόνως, μειώθηκε η τιμή ανά λεπτό ομιλίας (βάσει στοιχείων της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας – ΕΕΚΤ κατά 78% από το 2004 έως το 2012). Ακόμη ένας παράγοντας είναι οι συσκευές και η χρήση τους (οι κινητές συσκευές έχουν πλήθος από υπηρεσίες και βρίσκονται στα χέρια του καθένα μας συνεχώς).

Ειδικότερα, το 2004 το ποσοστό της κινητής τηλεφωνίας με βάση τα λεπτά ομιλίας ήταν 29,6%, ενώ το 2014 διαμορφώθηκε στο 61,6%. Αντιστοίχως μειώθηκε το ποσοστό της σταθερής τηλεφωνίας από 70,4% το 2004 σε 38,4% το 2014 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, την ΕΕΚΤ και την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών).

Το 2004 μιλήσαμε 9,1 δις. λεπτά από κινητό τηλέφωνο και 21,5 δις. λεπτά από σταθερό ενώ δέκα χρόνια μετά χρησιμοποιήσαμε για 27 δις. λεπτά το κινητό μας και για 16,9 δις. λεπτά το σταθερό μας τηλέφωνο.

Τα συνολικά λεπτά ομιλίας (από σταθερό και κινητό τηλέφωνο) και από το 2004 έως το 2011 αυξάνονταν (το 2004 μιλήσαμε 30,6 δις. λεπτά και το 2011 47,1 δις. λεπτά) ωστόσο στη συνέχεια παρατηρούμε μείωση του όγκου των κλήσεων συνολικά – το 2014 τα συνολικά λεπτά ομιλίας ήταν 43,9 δις. – με τη σταθερή τηλεφωνία να έχει τις περισσότερες απώλειες με συνέπεια το μερίδιο της κινητής να συνεχίζει να αυξάνεται, αν και με αισθητά χαμηλότερο ρυθμό.

Όπως παρατηρούμε τα τελευταία τρία χρόνια η χρήση της κινητής είναι σχεδόν σταθερή (το 2012 μιλήσαμε 26,7 δις. λεπτά, το 2013 26,7 δις. λεπτά και το 2014 27 δις. λεπτά) κάτι που προφανώς δεν είναι άσχετο με τη μείωση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας λόγω της οικονομικής κρίσης.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στο εξής αναμένουν την όποια ανάπτυξή τους κυρίως από την κίνηση των δεδομένων και τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που βασίζονται στις κινητή ευρυζωνικότητα. Βάσει της τελευταίας έρευνας της Ericsson η παγκόσμια κίνηση mobile data αυξήθηκε κατά 15% το 2ο τρίμηνο του έτους, σε σχέση με ένα τρίμηνο νωρίτερα, ενώ σε ετήσια βάση η άνοδος, που καταγράφηκε, ήταν  55%.

Επίσης, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας και στη χώρα μας (αν και η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τις ελλείψεις στο νομοθετικό πλαίσιο δημιουργούν προσκόμματα στις επενδυτικές κινήσεις τους) εισέρχονται σε νέες αγορές, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι πληρωμές μέσω κινητού, η διαφήμιση, οι υπηρεσίες M2M (επικοινωνία μεταξύ των μηχανών) οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής και περιεχομένου, το cloud computing και άλλες.

Μερίδιο κινητής τηλεφωνίας με βάση τον όγκο των κλήσεων και σε σχέση με το μερίδιο της σταθερής τηλεφωνίας

fixed mobile

μινσ fixed mobile

Share.

Leave A Reply