Συνέργειες και εξωστρέφεια απαραίτητες για την καινοτομία

0

Δεύτερη μεταξύ 713 προτάσεων στο χρηματοδοτικό εργαλείο εργαλείο SME Instrument, Phase-1 στην πρόσκληση του Δεκεμβρίου του 2014, επελέγη η ολοκληρωμένη πρόταση της Atlantis Engineering ΑΕ για την ανάπτυξη του mainDSS, ενός καινοτόμου Decision Support System που παρέχει Αξιολόγηση, Benchmarking και Προτάσεις βελτίωσης στα τεχνικά τμήματα (asset management) μίας εταιρίας.

mainDSS LOGO1

Η προκήρυξη Open Disruptive Innovation (ICT-37) χρηματοδοτεί εξαιρετικά καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια, η υλοποίηση των οποίων εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα ή υπηρεσίες, με σημαντικές πιθανότητες εμπορικής επιτυχίας στη διεθνή αγορά και αποτελεί ένα από τα ανταγωνιστικότερα προγράμματα του Ορίζοντα 2020.

Στην μεγάλη αυτή Ελληνική επιτυχία συνέβαλαν ουσιαστικά μια σειρά από συνεργασίες. Καταρχήν, υπήρξε τεχνική καθοδήγηση και χρηματοδότηση από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια της δράσης Eurostars (κ. Β.Γογγολίδης). Επίσης υπήρξε καθοδήγηση σχετικά με την υλοποίηση και ανάπτυξη του προϊόντος τόσο από την πλευρά του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (κ. Η.Αγιοβλασίτης) όσο και από την θερμοκοιτίδα i4G όπου είναι εγκατεστημένη η εταιρεία (κ. Θ.Προκοπίου). Πρέπει επίσης να σημειωθεί η υποστήριξη του Συνδέσμου Εταιριών Πληροφορικής Βορείου Ελλάδας , για την καλύτερη προώθηση και την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

Με στόχο την ανάπτυξη και εδραίωση του προϊόντος στην παγκόσμια αγορά η εταιρεία συνεργάζεται με σημαντικές ευρωπαϊκές εταιρείες του χώρου, την Σουηδική UTEK και την Πορτογαλική MIIT. Οι δύο εταιρείες συμβάλλουν με τεχνογνωσία κυρίως σε θέματα προτυποποίησης και προδιαγραφών αλλά ταυτόχρονα καλλιεργούνται κανάλια διανομής για την προώθηση του προϊόντος σε διεθνές επίπεδο.
Το mainDSS , το Διαλειτουργικό και ευφυές Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων για τη συντήρηση στο μεταποιητικό τομέα, είναι μία ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος που χρησιμοποιεί μια plug-in προσέγγιση έχοντας δυναμική διεπαφή με τις βάσεις δεδομένων των CMMS ώστε να ανακτά απαραίτητα δεδομένα τα οποία έχουν αποθηκευτεί για να οικοδομηθεί, η τρέχουσα κατάσταση της απόδοσης του τμήματος συντήρησης της εταιρείας.

Οι φορείς που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση και ανάπτυξη του mainDSS ,τονίζουν ότι «η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και ειδικά στο χώρο της πληροφορικής, αλλά και οι συνέργειες προκειμένου να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία του κάθε φορέα, αποτελούν βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των εταιριών του τόπου μας».

Share.

Leave A Reply