Η λύση PSTN Smart Transform μεταφέρει τις legacy υπηρεσίες φωνής από τεχνολογία PSTN σε all-IP, ενώ μειώνει το κόστος, προστατεύει και αυξάνει τα έσοδα και αξιοποιεί επενδύσεις σε ultra-broadband.

Alcatel-Lucent_Logo_Vertical

Η Alcatel-Lucent (Euronext Paris and NYSE: ALU) παρουσίασε τη PSTN Smart Transform, μία λύση που θα επιτρέπει στους πάροχους υπηρεσιών επικοινωνίας να πραγματοποιήσουν μετάβαση των υφιστάμενων υπηρεσιών φωνής από τεχνολογία PSTN (δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής) παλαιάς γενιάς στην πιο οικονομικά συμφέρουσα υποδομή all-IP ultra-broadband.

Οι πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνίας αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην εξυπηρέτηση πάνω από 700 εκατομμυρίων ανθρώπων και επιχειρήσεων σε ολόκληρο τον κόσμο που εξακολουθούν να στηρίζονται στην παραδοσιακή αναλογική τηλεφωνική υπηρεσία (POTS). Πολλοί πάροχοι βασίζονται σε αυτά τα δίκτυα PSTN για τη διατήρηση πηγών υψηλών εσόδων. Ωστόσο, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης αυτών των δικτύων παλαιάς γενιάς καθίσταται απαγορευτικό, λόγω της παλαιότητας, του ενεργειακά ασύμφορου εξοπλισμού που απαιτεί εκτεταμένη χρήση ακίνητης περιουσίας, καθώς και της απώλειας εξειδικευμένων τεχνικών PSTN.

Επιπλέον, τα δίκτυα PSTN υποχρεώνουν σε πρόσθετες δαπάνες τους πάροχους υπηρεσιών επικοινωνίας που διατηρούν παράλληλα σε λειτουργία δίκτυα βάσει IP για υπηρεσίες φωνής. Παρόλο που πολλοί πάροχοι υπηρεσιών διερευνούν τρόπους ώστε να διακόψουν τη λειτουργία των δικτύων PSTN και να μεταβούν σε all-IP, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και ενδέχεται να προκαλέσει περαιτέρω απώλεια εσόδων στην περίπτωση που οι πελάτες έλθουν αντιμέτωποι με προβλήματα στην εξυπηρέτηση.

Η λύση PSTN Smart Transform της Alcatel-Lucent παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και σχεδιασμού που επιτρέπουν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων μετατροπής PSTN για τους παρόχους, προκειμένου να προστατεύσουν την επιχειρηματική αξία των υψηλού περιθωρίου υπηρεσιών φωνής, ενώ βελτιστοποιούν το κόστος, αντιμετωπίζουν την δικτυακή πολυπλοκότητα και τον κίνδυνο του και αυξάνουν τα έσοδα. Η λύση προσφέρει υπηρεσίες βιομηχανοποιημένου σχεδιασμού και μετάβασης που προσαρμόζονται στην κατάσταση κάθε πελάτη, με τη χρήση καθιερωμένων μεθοδολογιών, διαδικασιών και εργαλείων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τη μεταφορά των χρηστών από υπηρεσίες PSTN σε νέες υπηρεσίες φωνής βάσει IP.

Βασικά Δεδομένα:
• Η λύση PSTN Smart Transform προσφέρει τις ακόλουθες επαγγελματικές υπηρεσίες:

• Συμβουλευτική – Συνάντηση με παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας για την αξιολόγηση του υφιστάμενου δικτύου τους, διερεύνηση πιθανών στρατηγικών και σεναρίων μετάβασης και παροχή ολοκληρωμένης επιχειρησιακής μοντελοποίησης.

• Σχεδιασμός Λύσης – Συνεργασία με τους παρόχους για το σχεδιασμό του βέλτιστου δικτύου και των δραστηριοτήτων ενοποίησης, καθώς και για την επικύρωση της λύσης με βάση τους στόχους μετάβασης.

• Σχεδιασμός Μετάβασης – Ανάπτυξη του σχεδίου μετάβασης των παρόχων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης προγραμμάτων και της πιστοποίησης και εκκαθάρισης δεδομένων χρήστη.

• Μετάβαση – ολοκληρωμένη μεταφορά των τελικών χρηστών από PSTN σε IP με τη μαζική μετάβαση των δεδομένων χρήστη, τη σταδιακή μετάπτωση των υπηρεσιών φωνής και την επαναδρομολόγηση των υπηρεσιών χρήστη.

o Διαχείριση Post-Migration (Διαχείριση μετά την ολοκλήρωση της μετάβασης)— Οριστικοποίηση της διαδικασίας μετάβασης για τους παρόχους, με την παροχή διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών φωνής και τη διακοπή λειτουργίας του παλαιού δικτύου PSTN.

• Με τη χρήση της λύσης PSTN Smart Transform για την μετάβαση από PSTN, οι πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνίας μπορούν να αναμένουν:
• Χαμηλότερα έξοδα λειτουργίας χάρη στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, των δαπανών ακίνητης περιουσίας και των εξόδων συντήρησης.
• Ευκαιρίες για αυξημένα έσοδα, καθώς οι πάροχοι αποκτούν τη δυνατότητα πώλησης νέων υπηρεσιών και πακέτων, όπως ‘triple-play’ και επικοινωνίες IP.
• Εξυπνότερη, πιο ευέλικτη διαδικασία μετατροπής που ελαχιστοποιεί τους κινδύνους κατά τη μετάβαση των τελικών χρηστών σε μία πλατφόρμα υπηρεσιών all-IP.
• Μείωση της πολυπλοκότητας του δικτύου, καθώς εξαλείφει την ύπαρξη παράλληλων δικτύων PSTN και IP• αξιοποίηση της δυνατότητας ανάπτυξης υπηρεσιών ultra-broadband, με την εκμετάλλευση κοινού εξοπλισμό, διαχείρισης και πόρων βάσει IP για φωνή και δεδομένα.

• Βασισμένη σε καθιερωμένη μεθοδολογία, διαδικασίες και εργαλεία με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, η λύση PSTN Smart Transform παρέχει:
• Μειωμένες κατά 30–50% δαπάνες μετάβασης, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές προσεγγίσεις μετάβασης
• Μέσο χρόνο μη διαθεσιμότητας παροχής υπηρεσίας κατά τη μετάβαση 20 δευτερολέπτων σε σύγκριση με το μέσο χρόνο 20 λεπτών των ανταγωνιστικών υπηρεσιών
• Μετάπτωση του 99% των τελικών χρηστών χωρίς να προκληθούν προβλήματα
• Δύο φορές ταχύτερο χρόνο διάθεσης στην αγορά

• Η λύση PSTN Smart Transform βασίζεται στην εκτεταμένη εμπειρία της Alcatel-Lucent στις υπηρεσίες φωνής παλαιάς γενιάς, και το σημαντικότερο, στις δυνατότητές της σε ό,τι αφορά σε νέες τεχνολογίες πρόσβασης ultra-broadband, IP, και πολύπλοκων έργων μετατροπής με εξοπλισμό πολλαπλών προμηθευτών.

• Η λύση PSTN Smart Transform επίσης προσφέρει την καλύτερη διαδρομή εξέλιξης χάρη σε ένα εργαλείο μοντελοποίησης που αναπτύχθηκε στα Bell Labs, το οποίο σχεδιάζει τη βέλτιστη προσέγγιση μετάπτωσης, ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών επικοινωνίας να είναι σε θέση να επιταχύνουν τη μετατροπή των υπηρεσιών φωνής και να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση των χρηστών ομαλά χωρίς διακοπή στην παροχή υπηρεσιών.

• Η Alcatel-Lucent είναι έμπιστος συνεργάτης παρόχων υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κόσμο, όπως η Deutsche Telekom, για έργα μετατροπής PSTN και ενοποίησης.
Δηλώσεις:
“Πολλοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την μετατροπή PSTN. Παρόλο που τα οφέλη ενός δικτύου IP είναι ισχυρά, οι πάροχοι ανησυχούν ότι η διαδικασία μετατροπής θα διαταράξει τις υπηρεσίες εσόδων υψηλού περιθωρίου. Λύσεις, όπως η PSTN Smart Transform της Alcatel-Lucent, προσφέρουν στους παρόχους δοκιμασμένα προϊόντα, διαδικασίες και εργαλεία που επιτρέπουν τη μετάβαση των υπηρεσιών, καθώς και των σχετικών πηγών εσόδων, σε μία all-IP πλατφόρμα, ενώ αμβλύνουν τη διακοπή παροχής υπηρεσιών και την απώλεια πελατών», δηλώνει ο Kamalini Ganguly, Principal Senior Analyst, Service Provider & Markets, Ovum.

“Η λύση PSTN Smart Transform προσφέρει στους παρόχους υπηρεσιών επικοινωνίας ένα ολοκληρωμένο, χαμηλού κινδύνου τρόπο για να επιτυχύνουν τη μετάβαση των χρηστών υπηρεσιών φωνής παλαιάς γενιάς σε μία all-IP υποδομή. Με τη χρήση της λύσης PSTN Smart Transform, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να καρπωθούν πιο γρήγορα τα οφέλης μιας μετατροπής από PSTN, ώστε να κερδίσουν μεγαλύτερη λειτουργική αποτελεσματικότητα και να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες για παραγωγή εσόδων. Ουσιαστικά, όταν μία μετάβαση από PSTN σχεδιάζεται προσεκτικά από κοινού με την ανάπτυξη υπηρεσιών ultra-broadband, τα οφέλη από την εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών είναι δυνατό να ανακατανεμηθούν σε άλλα τμήματα της επιχείρησης ή να χρησιμοποιηθούν για να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τη μετατροπή του δικτύου”, σημειώνει ο Federico Guillén, President, Fixed Networks, Alcatel-Lucent.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


13o Mobile Connected World - Έρχεται στις 5/10!

Η «καρδιά» του connectivity, των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), των ιδιωτικών δικτύων, του 5G Standalone (SA), των smart cities αλλά και του μέλλοντος που βρίσκεται υπό ανάπτυξη με τη μορφή του 6G, θα «χτυπήσει» και φέτος στο Mobile Connected World!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Leave A Reply