Ανάθεση έργου σε GLOBO Technologies – AMS από την Ακαδημία Αθηνών

0

Η Ακαδημία Αθηνών υπέγραψε σύμβαση με την Ένωση Εταιρειών GLOBO Technologies – AMS, μετά από διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού, για την ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένης διαδικτυακής υπηρεσίας διαδραστικής παρουσίασης του υλικού της Ακαδημίας και των 11 Ερευνητικών Κέντρων της.

akadhmia

Συγκεκριμένα, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία θα δημιουργηθεί διαδικτυακός τόπος που θα περιλαμβάνει ενοποιημένη θεματική παρουσίαση ετερογενούς πληροφοριακού υλικού και τεκμηρίων από 43 διαφορετικές συλλογές της Ακαδημίας, συνολικού όγκου 500.000 σελίδων (χάρτες, τοπωνύμια, προσωπογραφίες, λαογραφικό υλικό, νεοελληνικοί όροι και διάλεκτοι, ευρετήριο βυζαντινών και μεταβυζαντινών τοιχογραφιών, βιβλιογραφίες, περιοδικές και άλλες εκδόσεις).

Ο νέος, σύγχρονος και φιλικός στο χρήστη ιστότοπος που θα δημιουργηθεί, θα στηρίζεται σε δυναμικά και πολυδιάστατα τεχνολογικά μέσα (Rich Internet Applications & Semantic Web) για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης πλατφόρμας προβολής και ανάλυσης του πλούσιου έργου που παράγεται διαρκώς από τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών και συνήθως παραμένει ελάχιστα γνωστό στο ευρύτερο κοινό. Εκτός των άλλων, θα απορροφήσει και το σύνολο των πληροφοριών και λειτουργιών που περιλαμβάνει ο υφιστάμενος ιστότοπος της Ακαδημίας Αθηνών (www.academyofathens.gr). Η μορφή και οι λειτουργικότητες των συστημάτων αναζήτησης και προβολής πληροφοριών που θα δημιουργηθούν θα επιτρέπουν την ευρεία πρόσβαση από κάθε ενδιαφερόμενο (ακαδημαϊκοί, ερευνητές, πολίτες) σε πολύτιμο υλικό – που σήμερα είναι δύσκολο να προσπελαστεί ακόμη και από ειδικούς – και θα οδηγούν το χρήστη σε μία ολοκληρωμένη εικόνα για σημαντικά στοιχεία του ελληνικού και του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Στο πλαίσιο του έργου, θα προσφερθούν υπηρεσίες ψηφιοποίησης (χαρτών, χειρογράφων, βιβλίων κ.α.) σε μη ψηφιοποιημένο περιεχόμενο της Ακαδημίας, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες όπως σημασιολογική τεκμηρίωση, προσαρμογή και επέκταση των βάσεων δεδομένων που έχουν αναπτυχθεί στο παρελθόν, ανάπτυξη εποπτικών παρουσιάσεων και εικονικών χώρων πλοήγησης για μουσεία, ναούς κ.ά.. Επιπλέον, θα συμπεριληφθούν υπηρεσίες διαδραστικής πληροφόρησης και συμμετοχής των χρηστών, εικονικής περιήγησης, ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου, e-newsletter και Forum, ενώ θα ενισχυθεί σημαντικά η δυνατότητα διαλειτουργικότητας με άλλους αντίστοιχους ιστοτόπους δημοσίευσης πολιτιστικού περιεχομένου, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Europeana, Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο κλπ). Τονίζεται ότι η παρουσίαση των διεπαφών και του περιεχομένου θα γίνεται τουλάχιστον σε 3 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά).

Share.

Leave A Reply