Στα 14,6 δισ. δολ. ο κύκλος εργασιών της Intel στο τρίτο τρίμηνο 2014

0

H Intel ανακοίνωσε στις 14 Οκτωβρίου κύκλο εργασιών για το τρίτο τρίμηνο ύψους 14,6 δις δολαριών, λειτουργικά κέρδη 4,5 δις δολάρια, καθαρά κέρδη 3,3 δις δολάρια και κέρδη ανά μετοχή (EPS) 0,66 δολάρια. Η εταιρεία είχε εισροή μετρητών περίπου 5,7 δις δολάρια από λειτουργικές δραστηριότητες, κατέβαλε μερίσματα 1,1 δις δολάρια και χρησιμοποίησε 4,2 δις δολάρια για επαναγορά 122 εκατομμυρίων μετοχών.

intel-hq1

«Είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόοδο που σημειώνει η εταιρεία,» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intel, Brian Krzanich.  «Επιτύχαμε τον καλύτερο κύκλο εργασιών μέχρι σήμερα και είχαμε σημαντικά έσοδα κατά το τρίτο τρίμηνο. Υπάρχουν ακόμα περισσότερα να κάνουμε, αλλά τα αποτελέσματά μας μας δίνουν τη σιγουριά και την αυτοπεποίθηση ότι εκτελούμε με επιτυχία τη στρατηγική μας αναφορικά με την επέκταση των προϊόντων μας σε ένα μεγάλο εύρος νέων αγορών με μεγάλες δυνατότητες.»

Βασικές Οικονομικές Πληροφορίες και Τάσεις στις Επιχειρηματικές Μονάδες για το τρίτο τρίμηνο

 •  Τα έσοδα του PC Client Group διαμορφώθηκαν στα 9,2 δις δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 9%  σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
 • Τα έσοδα του Data Center Group διαμορφώθηκαν στα 3,7 δις δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με το πρηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 16% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
 • Τα έσοδα από το Group για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων ανήλθαν στα 530 εκ. δολάρια, σημειώνοντας μείωση 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 14% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
 • Τα έσοδα του Mobile και Communications Group ανήλθαν στα 1 εκ. δολάρια, όπως αναμενόταν από τις προβλέψεις.
 • Τα έσοδα από τα τμήματα λογισμικού και υπηρεσιών ανήλθαν στα 558 εκ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση 2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Συγκριτικά Οικονομικά Στοιχεία
Τριμηνιαία
Q3 2014 Q2 2014 Q3 2014 σε σχέση με το Q2 2014
Κύκλος Εργασιών $14.6 δις $13.8 δις Αύξηση 5%
Μικτό κέρδος 65.0% 64.5% Αύξηση 0.5 pts.
R&D και MG&A $4.8 δις $4.9 δις Μείωση 2%
Λειτουργικά κέρδη $4.5 δις $3.8 δις Αύξηση 18%
Φορολογικός συντελεστής 27.1% 28.7% Μείωση 1.6%
Καθαρά κέρδη $3.3 δις $2.8 δις Αύξηση 19%
Κέρδη ανά μετοχή 66 cents 55 cents Αύξηση 20%
Συγκριτικά Οικονομικά Στοιχεία
Ετήσια
Q3 2014 Q3 2013 Q3 2014 σε σχέση με το Q3 2013
Κύκλος Εργασιών $14.6 δις $13.5 δις Αύξηση 8%
Μικτό κέρδος 65.0% 62.4% Αύξηση 2.6 pts.
R&D και MG&A $4.8 δις $4.7 δις Αύξηση 2%
Λειτουργικά κέρδη $4.5 δις $3.5 δις Αύξηση 30%
Φορολογικός συντελεστής 27.1% 24.8% Αύξηση 2.3%
Καθαρά κέρδη $3.3 δις $3.0 δις Αύξηση 12%
Κέρδη ανά μετοχή 66 cents 58 cents Αύξηση 14%

Επιχειρηματική Προοπτική

Στην επιχειρηματική προοπτική της Intel δεν περιλαμβάνονται πιθανές επιπτώσεις από επιχειρηματικές κινήσεις, εξαγορές, αποεπενδύσεις, στρατηγικές επενδύσεις ή άλλες σημαντικές συναλλαγές, που ενδέχεται να ολοκληρωθούν μετά τις 14 Οκτωβρίου.

Δ’ τρίμηνο 2014 – Q4 2014

 • Κύκλος εργασιών: $14,7 δις, συν ή πλην $500 εκατομμύρια.
 • Ποσοστό μικτού κέρδους: 64%, συν ή πλην περίπου 2 ποσοστιαίες μονάδες.
 • Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης συν δαπάνες για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές: περίπου $4,9 δις.
 • Έξοδα αναδιοργάνωσης: περίπου 45 εκ. δολάρια.
 • Αποσβέσεις άυλων στοιχείων που σχετίζονται με εξαγορές: περίπου $65 εκατομμύρια.
 • Επιπτώσεις από επενδύσεις σε μετοχές και τόκους και άλλα: περίπου $175 εκατομμύρια καθαρά ξανά.
 • Αποσβέσεις: περίπου 1.9 δις. δολάρια.
 • Φορολογικός συντελεστής: περίπου 28 τοις εκατό.
 • Κεφαλαιουχικές δαπάνες συνολικού έτους:: $11 εκατομμύρια, συν ή πλην $500 εκατομμύρια

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα της Intel και την Επιχειρηματική της προοπτική, παρακαλώ δείτε το CFOcommentary στο: www.intc.com/results.cfm.

Share.

Leave A Reply