Διαγωνισμός Open Data Challenge 2014 στη «Βραδιά του Ερευνητή»

0

Ο διαγωνισμός Open Data Challenge 2014 καλεί ερευνητές, επιχειρηματίες, δημοσίους υπαλλήλους, φοιτητές, μαθητές αλλά και το ευρύ κοινό με στόχο να δημιουργήσουν εντός μιας εβδομάδας πρωτότυπες ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που θα αξιοποιούν ανοικτά δημόσια δεδομένα.

ODC_2014_logo

Η διοργάνωση θα αξιολογήσει και θα βραβεύσει τις καλύτερες ιδέες / πρωτότυπες ψηφιακές εφαρμογές, με κριτήριο τη δημιουργική αξιοποίηση των ανοικτών δημόσιων δεδομένων, την ανάπτυξη υπηρεσιών που διευκολύνουν την καθημερινότητα, και την προαγωγή της ποιότητας και της καινοτομίας.

Η καλύτερη ψηφιακή εφαρμογή θα βραβευτεί με τιμητικό έπαινο καθώς και με έπαθλο αξίας 200 Ευρώ.

Διοργανωτής

Το Open Data Challenge 2014 διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Βραδιά του Ερευνητή».

Logo

Δυνατότητα συμμετοχής

Στον διαγωνισμό Open Data Challenge 2014 μπορούν να συμμετέχουν ερευνητές, επιχειρηματίες, δημόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές, μαθητές και γενικά όλοι όσοι ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ψηφιακές εφαρμογές αξιοποιώντας σύνολα ανοικτών δεδομένων.

Επιτρέπεται η υποβολή μίας μόνο υποψηφιότητας από κάθε φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων του ενός προσώπων ως ομάδα, θα πρέπει να δηλώνεται εκπρόσωπος, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας. Για τη δήλωση των προσωπικών στοιχείων των μελών της ομάδας, ο εκπρόσωπος αυτής θα πρέπει να έχει λάβει έγγραφή εξουσιοδότηση έκαστου εξ’ αυτών για τον σκοπό του διαγωνισμού, την οποία και θα θέτει στη διάθεση του Διοργανωτή όποτε του ζητηθεί.

Ο διοργανωτής του Open Data Challenge 2014 διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης του διαγωνισμού, εάν μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2014 έχουν κατατεθεί λιγότερες από πέντε (5) δηλώσεις συμμετοχής.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι συμμετοχές στο διαγωνισμό θα πρέπει να πληρούν τους εξής τρεις όρους:

 1. Να έχει χρησιμοποιηθεί Ανοικτός Κώδικας για την ανάπτυξή τους (ο οποίος στο τέλος θα είναι διαθέσιμος στην Επιστημονική Επιτροπή του Διαγωνισμού).
 2. Να πρόκειται για νέα και όχι για προϋπάρχουσα εφαρμογή.
 3. Να συνοδεύονται από δήλωση των πηγών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν, των τρόπων πρόσβασης σε καθεμία από αυτές (π.χ. προγραμματιστική διεπαφή / API, data scraping κ.ο.κ.) και των τυχόν αδειών που διέπουν τη χρήση των αντίστοιχων δεδομένων.

Κριτήρια βράβευσης

Τα κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η αξιολόγηση των συμμετοχών είναι τα εξής:

 • Δημιουργική αξιοποίηση ανοικτών δημόσιων δεδομένων
 • Νέα εφαρμογή και καινοτομική χρήση εργαλείων
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας
 • Εύρος εφαρμογής, επαναχρησιμοποίηση
 • Ωριμότητα εφαρμογής, τεχνική υλοποίηση, λειτουργικότητα και ευκολία χρήσης
 • Συνολική παρουσίαση και τεκμηρίωση

Διαδικασία διαγωνισμού

 1. Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν πρόθεση συμμετοχής (είτε ως πρόσωπα είτε ως επικεφαλής ομάδας) ως και την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014, μέσω της σχετικής φόρμας που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttps://www.eventora.com/en/Events/open-data-challenge-2014-bradia-toy-ereynhth
 2. Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 18.00, το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» (Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Παράδεισος Αμαρουσίου, 151 25 Αθήνα) θα φιλοξενήσει τους συμμετέχοντες για την έναρξη του Open Data Challenge 2014. Θα γίνει παρουσίαση του διαγωνισμού και των διαθέσιμων προς χρήση συνόλων δεδομένων, ενώ έμπειρα στελέχη του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων θα αναλάβουν ρόλο καθοδηγητή (mentor) σε κάθε ομάδα. Κατά τη διάρκεια σύντομων συσκέψεων με τους καθοδηγητές οι συμμετέχοντες θα ξεκινήσουν τη διαμόρφωση των βασικών ιδεών για τις εφαρμογές τους.
 3. Έως και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014 οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην Επιστημονική Επιτροπή δοκιμαστική  έκδοση (demo) της εφαρμογής τους (διαδικτυακός τόπος σε λειτουργία), συνοδευόμενο από σχετική σύντομη τεκμηρίωση.
 4. Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Βραδιά του Ερευνητή» που θα λάβει χώρα στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, Αγία Παρασκευή Αττικής) κάθε συμμετέχων θα παρουσιάσει στην Επιστημονική Επιτροπή την εφαρμογή που δημιούργησε, έχοντας στη διάθεσή του 5 λεπτά.
 5. Η Επιστημονική Επιτροπή του διαγωνισμού, η οποία αποτελείται από τρία μέλη του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», θα προχωρήσει σε αξιολόγηση των εφαρμογών που θα έχουν παρουσιαστεί βάσει των καθορισμένων κριτηρίων και θα απονείμει τον έπαινο και το έπαθλο στην καλύτερη συμμετοχή.
 6. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού καθώς και όλες εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα ανακοινωθούν ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά».

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο ∆ιάχυσης & Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΚ «Αθηνά» (κ. Τάσος Πατρικάκος) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ren@athena-innovation.gr) και τηλεφωνικά (2106875324).

Share.

Leave A Reply