Αύξηση των εισαγγελικών διατάξεων άρσης απορρήτου των επικοινωνιών

0

Αυξημένες κατά 57% σε σχέση με ένα χρόνο πριν ήταν πέρσι οι εισαγγελικές διατάξεις που αφορούσαν νέες περιπτώσεις άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας, ωστόσο, η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) παραμένει χωρίς πρόεδρο από το τέλος του 2013, αλλά και χωρίς το αναγκαίο επιστημονικό προσωπικό.

adae_logo_main

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων της ΑΔΑΕ για το 2013 η Αρχή παρέλαβε:

• 4.141 εισαγγελικές διατάξεις που αφορούσαν νέες περιπτώσεις άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας έναντι 2.634 το 2012, καθώς και 5.006 εισαγγελικές διατάξεις για παρατάσεις προγενέστερων διατάξεων έναντι 3.913 το 2012. Επίσης παρέλαβε 729 διατάξεις με θέμα την παύση

της άρσης του απορρήτου έναντι 599 το 2012. Οι διατάξεις περί παύσης αφορούν περιπτώσεις διακοπής της άρσης προτού παρέλθει η χρονική περίοδος που ορίζεται στην αρχική διάταξη.

• 2.334 βουλεύματα δικαστικών συμβουλίων – έναντι 2.055 το 2012– για τη διακρίβωση εγκλημάτων, τα οποία αναφέρονται σε αξιόποινες πράξεις όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση, η ληστεία, η έκρηξη, η κατοχή εκρηκτικών υλών, η πλαστογραφία, η διακεκριμένη κλοπή, ο εμπρησμός, η αρπαγή, η πορνογραφία ανηλίκων, η εκβίαση και το οργανωμένο έγκλημα, καθώς και εγκλήματα που αφορούν τον νόμο περί ναρκωτικών.

Όπως αναφέρει στην έκθεση πεπραγμένων ο αντιπρόεδρος της ΑΔΑΕ Κωνσταντίνος Μαραβέλας «σε εκκρεμότητα παραμένει το γενικότερο πρόβλημα της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών και της διασφάλισης των κρίσιμων υποδομών της χώρας οι οποίες βασίζονται σε πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας. Τα θέμα αυτό έχει τεθεί επανειλημμένα από την ΑΔΑΕ στους αρμόδιους κρατικούς φορείς, χωρίς να έχει ουσιαστικά αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα. Ήδη όμως προωθείται σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας η έκδοση τοποθετείται στο δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και ως εκ τούτου εύλογο είναι να αναμένουμε την εξέλιξη αυτή».

Ο ίδιος επισημαίνει επίσης ότι «το έργο της ΑΔΑΕ δυσχεραίνεται, πέρα από τις θεσμικές εκκρεμότητες και από τα περιορισμένα μέσα που διαθέτει η Αρχή σε στελεχιακό δυναμικό και τεχνικό εξοπλισμό. Σήμερα η ΑΔΑΕ λειτουργεί με προσωπικό 38 ατόμων συνολικά (εκ των οποίων μόνο οι 19 είναι ειδικοί επιστήμονες –νομικοί και τεχνικοί) και δέκα μέλη (επτά τακτικά και τρία αναπληρωματικά), ενώ ο προϋπολογισμός της μειώνεται από χρόνο σε χρόνο για τους γνωστούς λόγους. Η ΑΔΑΕ κατανοεί απόλυτα τους λόγους που επιβάλλουν τους παραπάνω περιορισμούς και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί στην αποστολή της με το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει και τα οικονομικά μέσα που της διατίθενται. Το έτος 2014 θα είναι για την ΑΔΑΕ εκ των πραγμάτων μεταβατικό, διότι σε επίπεδο διοίκησης αναμένεται η κάλυψη της θέσης του προέδρου της που είναι κενή από 19/12/2013 λόγω της παραίτησης του επί δεκαετία προέδρου Α. Λαμπρινόπουλου, καθώς και η αντικατάσταση μελών που είτε έχει λήξει η θητεία τους είτε έχουν παραιτηθεί».

Share.

Leave A Reply