ΣΕΠΕ: Απολογισμός του 2013

0

Την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

sepe

Στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, των επιτροπών του ΣΕΠΕ, καθώς και η παρουσίαση και έγκριση του Ισολογισμού και της Έκθεσης Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης της χρήσης για το 2013. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες που ανέπτυξε ο ΣΕΠΕ κατά το τελευταίο έτος, μέσω συνεχών επαφών με φορείς της πολιτείας και της αγοράς, αλλά και μέσω της ενεργούς συμμετοχής σε όλες τις διαβουλεύσεις που σχετίζονται με θέματα του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΠΕ, απευθυνόμενο στα μέλη του Συνδέσμου αναφέρθηκε στη στρατηγική του Συνδέσμου, η οποία στο επίκεντρο της έχει την ανάδειξη του κλάδου σε στρατηγική βιομηχανία για την ανάπτυξη και ανόρθωση της Ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η ανάγκη ενίσχυσης των ΤΠΕ ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της οικονομίας και την ουσιαστική στήριξη της Ελληνικής κοινωνίας, ενώ έγινε ιδιαίτερη μνεία στη δυναμική παρέμβαση του ΣΕΠΕ για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων εξωστρέφειας και προβολής του κλάδου στις διεθνείς αγορές, μέσω των συνεργασιών του με τον DIGITALEUROPE, τον WITSA και τον ΕΙΤΟ.

Επιπλέον, αναφορά έγινε στην πρόσφατη επιτυχημένη υλοποίηση από το Σύνδεσμο της Πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας του e-Skills for Jobs 2014 Grand Event και η οποία σηματοδότησε την έναρξη της καμπάνιας e-Skills for Jobs 2014. Της πιο σημαντικής πρωτοβουλίας για την ανάδειξη των ψηφιακών δεξιοτήτων ως απάντηση στην ανεργία πανευρωπαϊκά. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογραμμίστηκε η σπουδαιότητα της δημιουργίας και υπογραφής του Ελληνικού “Grand Coalition for Digital Jobs“, από 4 Υπουργεία, 3 γενικές γραμματείες την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΣΕΠΕ, ώστε η Ελλάδα να συνασπίσει τις δυνάμεις της, κάτω από μία ενιαία “ομπρέλα”, ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και την τοποθέτηση της χώρας στο διεθνή τεχνολογικό χάρτη.

Share.

Leave A Reply