ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.: αποτελέσματα 1ου τριμήνου 2014

0

Η “Πλαίσιο” ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου 01.01.2014 – 31.03.2014, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Plaisio building

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής:

  1.1.-31.3.2014 1.1.-31.3.2013 +/-
Ενοποιημένα στοιχεία (Χιλ. € )
Πωλήσεις 72.797 68.994 5,5%
EBITDA 4.746 3.704 28,1%
Περιθώριο EBITDA (%) 6,52% 5,37% 1,15
Κέρδη Προ Φόρων 3.757 2.859 31,4%
Καθαρά Κέρδη** 2.721 2.995 -9,15%
Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (€)** 0,1232 0,1356
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα* 45.609 52.219 -12,7%
Σύνολο Δανείων* 12.771 14.263 -10,5%
Καθαρός Δανεισμός* -32.838 -37.956 -13,5%
Υποχρεώσεις προς προμηθευτές και

Λοιπές Βραχ. Υποχρεώσεις*

28.121 35.073 -19,8%

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του τριμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Πλαισίου, κ. Γεώργιος Γεράρδος, ανέφερε τα εξής: «Οι προοπτικές της Πλαίσιο για το 2014 είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές καθώς, για ένα ακόμα τρίμηνο, ο Όμιλος εμφανίζει ουσιαστική βελτίωση στους βασικούς αποτελεσματικούς του λογαριασμούς. Είμαστε επίσης πολύ ικανοποιημένοι γιατί διακρίνουμε, μετά από αρκετές περιόδους στασιμότητας, μια σταθερή άνοδο των πωλήσεων για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, παρά τη συγκράτηση των τιμών των προϊόντων μας σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό επίπεδο. Παράλληλα, ενισχύουμε την πολιτική ταχείας αποπληρωμής των υποχρεώσεών μας προς προμηθευτές, προς όφελος των λοιπών όρων συνεργασίας μαζί τους, εκμεταλλευόμενοι και την ευρεία ρευστότητά μας. Η επιτάχυνση των πωλήσεων του Ομίλου, σε συνδυασμό με την ολοένα αυξανόμενη συμμετοχή των ιδίων προϊόντων της Πλαίσιο, μας επέτρεψαν να ισχυροποιήσουμε το περιθώριο ΕBITDA κατά 115 μονάδες βάσης και, τελικά, να επιτύχουμε σημαντική άνοδο της κερδοφορίας πριν τη φορολογία κατά 31,4%, στα € 3,75 εκ.».

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Κωνσταντίνος Γεράρδος προσέθεσε:«Η αρχή του 2014 μας βρήκε με σημαντική αύξηση επισκεψιμότητας, η οποία μεταφράστηκε σε αύξηση πωλήσεων μεγαλύτερη του τελευταίου τριμήνου του 2013. Ο λόγος αυτής της αύξησης είναι ότι η εισαγωγή μας τον προηγούμενο χρόνο στις κατηγορίες της τηλεόρασης και των smart-phones με το brand Turbo-X, έφερε και φέρνει στο Πλαίσιο νέους επισκέπτες που δεν είχε.

Η δουλειά μας αυτό το τρίμηνο ήταν να κρατήσουμε αυτούς τους νέους επισκέπτες στο Πλαίσιο. Και αυτό το σκοπό επιτελούν οι δύο νέες κινήσεις του 2014: Πρώτον, το plaisio.gr ενσωματώνει πλέον νέες τεχνολογίες προσωποποίησης ώστε να προτείνουμε στον κάθε επισκέπτη προϊόντα που ενδιαφέρουν αποκλειστικά αυτόν και έτσι να ζει στο plaisio.gr μια προσωποποιημένη εμπειρία, εφάμιλλη αυτής των καταστημάτων μας. Δεύτερον, ο καινούριος κατάλογος Plaisio The Mag, είναι μια σχεδόν 200σέλιδη μηνιαία συλλογή αφιερωμάτων, προτάσεων, προσφορών, events και νέων αφίξεων από όλη τη γκάμα προϊόντων του Πλαισίου, όπου μετά από κάθε επίσκεψη, ο πελάτης μας μπορεί να μαθαίνει για την τεχνολογία και να μελετάει τις επόμενες επιλογές του.

Παράλληλα, η υβριδική εμπορική στρατηγική μας –η γκάμα μας να αποτελεί μίγμα δικών μας brands και διεθνών brands- συνεχίζει να αποφέρει και σημαντική αύξηση κερδοφορίας και παράλληλη αύξηση μεριδίου αγοράς.»

Share.

Leave A Reply