Σύσταση θέσης CTO προωθείται στο υπουργείο Ανάπτυξης

0

Τη σύσταση θέσης Συντονιστή Τεχνολογίας («Chief Technology Officer») στο υπουργείο Ανάπτυξης που θα στελεχωθεί από άτομο με εμπειρία από το χώρο της επιστήμης και τις επιχειρήσεις και θα διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στους τομείς έρευνας και τεχνολογίας προωθεί ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης.

xatzidakis (1)

Όπως είπε μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Καινοτομίας (την Μεγάλη Τετάρτη) οι προτάσεις στρατηγικής για τη στήριξη της καινοτομίας στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εισήγηση του Ισραηλινού Οργανισμού YOZMA και έχουν πέντε άξονες:

  • Έμφαση στο θεσμό του venture capital με κεντρικό άξονα το Ταμείο Νέας Οικονομίας.
  • Σύσταση θέσης Συντονιστή Τεχνολογίας που θα στελεχωθεί από άτομο εγνωσμένου κύρους.
  • Σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με τις επιχειρήσεις με στόχο τη μεταφορά τεχνολογίας, με την οργάνωση γραφείων μεταφοράς τεχνολογίας στην επιχειρηματικότητα.
  • Αξιοποίηση του θεσμού των θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων σε κλάδους της οικονομίας όπου υπάρχουν συγκριτικά πλεονεκτήματα.
  • Διαμόρφωση πλαισίου λειτουργίας και παροχή κινήτρων για «επιχειρηματικούς αγγέλους» (business angels) που επενδύουν σε επιχειρήσεις με ερευνητικές δραστηριότητες.

Σημειώνεται ότι ο Ισραηλινός Οργανισμός ανέλαβε την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών για τη διαμόρφωση της στρατηγικής καινοτομίας και χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπέγραψε τον Οκτώβριο 2013 ο υπουργός Ανάπτυξης κατά την επίσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου υπό τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στο Ισραήλ.

Η μελέτη προτείνει τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για δράσεις έρευνας και καινοτομίας με ποσό συνολικού ύψους 1,17 δις. ευρώ την προσεχή 7ετία (δηλαδή κατά την περίοδο υλοποίησης του νέου ΕΣΠΑ), κεφάλαια τα οποία με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων μπορούν μέχρι και να διπλασιαστούν.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Καινοτομίας παρουσιάστηκε εισήγηση του Συντονιστή Καινοτομίας Γιάννη Παπαδόπουλου σχετικά με τη διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των business angels, με βάση το καθεστώς που εφαρμόζεται σε χώρες όπως Ισραήλ, ΗΠΑ, Ολλανδία και σχετικές μελέτες του ΟΟΣΑ.

Σύμφωνα με την παρουσίαση, το πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού στις χώρες αυτές περιλαμβάνει:

  • Πιστοποίηση των business angels με θέσπιση ελάχιστων προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν ως προς τα κεφάλαια και την εμπειρία που διαθέτουν.
  • Θέσπιση κινήτρων προκειμένου να προσελκύουν επενδυτικά κεφάλαια. Στις περισσότερες χώρες τα κίνητρα είναι φορολογικά.
  • Δημιουργία μητρώου επενδύσεων μέσω του οποίου θα παρακολουθείται η πορεία της επένδυσης και θα πιστοποιείται η επιλεξιμότητα του επενδυτή για τις φοροαπαλλαγές (π.χ., δεν θεωρείται angel investment επένδυση διάρκειας 6 μηνών)
  • Θέσπιση περιορισμών ως προς το προφίλ της επένδυσης: σύμφωνα με τη μελέτη του ΥΟΖΜΑ, τις μελέτες του ΟΟΣΑ κλπ., για να μπορεί να χαρακτηριστεί μια επένδυση angel investment θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές:  ενδεικτικά 70 % της επένδυσης να είναι σε έρευνα και ανάπτυξη, εκ του οποίου 70% στην χώρα και επίσης 70% του συνόλου να είναι σε μισθούς προσωπικού υψηλής προστιθέμενης αξίας ετησίως.
Share.

Leave A Reply