Αναχρηματοδότηση του ομολογιακού της δανείου διαπραγματεύεται η hellas online

0

Σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με τους ομολογιούχους για αναχρηματοδότηση του ομολογιακού της δανείου βρίσκεται η hellas online. Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της διοίκησης για τα αποτελέσματα του 2013 η νέα σύμβαση βρίσκεται στο στάδιο έγκρισής της από τα εμπλεκόμενα μέρη.

7246-hol

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται, οι δανειακές της υποχρεώσεις, ύψους 175,3 εκατ. ευρώ, λήγουν σε λιγότερο από ένα έτος.

Οι βασικές πληροφορίες που παρέχονται όσο αφορά το ομολογιακό δάνειο της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας είναι οι εξής:

Στις 23 Οκτωβρίου 2008 η hol υπέγραψε σύμβαση ομολογιακού δανείου συνολικού ύψους 144,5 εκατ. ευρώ με κοινοπραξία τραπεζών, με επιτόκιο δανεισμού Euribor πλέον περιθωρίου 3%. Στις 2 Αυγούστου 2011 με γραπτή συναίνεση της πλειοψηφίας των ομολογιούχων αποφασίσθηκε η τροποποίηση του ομολογιακού δανείου και στις 18 Νοεμβρίου 2011 ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των τίτλων.

Μετά την τροποποίηση το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε από 3% σε 5% με ισχύ από 27 Ιουλίου 2011 και έως τη λήξη του δανείου. Η πληρωμή του δανείου είχε αποφασιστεί να γίνει σε 5 δόσεις εκ των οποίων οι πρώτες 4 ήταν προς εξόφληση του 20% του συνολικού ποσού του δανείου. Η τελευταία θα είναι καταβλητέα την ημερομηνία λήξης (27 Οκτωβρίου 2014) του δανείου προς εξόφληση του 80% του συνολικού ποσού. Η πρώτη και δεύτερη δόση καταβλήθηκαν κανονικά στις 27 Απριλίου 2012 και 27 Απριλίου 2013 αντίστοιχα, οπότε απομένει η μεγαλύτερη, για την οποία είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για την αναχρηματοδότηση.

Share.

Leave A Reply