Ξεκινούν τα νέα προγράμματα εθελουσίας στον ΟΤΕ

0

eueloysia-OTE1

Δυο βασικές κατηγορίες – ενότητες προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου ανακοίνωσε ο ΟΤΕ συνολικής εκτιμώμενης δαπάνης 190 εκατ. ευρώ. Η βασική κατηγορία απευθύνεται σε εργαζόμενους οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης έως και το 2018. Βάσει εκτιμήσεων των εργαζομένων  δυνητικά τα προγράμματα αφορούν περίπου 1.800 υπαλλήλους. Η αρχική ωστόσο εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι θα συμμετέχουν περισσότεροι από 1.000.

Η προθεσμία για την εκδήλωση μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος είναι έως 29 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια οι εργαζόμενοι και αφού ενημερωθούν για το ακριβές ποσό που δικαιούνται θα έχουν ένα νέο χρονικό περιθώριο για να αποφασίσουν τελεσίδικα, κάτι πάντως που θα πρέπει  να γίνει μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου.

Παράλληλα όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συζήτηση που έχει ξεκινήσει με την κυβέρνηση και συγκεκριμένα με το υπουργείο Εργασίας και αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές όσων αποχωρούν τις οποίες καταβάλει στο σύνολό τους ο ΟΤΕ για όλα τα χρόνια έως την συνταξιοδότηση. Στην περσινή εθελούσια  έξοδο του ΟΤΕ το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών καταβλήθηκε στους ίδιους τους εργαζόμενους με την αποχώρησή τους ώστε αυτοί με τη σειρά τους να το καταβάλλουν στα ταμεία τμηματικά. Στην παρούσα φάση συζητείται οι ασφαλιστικές εισφορές να καταβληθούν εφάπαξ στα ασφαλιστικά ταμεία για όλα τα χρόνια με την προϋπόθεση ότι στη σχετική ρύθμιση ο αποχωρών εργαζόμενος θα διασφαλίζεται ότι δεν θα αλλάξουν γι’ αυτόν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (π.χ. τα όρια ηλικίας). Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο καθώς τα ταμεία θα ενισχυθούν άμεσα με ρευστό. Από την πλευρά του ΟΤΕ ο οποίος καταβάλλει σε κάθε περίπτωση τα ποσά το κέρδος είναι η ικανοποιητική συμμετοχή στην εθελουσία. Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση του Οργανισμού ήταν έτοιμη να ανακοινώσει νωρίτερα τα προγράμματα εθελουσίας ωστόσο καθυστέρησε μετά από τις πληροφορίες για νέες παρεμβάσεις στην ασφαλιστική νομοθεσία.

Αναλυτικότερα, τα νέα προγράμματα εθελουσίας του ΟΤΕ χωρίζονται σε δύο βασικές ενότητες:

–          Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης εργαζομένων που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση: Α1: Αφορά εργαζομένους που θεμελιώνουν δικαίωμα άμεσης συνταξιοδότησης μέχρι 31/12/2013 και προβλέπει καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης και επιπλέον μικτό ποσό 25.000 ευρώ. Α2: Αφορά εργαζομένους που μέχρι 31/12/1013 θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης με αναστολή καταβολής σύνταξης μέχρι 31/12/2020 (δηλ. έχουν θεμελιώσει δικαίωμα λόγω χρόνου υπηρεσίας, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία). Προβλέπει καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης και επιπλέον μικτό ποσό αναπλήρωσης κατά 90% των καθαρών αποδοχών που θα λάμβανε ο εργαζόμενος από την ημερομηνία αποχώρησης μέχρι τη λήψη πλήρους σύνταξης. Α3: Αφορά εργαζομένους που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 10 έτη στον ΟΤΕ και θεμελιώνουν από 1-1-2014 έως 31-12-2018  δικαίωμα άμεσης συνταξιοδότησης (πλήρους ή μειωμένης).  Το πρόγραμμα προβλέπει: Καταβολή νόμιμης αποζημίωσης. Μικτό ποσό για την αναπλήρωση κατά 70%-85% των καθαρών αποδοχών που θα λάμβανε ο εργαζόμενος από την ημερομηνία αποχώρησης μέχρι τη λήψη πλήρους σύνταξης, ανάλογα με το έτος συνταξιοδότησης. Το ποσοστό αναπλήρωσης ανέρχεται από 80% έως και 95% σε περίπτωση θεμελίωσης μειωμένης σύνταξης. Ο ΟΤΕ θα καταβάλει μικτό ποσό ίσο με το  εκτιμώμενο συνολικό κόστος των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου για προαιρετική ασφάλιση (αυτασφάλιση) έως τη θεμελίωση δικαιώματος άμεσης λήψης σύνταξης (πλήρους ή μειωμένης), χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Επιπλέον προβλέπεται μικτό ποσό έως 11.000 ευρώ περίπου ίσο με το κόστος αναγνώρισης του συνολικού χρόνου στρατιωτικής θητείας, όπου απαιτείται, ομαδική ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη (υγείας και ζωής) και προνομιακές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου. Το μικτό ποσό που αντιστοιχεί στην προβλεπόμενη για τους εργαζομένους ΟΤΕ αποζημίωση για την καταγγελία της σύμβασης, δύναται να φτάσει σε 25.291 ευρώ και επιπλέον μισθούς 9 μηνών, ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας.

–          Ενότητα Β: Ανοιχτά Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης βάσει των ετών υπηρεσίας στον ΟΤΕ και προγράμματα που απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων: Προγράμματα που απευθύνονται σε εργαζομένους που δεν εντάσσονται στα προγράμματα της Ενότητας Α: Το πρώτο (Β1) αφορά εργαζομένους που έχουν συμπληρώσει 25 χρόνια πραγματικής εργασίας στον ΟΤΕ και προβλέπει: Μικτό ποσό ίσο με την προβλεπόμενη  αποζημίωση για την καταγγελία της σύμβασης. Μικτό ποσό ίσο με  καθαρούς μισθούς 3 ετών σε 14μηνη βάση (42 μηνιαίοι καθαροί μισθοί). Ειδικό πρόγραμμα ομαδικής ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για 3 χρόνια και προνομιακές προσφορές για προϊόντα και υπηρεσίες του Ομίλου.

Τα Ανοιχτά Προγράμματα Β2, Β3 και Β4 απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων (δικηγόροι, προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας, εργαζόμενοι σε ειδική άδεια), με μικρές παραλλαγές στις προϋποθέσεις συμμετοχής και στα κίνητρα αποχώρησης.

Υπενθυμίζεται ότι στην τελευταία εθελουσία έξοδο που ολοκλήρωσε ο ΟΤΕ   τέλος 2012 συμμετείχαν 1.516 εργαζόμενοι οι περισσότεροι εκ των οποίων  θεμελιώνουν δικαίωμα άμεσης συνταξιοδότησης το διάστημα 2013 – 2015. Η διοίκηση είχε ανακοινώσει ως όφελος για τον Οργανισμό ετήσια εξοικονόμηση  περίπου 80 εκατ. ευρώ.

Share.

Leave A Reply