Η hol είναι ο πρώτος εναλλακτικός πάροχος που καταγράφει θετικό αποτέλεσμα

0

hol

Κέρδη προ φόρων (2,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών) περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA (κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) στο 31,4% και μείωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού κατά 11,3 εκατ. σε σχέση με το 9μηνο του 2012, παρουσίασε για το εννεάμηνο του 2013 η hellas online.

Είναι ο πρώτος εναλλακτικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος που παρουσιάζει τελικό αποτέλεσμα θετικό, ενώ αξιοσημείωτη είναι η κατά 4,2 μονάδες αύξηση του περιθωρίου EBITDA.

Αναλυτικότερα, η hellas online στο 9μηνο:

Είχε συνολικά έσοδα 170 εκατ. από 182,1 εκατ. το 9μηνο του 2012, μειωμένα κατά 12,1 εκατ. (-6,6%). Η μείωση στα έσοδα αποδίδεται κατά 75% ή 9,2 εκατ. περίπου στη μείωση των τελών τερματισμού προς κινητά αλλά και σταθερά δίκτυα, η οποία έχει επηρεάσει αρνητικά τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής καθώς και από τερματισμό κλήσεων στο δίκτυό της. Εξαιρώντας τον αντίκτυπο της μείωσης των τελών τερματισμού, η μείωση των εσόδων στους τομείς που μπορεί να επηρεάσει η εταιρεία συγκρατήθηκε στο -1,9%, επίδοση η οποία κρίνεται ικανοποιητική αναλογιζόμενοι τον έντονο ανταγωνισμό τιμών ο οποίος συνεχίστηκε αμείωτος και κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους.

Τα κέρδη ΕBITDA αυξήθηκαν 7,9% και διαμορφώθηκαν σε 53,4 εκατ. ευρώ έναντι 49,5 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Η αύξηση οφείλεται στην αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών εξόδων, μέσω της οποίας αντισταθμίστηκε η απώλεια εσόδων από λειτουργικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η προσπάθεια για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών είσπραξης που έχει ξεκινήσει τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχει φέρει σημαντικά αποτελέσματα, καθώς η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ήταν μειωμένη κατά 35% σε σχέση με το 9μηνο του 2012. Παράλληλα, η σημαντική μείωση του κόστους αποσβέσεων κατά 7,3 εκατ. και του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 3,7 εκατ. συνέβαλλαν στην περαιτέρω ενίσχυση της κερδοφορίας προ φόρων (ΕΒΤ) στα 2,4 εκατ. ευρώ.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές και επενδυτικές δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 5,6 εκατ. έναντι 9,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση των ταμειακών ροών αποδίδεται στις αποπληρωμές προμηθευτών, αφού εξαιρώντας περίπου 4 εκατ., τα οποία αφορούν σε συμφωνία ανταλλαγής δικτύου και έως το τέλος του έτους θα συμψηφιστούν με αντίστοιχο ποσό που εμφανίζεται ως απαίτηση, το πραγματικό τους υπόλοιπο μειώθηκε περαιτέρω φτάνοντας στα 68,8 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με το τέλος του 2012 η συνολική μείωση του υπολοίπου των προμηθευτών ξεπέρασε τα 11 εκατ. ευρώ.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 161,3 εκατ., βελτιωμένος κατά 4,8 εκατ. σε σχέση με το κλείσιμο της χρήσης του 2012 και κατά 11,3 εκατ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρίας στο τέλος του 9μηνου του 2013 ανήλθε σε 506.181 πελάτες, αύξηση 4,2% σε σχέση με το 9μηνο του 2012 και εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς 27,1%. Ο ανταγωνισμός, ο οποίος συνεχίστηκε αμείωτος και κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους έχει οδηγήσει σε μία απώλεια μεριδίου αγοράς για την hellas online κατά 0,5% σε σχέση με το 9μηνο του 2012, ωστόσο είναι συνειδητή επιλογή της εταιρείας να προσφέρει ουσιαστική και διαχρονική αξία στους πελάτες της και όχι ευκαιριακές προσφορές με προσεκτικές εμπορικά κινήσεις και διατηρώντας παράλληλα την οικονομική της ευρωστία.

Οι επενδύσεις της hellas online κατά το 9μηνο του 2013 διαμορφώθηκαν σε 25,3 εκατ., αυξημένες κατά 23% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

kerastarisΣχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα ο Διευθύνων Σύμβουλος της hellas online κ. Αντώνης Κεραστάρης ανέφερε: «Στο εννεάμηνο του 2013 η hellas online συνέχισε την ανοδική της πορεία, διευρύνοντας την πελατειακή της βάση, αυξάνοντας την κερδοφορία της, τόσο σε λειτουργικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κερδών προ φόρων και αυξάνοντας, σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον, τις συνολικές επενδύσεις κατά 23%. Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους EBITDA που ξεπερνά το 31% των εσόδων για το εννεάμηνο, κατατάσσει την εταιρεία μας στην κορυφή του κλάδου στην Ευρώπη, ενώ οι αυξημένες επενδύσεις εξασφαλίζουν τα αποτελέσματα αυτά σε βάθος χρόνου. Η βελτίωση της εταιρείας μας σε όλους τους τομείς μας επιτρέπει να εστιαζόμαστε και να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα.»

Share.

Leave A Reply