Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου

Μείωση εσόδων και EBITDA για τη Forthnet

0

forthnet (1)

H Fortnhet ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα τα οποία συνοπτικά έχουν ως εξής:

  • Σημαντική αύξηση της συνδρομητικής βάσης συνδυαστικών υπηρεσιών κατά 46,5% σε σχέση με το 1οεξάμηνο του 2012.
  • Το μερίδιο αγοράς νέων συνδρομητών LLU το 1οεξάμηνο του 2013 ανήλθε στο 36,8%.
  • Μείωση εσόδων και EBITDA σε σχέση με το 1οεξάμηνο του 2012, λόγω της πτώσης του μέσου εσόδου ανά συνδρομητή που οφείλεται στο δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον.
  • Δυναμική απήχηση των υπηρεσιών Nova 3Play που εδραιώνει την πρωτοπορία και την ηγετική θέση της Forthnet στη νέα αγορά του 3Play.

 

 

H1 2013

H1 2012

Δ

Συνολικές Συνδρομές

970.757

848.596

14,4%

Μοναδικά Νοικοκυριά

766.207

709.003

8,1%

Νοικοκυριά με συνδυαστικές υπηρεσίες

204.550

139.593

46,5%

Συνδρομητές Broadband

597.708

517.951

15,4%

Συνδρομητές PayTV στην Ελλάδα

373.049

330.645

12,8%

Συνολικά έσοδα (ομαλοποιημένα)

193.122

206.725

-6,6%

Προσαρμοσμένο EBITDA (,000€)

34.175

43.578

-21,6%

Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Forthnet, κ. Πάνο Παπαδόπουλο:

“Σε ένα δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον που μειώνει το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών και κατά συνέπεια οδηγεί σε συμπίεση των εσόδων των επιχειρήσεων, στρατηγική της εταιρείας είναι η διαφοροποίησή μέσω του ανοίγματος νέων αγορών. Το επιτυχημένο λανσάρισμα της νέας υπηρεσίαςNova 3Play σε συνδυασμό με το στρατηγικό πλεονέκτημα του αποκλειστικού τηλεοπτικού περιεχομένου της Nova, δημιουργεί και στην χώρα μαςμια νέα αγορά η οποία δίνει νέες προοπτικές και νέα περιθώρια ανάπτυξης στην εταιρεία. Η δυναμική της νέας αυτής αγοράς αποτυπώνεται στη σημαντική αύξηση της συνδρομητικής βάσης στο 1οεξάμηνο του 2013”.

Αναλυτικά:

ΣυνδυαστικέςΥπηρεσίες

 

Στο τέλος Ιουνίου 2013 η Forthnet ξεπέρασε τις 204 χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά τα οποία εξυπηρετεί με συνδυαστικές υπηρεσίες, κλείνοντας το εξάμηνο με αύξηση 46,5% σε σχέση με το 1οεξάμηνο του 2012. Η σημαντική αυτή αύξηση αποδίδεται κυρίως στο λανσάρισματων υπηρεσιών Nova 3Play στο τέλος του 1ουεξαμήνου και σεκαινοτόμες εμπορικές προτάσεις που αλλάζουν παγιωμένες καταναλωτικές συνήθειες.

 

Η1 2013

Η1 2012

Δ

Νοικοκυριά με συνδυαστικές υπηρεσίες

204.550

139.593

46,5%

Ποσοστό νοικοκυριών με Συνδυαστικές Υπηρεσίες

26,7%

19,7%

+7,0πμ

Νέα νοικοκυριά με Συνδυαστικές Υπηρεσίες

19.070

-339

 

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες

Κατά το 1οεξάμηνο του 2013, η συνδρομητική βάση στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες αυξήθηκε κατά 15,4% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ξεπερνώντας τους 597 χιλ. συνδρομητές. Στο 1οεξάμηνο του 2013, το μερίδιο στους νέους συνδρομητές LLU ανήλθε στο 36,8%, επιβεβαιώνοντας την απήχηση των εμπορικών πρωτοβουλιών σε επίπεδο συνδυαστικών υπηρεσιών.

 

Η1 2013

Η1 2012

Δ

ΣυνδρομητέςBroadband

597.708

517.951

15,4%

Νέοι Συνδρομητές στο Εξάμηνο

24.459

-10.338

Ενεργοί Συνδρομητές LLU

549.232

496.600

10,6%

Ποσοστό LLU

92%

96%

-4,0πμ

Νέοι Συνδρομητές LLU

7.856

-7.950

Μερίδιο Αγοράς σε Νέους Συνδρομητές

36,8%

-21,1%

Συνολικό Μερίδιο Αγοράς LLU

29,7%

28,4%

+1,3πμ

 

Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης

Κατά το 1οεξάμηνο του 2013 η συνδρομητική βάση αυξήθηκε κατά 12,8% σε σχέση με αυτή του 1ουεξάμηνου του 2012, ξεπερνώντας τις 373 χιλ. νοικοκυριά, και παρά την μακροοικονομική αβεβαιότητα, η αποδοχή των συνδυαστικών υπηρεσιών της Forthnet συνεχίστηκε στο 1οεξάμηνο του 2013. Το λανσάρισμα της υπηρεσίαςNova 3Play προβλέπεται να είναι ο βασικός άξονας ανάπτυξης στην αγορά συνδρομητικής τηλεόρασης.

Συνδρομητές PayTV Ελλάδα

Η1 2013

Η1 2012

Δ

Ψηφιακή πλατφόρμα

373.049

330.645

12,8%

Οικονομικά Αποτελέσματα

Τα ενοποιημένα έσοδα της Forthnet για το 1οεξάμηνο του 2013 διαμορφώθηκαν σε € 191,1 εκ., μειωμένα έναντι του 1ουεξαμήνου του 2012, κυρίως λόγω της συμπίεσης τιμών που υφίσταται η λιανική αγορά. Η μείωση του τζίρου προσαρμοσμένη όσον αφορά τον λογιστικό χειρισμό των εσόδων, στα οποία η εταιρεία λειτουργεί ως ενδιάμεσος πάροχος, είναι στο επίπεδο του 6,6%.

Ανάλυση Εσόδων (σε € ‘000)

H1 2013

H1 2012

Δ

Λιανική – telco

81.957

87.802

-6,7%

Λιανική – payTV

66.768

74.074

-9,9%

Εταιρικοί πελάτες – telco

19.839

24.023

-17,4%

Εταιρικοί πελάτες – telco(ομαλοποιημένα)

21.819

24.023

-9,2%

Εταιρικοί πελάτες – payTV

8.263

6.990

18,2%

Διαφήμιση

5.576

4.944

12,8%

Λοιπά έσοδα

8.738

8.892

-1,7%

Συνολικά έσοδα

191.142

206.725

-7,5%

Συνολικά έσοδα (ομαλοποιημένα)

193.122

206.725

-6,6%

Παρά το γεγονός ότι οι καθαρές νέες συνδέσεις, το 1οεξάμηνο του 2013 έφτασαν τις 24 χιλ., αυξημένες κατά πολύ σε σχέση με τις -10 χιλ. του αντίστοιχου 1ουεξαμήνου του 2012, η επίπτωση των αυξημένων νέων συνδρομητών δεν αποτυπώνεται πλήρως στα έσοδα του 1ου εξαμήνου του 2013.

(σε € ‘000)

H1 2013

H1 2012

Δ

Συνολικά έσοδα (συμπ. λοιπών εσόδων)

191.142

206.725

-7,5%

Συνολικά έσοδα (ομαλοποιημένα)1

193.122

206.725

-6,6%

Δημοσιευμένο EBITDA

27.305

30.075

-9,2%

Προσαρμοσμένο EBITDA[2]

34.175

43.578

-21,6%

Περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA

17,9%

21,1%

-3,2πμ

 

Το προσαρμοσμένο EBITDA του 1οεξαμήνου του 2013 ανήλθε στα €34,2 εκ. αντί €43,6 εκ. του1ου εξαμήνουτου 2012, κυρίως λόγω της πτώσης εσόδων. Η αυξημένη απόκτηση νέων συνδρομητών, η πτώση του μέσου εσόδου ανά συνδρομητή, καθώς και το κόστος αντικατάστασης των αποκωδικοποιητών παλαιάς γενιάς με νέους, οδήγησαν σε πτώση του EBITDA σε σχέση με το 1οεξάμηνο του 2012.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός το 1οεξάμηνο του 2013 μειώθηκε κατά €10 εκ. σε σχέση με το 1οεξάμηνο του 2012.

Πρόσφατες Εξελίξεις

  • Στο τέλος του 1ουεξαμήνου, η Nova, λάνσαρε την υπηρεσία Nova 3Play προσφέροντας αξιόπιστη επικοινωνία και ποιοτική ψυχαγωγία σε προσιτή τιμή. Η απήχηση της νέας υπηρεσίας επιβεβαιώνει τη στρατηγική της εταιρείας για διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό και ανοίγει μία νέα αγορά με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.
  • Η πρόσφατη επέκταση της συνεργασίας με τη SuperLeague μέχρι το 2017, εξασφάλισε για τους συνδρομητές της εταιρείας, τη δημοφιλέστερη αθλητική διοργάνωση για τους Έλληνες φίλαθλους. Σε συνδυασμό με την έναρξη της συνεργασίας με την BasketLeague, την ανανέωση της συμφωνίας με την VolleyLeague αλλά και τις κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις ενισχύεται το αποκλειστικό αθλητικό περιεχόμενο της Nova.
  • Το 1οεξάμηνο του 2013 πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση των 2/3 των αποκωδικοποιητών παλαιάς γενιάς με αποκωδικοποιητές νέας τεχνολογίας MPEG4. Με την ολοκλήρωση της αντικατάστασης όλων των αποκωδικοποιητών παλαιάς γενιάς, όλοι οι συνδρομητές μας θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν τις προηγμένες υπηρεσίες της Nova, ενώ αντίστοιχα η εταιρεία θα είναι σε θέση να μειώσει τα κόστη εκπομπής σήματος και να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τα επίπεδα της ασφάλειας της μετάδοσης τηλεοπτικού περιεχομένου.
Share.

Leave A Reply