Γενική Συνέλευση των μετόχων της Intracom Holdings

0

Πραγματοποιήθηκε στις 28/6 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INTRACOM HOLDINGS, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν τα σημαντικά γεγονότα του 2012 στις δραστηριότητες των εταιρειών του ομίλου και οι στόχοι για την τρέχουσα χρονιά.

holdingstree1

Ο κ. Δημήτρης Κλώνης, Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της INTRACOM HOLDINGS ξεκίνησε την παρουσίαση υπογραμμίζοντας τις συνθήκες που δραστηριοποιήθηκαν οι εταιρείες του ομίλου INTRACOM HOLDINGS το 2012, όπως η τροχιά ύφεσης που κινείται η ελληνική οικονομία τα τελευταία 5 χρόνια, η πρωτοφανής αβεβαιότητα στο τραπεζικό σύστημα, η έλλειψη ρευστότητας και αναπτυξιακής δυναμικής, που δημιούργησαν ένα πρωτόγνωρο όσο και ζοφερό τοπίο επιχειρηματικής δραστηριότητας. «Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα αποτελέσματα τα ομίλου σημείωσαν: αύξηση των πωλήσεων κατά 4% περίπου, σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 55%, επιστροφή σε κερδοφορία σε επίπεδο ΕΒΙΤ και μείωση των ζημιών προ φόρων κατά € 11 εκατ., παρά την αρνητική επίδραση από τα αποτελέσματα της Intracom Telecom που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις. Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου μειώθηκε το 2012 κατά € 19 εκατ. (2012: € 312 εκατ., 2011: € 330,7 εκατ.) και ο καθαρός δανεισμός κατά € 29 εκατ.  (2012: € 258,8 εκατ., 2011: € 287,9 εκατ.). Παράλληλα, ο όμιλος την 31/12/2012 είχε ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων € 662 εκατ. (1,2x ο τζίρος του 2012), χωρίς σε αυτό να έχει υπολογιστεί το ύψος των προς υπογραφή συμβάσεων στις οποίες οι εταιρείες μας είναι μειοδότες.»

Η Intrasoft International είχε κύκλο εργασιών € 136 εκατ. βελτιωμένο κατά 6% σε σχέση με το 2011. Το EBITDA διαμορφώθηκε στα € 9,5 εκατ. έναντι -€ 14,3 εκατ. το 2011, και το ΕΒΙΤ σε € 5,8 εκατ. έναντι -€ 18,7 εκατ. το 2011.  Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο στο τέλος του 2012 ανήλθε σε € 212,6 εκατ. Οι νέες συμβάσεις ανήλθαν σε € 130,6 εκατ. εκ των οποίων περισσότερο από 80% αφορά διεθνή δραστηριότητα. Επίσης, περίπου 40% των νέων συμβάσεων αφορά νέους πελάτες ή εξολοκλήρου νέες αγορές. Για το 2013, η Intrasoft International προσβλέπει στην ενίσχυση της δραστηριότητας της στην Αφρική, στην εφαρμογή της διαμορφωμένης «κάθετης» στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης στο χώρο της φορολογίας σε συνεργασία με την Oracle, στη «διεθνοποίηση» δραστηριότητας σε 1-2 κύριους τομείς και λύσεις (πλέον των ήδη παρεχόμενων για Τελωνεία, Φορολογία, Risk), και τέλος στην εντονότερη δραστηριοποίηση σε έργα ΣΔΙΤ.

Η Intrakat, το 2012 είχε  €124 εκατ. τζίρο, με € 8,3 εκατ. EBITDA , € 90 εκατ. ίδια κεφάλαια και € 203 εκατ. σύνολο ενεργητικού. Συγκαταλέγεται μεταξύ των 4 πρώτων κατασκευαστικών ομίλων στη χώρα μας με δραστηριοποίηση σε 6 χώρες και ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων που ξεπερνά τα € 400 εκατ. Από τις πιο σημαντικά έργα της εταιρείας το 2012 είναι το ΕΡΓΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στην Κ/ΞΙΑ ΜΟΡΕΑΣ προϋπολογισμού € 115 εκατ., το φράγμα για την ύδρευση Ηρακλείου και Αγ. Νικολάου προϋπολογισμού € 38 εκατ., η κατασκευή οδικού τμήματος Ποτίδαια-Κασσάνδρεια του οδικού κυκλώματος Κασσάνδρας του Νομού Χαλκιδικής, προϋπολογισμού € 32 εκατ., η  κατασκευή υποδομής νέας σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο –Ροδοδάφνη για τον ΟΣΕ, προϋπολογισμού € 26 εκατ. , και πολλά ακόμα έργα κατασκευαστικά και περιβαλλοντικά. Για το 2013, η Intrakat θα εστιάσει σε τομείς ανάπτυξης: Δημόσια έργα υποδομών, Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Τομείς Υψηλής Εξειδίκευσης (Οπτικές Ίνες, μεταλλικές κατασκευές κλπ). Επίσης, θα συνεχίσει τη βελτίωση λειτουργικής αποδοτικότητας καθώς και τη διεθνή δραστηριοποίηση στην Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Η hellas online είναι ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος LLU με τη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη, επενδύσεις σε εξοπλισμό / υποδομές που ξεπερνούν τα € 400 εκατ. και τα πιο υγιώς αναπτυσσόμενα οικονομικά μεγέθη της αγοράς. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2012 ανήλθε σε € 240 εκατ. βελτιωμένος κατά 3,4 % σε σχέση με το 2011. Το EBITDA βελτιώθηκε κατά € 3 εκατ. και το περιθώριο EBITDA κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Σε επίπεδο ταμειακών ροών, οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε € 35,3 εκατ. αυξημένες κατά € 10 εκατ. περίπου και ο καθαρός δανεισμός της εταιρίας μειώθηκε κατά € 15 εκατ. Η συνολική πελατειακή βάση της εταιρείας αυξήθηκε κατά 5% δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να ξεπεράσει το στόχο των 500.000 πελατών, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στο ξεκίνημα του 2013. Οι στόχοι για την hellas online για το 2013 είναι να περάσει σε κερδοφορία προ φόρων (EBT) με διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας και των λειτουργικών ταμειακών ροών σε υψηλά επίπεδα, να μειώσει περαιτέρω τον τραπεζικό δανεισμό, να εμπλουτίσει τις υπηρεσίες λιανικής με νέα πακέτα και να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους εταιρικούς πελάτες αυξάνοντας τη διείσδυση σε καινοτόμες τεχνολογικά λύσεις (Cloud).

Η Intracom Defense είναι ο κυριότερος κατασκευαστής Αμυντικών Ηλεκτρονικών στην  Ελλάδα και διατηρεί συνεργασίες με κορυφαίες διεθνείς αμυντικές βιομηχανίες. Οι πωλήσεις της το 2012 ανήλθαν σε € 50 εκατ. περίπου εκ των οποίων ποσοστό 98% κατευθύνθηκε εκτός Ελλάδας. Η εταιρεία επέστρεψε σε λειτουργική κερδοφορία EBITDA βελτιώνοντας σημαντικά τα  αποτελέσματά της και σε επίπεδο ΕΒΙΤ, ενώ έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό. Στις επιτυχίες της εταιρείας για το 2012 συγκαταλέγονται: η βράβευσή της ως Διακεκριμένου Συνεργάτη (Supplier Excellence Award) από τη RAYTHEON, η επιλογή από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Αμυντικής Τεχνολογίας & Προμηθειών (BWB) του προϊόντος WISPR της εταιρείας για το Γερμανικό στρατό, η υπογραφή με τη RAYTHEON (ΗΠΑ), συμβάσεων ύψους 22,5 εκατ. δολαρίων που αφορούν στην παραγωγή συγκροτημάτων των αντιαεροπορικών συστημάτων PATRIOT, η υπογραφή με τη Γερμανική εταιρία Diehl BGT Defense (DBD), σύμβασης ύψους € 2,3 εκατ. για την κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων του πυραύλου IRIS-T και η υπογραφή με τη NORTHROP GRUMMAN (ΗΠΑ), συμβάσεων ύψους 3,4 εκατ. δολαρίων για την παραγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων για αεροσκάφη F-16 τρίτων χωρών. H Intracom Defense, δραστηριοποιούμενη σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχώριο αλλά και διεθνές οικονομικό περιβάλλον, έχει θέσει ως κύριους στρατηγικούς στόχους για το 2013: τη θεμελίωση συνεργιών με εταιρείες ηγέτιδες στον αμυντικό τομέα για την ενσωμάτωση των προϊόντων της στις προσφερόμενες από αυτές ολοκληρωμένες λύσεις και την κοινή προώθησή τους σε τρίτες χώρες, την  ενδυνάμωση της εξαγωγικής δραστηριότητάς της, μέσω των διεθνών προγραμμάτων των ΗΠΑ, για την πώληση υποσυστημάτων Patriot και άλλων πυραυλικών συστημάτων, καθώς και την επέκταση δραστηριοτήτων σε υπηρεσίες συντήρησης που προσφέρονται στην NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency).

 

Τέλος, η Intracom Telecom, με εμπειρία 35 ετών στην αγορά τηλεπικοινωνιών έχει ως   βασικούς τομείς δραστηριοτήτων τα ευρυζωνικά συστήματα, τηλεπικοινωνιακό λογισμικό και υπηρεσίες. Κύριοι Μέτοχοι της εταιρείας είναι η Intracom Holdings και η Sitronics (Ρωσία). Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2012 διαμορφώθηκε σε € 181 εκατ. (μειωμένος κατά 30% περίπου). Τα αποτελέσματα επιδεινώθηκαν σημαντικά ξεκινώντας ήδη από το μεικτό αποτέλεσμα και το μεικτό περιθώριο. Το λειτουργικό αποτέλεσμα EBITDA της εταιρίας ήταν ζημία € -2,5 εκατ., ενώ οι ζημίες μετά φόρων σε € -38,7 εκατ. Η συνολική μείωση των αποτελεσμάτων της Intracom Telecom οφείλεται στη συρρίκνωση των πωλήσεων, αλλά και κατά € 15 εκατ. (€ 15,1) στην απομείωση των γηπέδων και κατά € 14 εκατ. (€ 13,6) στην διαγραφή αποθεμάτων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού. Οι στόχοι της Intracom Telecom για το 2013 είναι: η ενδυνάμωση της συνεργασίας της με την MTS (Ρωσίας) προωθώντας περαιτέρω τις ασύρματες λύσεις της και τις υπηρεσίες της στον εν λόγω στρατηγικό συνεργάτη, περαιτέρω άνοιγμα στις αγορές της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής & της Λατινικής Αμερικής με την προώθηση του ασύρματου εξοπλισμού. Έμφαση δίνεται και στην αγορά της Δυτικής Ευρώπης προωθώντας τη νέα επαναστατική λύση της, StreetNode™για ασύρματη υποστήριξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων σε επίπεδο δρόμων κυκλοφορίας, στην περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας της με την Ericsson αναλαμβάνοντας νέα έργα ανάπτυξης τηλεπικοινωνιακού λογισμικού, καθώς και στην προώθηση των προϊόντων και λύσεων της εταιρίας διεθνώς και στον τομέα των υπηρεσιών Cloud, Medical ICT και Smart Metering.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του ομίλου INTRACOM HOLDINGS ο κ. Κλώνης  τόνισε : «Ακρογωνιαίος λίθος της ανάπτυξης του ομίλου παραμένει όλα αυτά τα χρόνια η ενίσχυση της διεθνούς του παρουσίας. Η εξωστρέφεια εδραίωσε τον όμιλό μας, τον ισχυροποίησε, και τώρα πια με δεδομένη την βαθιά κρίση της ελληνικής οικονομίας ο διεθνής προσανατολισμός είναι η μόνη προοπτική. Στην INTRACOM HOLDINGS προετοιμάζουμε την επόμενη μέρα. Οι συνθήκες του επιχειρείν άλλαξαν οριστικά. Στόχος μας είναι όλες οι εταιρίες του ομίλου να είναι σε θέση οργανωτικά, διαρθρωτικά, αλλά και από άποψη ρευστότητας, να ανταπεξέλθουν στα νέα δεδομένα. Συνεχίζουμε να διερευνούμε τις οργανωτικές δομές που θα οδηγήσουν σε ευέλικτα και ανταγωνιστικά σχήματα, θα αυξήσουν την αποδοτικότητα των πόρων μας μεγιστοποιώντας την αξία της εταιρείας.»

Αναφορικά με το θέμα του put option, η Διοίκηση της INTRACOM HOLDINGS βρίσκεται σε συζητήσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για τη διαδικασία αυτή έτσι ώστε να καταλήξει στην πιο συμφέρουσα λύση για την Εταιρεία, αλλά έχει προβεί και σε σημαντικές ενέργειες με στόχο όπως πάντα τη διατήρηση της ηγετικής θέσης των εταιρειών του ομίλου στους κλάδους που αυτές δραστηριοποιούνται.  Η εταιρεία θα δημοσιοποιήσει εγκαίρως κάθε εξέλιξη που θα προκύψει για το θέμα αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι το 2012 ο όμιλος επιστρέφει σε λειτουργική κερδοφορία σε επίπεδο ΕΒΙΤ, σημειώνοντας κέρδη προ φόρων και τόκων € 1,4 εκατ. έναντι ζημιών – € 29,0 εκατ. το 2011. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου INTRACOM HOLDINGS το 2012 ανήλθε σε € 541,7 εκατ. Τα μεικτά κέρδη ανήλθαν σε € 95,1 εκατ. και η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) διαμορφώθηκε σε € 76,2 εκατ. 

Share.

Leave A Reply