Στην Intrasoft – Intrakat το έργο τηλεματικής του ΟΑΣΑ

0

Η ένωση εταιρειών Intrasoft International – Intrakat αναδείχθηκε, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ, ανάδοχος για το έργο της Τηλεματικής Αστικών Συγκοινωνιών μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

oasa

Θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, εγκατάσταση, υποστήριξη λειτουργίας, συντήρηση και τεχνική διαχείριση του ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης επιβατών και διαχείρισης στόλου για τις Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ για συνολικό διάστημα 12 ετών.

Η συνολική αξία της σύμβασης στα 12 έτη ανέρχεται σε περίπου 27 εκατ. ευρώ με περίπου 5,5 εκατ. κοινοτική χρηματοδότηση.
Ειδικότερα, το έργο αφορά στην εγκατάσταση ενός δικτύου 1000 «έξυπνων» στάσεων σε όλη την περιοχή εξυπηρέτησης του ΟΑΣΑ. Οι επιβάτες θα πληροφορούνται τον ακριβή χρόνο διέλευσης των οχημάτων από τις οθόνες που θα είναι τοποθετημένες στις στάσεις, καθώς και από το κινητό τηλέφωνο ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Προβλέπεται, επίσης, η δημιουργία κέντρου ελέγχου από όπου θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η λειτουργική κατάσταση του συστήματος συγκοινωνιών και θα γίνονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις για τον καλύτερο συντονισμό των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Με το έργο αυτό, το οποίο αποτελεί το πρώτο έργο ΣΔΙΤ στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ενεργοποιείται για πρώτη φορά ένα νέο πλαίσιο αξιοποίησης κοινοτικής και ιδιωτικής χρηματοδότησης σε έργα ΣΔΙΤ (στην προκειμένη περίπτωση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” του ΕΣΠΑ), με χρηματοδότηση κατά 40% από πόρους του ΕΣΠΑ και 60% ιδιωτικούς πόρους.

Η διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης και της οικονομικής αξιολόγησης διήρκησε έξι εβδομάδες, ενώ δεν κατατέθηκαν ενστάσεις κατά την τεχνική αξιολόγηση. Δεσμευτική προσφορά είχε καταθέσει και η κοινοπραξία Τέρνα Ενεργειακή – Unisystems.
Ο χρόνος πλήρους υλοποίησης του έργου που προσφέρθηκε από τον ανάδοχο είναι 18 μήνες κατά μέγιστο.
Εντός Ιουλίου αναμένονται οι δεσμευτικές προσφορές και για το έργο του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Share.

Leave A Reply