Σεμινάριο: Σύγχρονη Τοπική Διακυβέρνηση: Θέματα και Προοπτικές

0

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, διεξήγαγε τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Σύγχρονη Τοπική Διακυβέρνηση: Θέματα και Προοπτικές», το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Royal Olympic, στις 25-26-27 Σεπτεμβρίου 2012. Στο σεμινάριο συμμετείχαν εμπειρογνώμονες σε θέματα τοπικής διακυβέρνησης, ακαδημαϊκοί και στελέχη της δημόσιας διοίκησης από 11 Ευρωπαϊκές χώρες και συγκεκριμένα από τις 6 χώρες μέλη του Δικτύου (Πολωνία, Ελλάδα, Τσεχία, Βουλγαρία, Λιθουανία, Ρουμανία), καθώς και από 5 ακόμη χώρες (Φινλανδία, Ολλανδία, Δανία, Κροατία, Κύπρος). Επίσης συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ανάδειξη καλών πρακτικών σε θέματα Τοπικής Διακυβέρνησης και η διάχυσή τους μεταξύ των χωρών – μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, ενόψει και της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020. Τις εργασίες του σεμιναρίου άνοιξε με χαιρετισμό ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μανούσος Βολουδάκης, ο οποίος ανέδειξε καταρχήν τη σημασία της Τοπικής Διακυβέρνησης ως «κατάκτηση της σημερινής Ευρώπης», ενώ τόνισε ότι «είναι ώρα και ευκαιρία να επανασχεδιάσουμε τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου μέσα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα με τρόπο που θα δίνει έμφαση στην εφαρμογή και στην πράξη», ενώ «με όπλο τα Επιχειρησιακά Προγράμματα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση» πρέπει να επιδιώξουμε τη «διασφάλιση ότι τα πολλαπλά επίπεδα Διοίκησης δεν θα οδηγούν σε μια αναποτελεσματική Πολιτεία και γραφειοκρατία».

Η πρώτη ημέρα του σεμιναρίου εστίασε στην παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την Τοπική Διακυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν από την ΕΥΔ ΕΠ ΔΜ τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης για την τοπική διακυβέρνηση στις χώρες μέλη της Ε.Ε και τα ευρήματα έρευνας ικανοποίησης των πολιτών από τις παρεχόμενες υπηρεσίες φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στις χώρες μέλη του Δικτύου.  Επίσης, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από επιλεγμένες χώρες μέλη της Ε.Ε. από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες, ενώ ειδική μνεία και παρουσίαση έγινε και για την πρόσφατη μεταρρύθμιση του συστήματος Τοπικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα (πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»).

Η δεύτερη ημέρα του σεμιναρίου είχε ως σκοπό την εμβάθυνση σε θέματα αιχμής που άπτονται της Τοπικής Διακυβέρνησης, υπό το πρίσμα του σχεδιασμού της διάθεσης των πόρων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο. Οι συμμετέχοντες οργανώθηκαν σε 4 ομάδες εργασίας με την ακόλουθη θεματολογία: «Οικονομικοί πόροι στα πλαίσια της οικονομικής ύφεσης», «Ανάγκες πολιτών και τοπική διακυβέρνηση», «Καινοτομία στην τοπική διακυβέρνηση» και «Μοντέλα συνεργασίας των δήμων με στόχο την ανάπτυξη». Τα αποτελέσματα-συμπεράσματα των ομάδων εργασίας ανέδειξαν σε κάθε θεματική ενότητα καλές πρακτικές και εθνικές προτεραιότητες, με σκοπό αυτές να αποτελέσουν αφετηρία για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων που θα υποστηρίξει χρηματοδοτικά το ΕΚΤ, την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Η τρίτη μέρα του σεμιναρίου ήταν ως επί το πλείστον αφιερωμένη στα μέλη του Δικτύου και στους προσκεκλημένους από χώρες του εξωτερικού, οι οποίοι επισκέφτηκαν αρχικά το Δήμο Αθηναίων, όπου τους υποδέχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αθηναίων κ. Θεόδωρος Λιβάνιος και τους παρουσίασε την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης» στον Δήμο της Αθήνας. Στη συνέχεια οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Η ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, σε συνδυασμό με τη διάχυση τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών ανάμεσα σε φορείς που παίζουν ενεργό ρόλο στο στρατηγικό σχεδιασμό των εθνικών συστημάτων Τοπικής Διακυβέρνησης οριοθετούν την προστιθέμενη αξία του σεμιναρίου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς και για το ενημερωτικό υλικό του σεμιναρίου (το οποίο πολύ σύντομα θα είναι προσβάσιμο στο διαδικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» – www.epdm.gr), μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Ασημίνα Μισούλη, Υπεύθυνη Δημοσιότητας του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» (τηλ. 2132018049, e-mail: amisouli@mou.gr).

Share.

Leave A Reply