Ισολογισμός Wind για το 2011

0

Μείωση εσόδων 15,9%, με κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων στα 9,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιάς 818 εκατ.  ευρώ το 2010, καταγράφει στον επίσημο ισολογισμό της για το 2011 η Wind Ελλάς.

Τα έσοδα της εν λόγω εταιρείας κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν στην προηγούμενη χρήση σε 661,8 εκατ. ευρώ έναντι 787,4
εκατ. ευρώ. Σημειώνεται πως το 2010 σε σχέση με το 2009 η Wind είχε σημειώσει μείωση εσόδων της τάξεως του 25%.

Στο σύνολό της η αγορά της κινητής τηλεφωνίας το 2011 εκτιμάται ότι απώλεσε το 13% των εσόδων της και συνολικά στην τριετία  η αγορά αυτή συρρικνώθηκε κατά περίπου 40%.

Με βάση επίσης τον επίσημο ισολογισμό της Wind οι ζημιές προ φόρων εμφανίζονται στα 280,3 εκατ. ευρώ έναντι 1.262 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές του 2011 οι οποίες είναι αισθητά μειωμένες σε σχέση με αυτές του 2010 (όπου υπήρξε και η απομείωση της αξίας των ομολόγων) αποδίδονται στις αποσβέσεις από επενδύσεις σε δίκτυο και άδειες που πραγματοποιήθηκαν.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος του 2011 είναι μειωμένος κατά 11% (1.340 εργαζόμενοι).

Σημειώνεται επίσης ότι στον επίσημο ισολογισμό της Wind εμφανίζονται μακροχρόνιες δανειακές υποχρεώσεις ύψους 590,7 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο, σύμφωνα με τα στελέχη της εταιρείας, απεικονίζει τα ομόλογα που κατέχουν οι μέτοχοι.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα στοιχεία που είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο η Wind για το 2011 τα έσοδα από σταθερή τηλεφωνία αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση και ειδικότερα τα έσοδα από συνδέσεις LLU (απελευθερωμένη γραμμή) σημείωσαν ετήσια αύξηση 28%. Οι LLU συνδρομητές αυξήθηκαν κατά 27% φτάνοντας τις 343.000. Συνολικά η Wind αύξησε στο 20,6% το μερίδιο της στην ελληνική αγορά LLU αποκτώντας το 26% των νέων συνδέσεων LLU του 2011.

Οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας στο τέλος του προηγούμενου έτους ήταν 3,2 εκατ., ενώ στην καρτοκινητή οι ενεργοί χρήστες αυξήθηκαν κατά 11%.

Στη χρήση του 2011 η Wind χρηματοδότησε με ίδια κεφάλαια το σύνολο των επενδύσεών της στις οποίες περιλαμβάνεται η καταβολή 65 εκατ. ευρώ για την ανανέωση της άδειας GSM 900.

Share.

Leave A Reply