Ο ΣΕΚΕΕ διπλασιάζει τα μέλη του

1

Με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την δημιουργία του ΣΕΚΕΕ, ο σύνδεσμος διοργάνωσε ανοικτή παρουσίαση των δραστηριοτήτων του, με συντονιστή τον Γενικό Διευθυντή, κ. Γιάννη Κ. Γιανναράκη και προσκεκλημένους φορείς που μετέχουν στο ευρύτερο «οικοσύστημα» του ΣΕΚΕΕ, καθώς και εκπροσώπους Τύπου. Οι συμμετέχοντες προέρχονται από τον κλάδο της βιομηχανίας κινητής τηλεφωνίας, των επενδυτικών κεφαλαίων (funds) και των εταιρειών συμβούλων, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά σε διάλογο για τη διαμόρφωση των επόμενων βημάτων του Συνδέσμου. Χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Γιώργος Στεφανόπουλος, Γενικός Διευθυντής της ΕΕΚΤ.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, κ. Κωστής Παπαδημητρακόπουλος, παρουσιάζοντας τις δράσεις του Συνδέσμου, τον χαρακτήρισε «γεννήτρια» ενός cluster, καθώς ο βασικός του άξονας συνίσταται στη διεπαφή των εταιρειών και στην εκκόλαψη νέων συνεργασιών που εισηγείται ο Σύνδεσμος.

Ο κ. Χρήστος Γεωργόπουλος, Μέλος του Δ.Σ., αναφέρθηκε στον εξωστρεφή προσανατολισμό του Συνδέσμου, που σηματοδοτήθηκε με workshops, στην επιχειρηματική αποστολή και τη δημιουργία γραφείων εταιρειών-μελών στη Silicon Valley, καθώς και στο σχεδιασμό της ευρύτερης παρουσίας τους σε άλλες ενδιαφέρουσες αγορές του εξωτερικού μέσω επιχειρηματικών αποστολών και συντονισμένης παρουσίας σε επιλεγμένες εκθέσεις.

Ο κ. Χάρης Καρώνης, Μέλος του ΔΣ, παρουσίασε τις παρεμβάσεις του Συνδέσμου για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και άλλες θεσμικές ενέργειες.

Οι κ.κ. Γ. Καραντώνης και Δ. Χρηστάκος αναφέρθηκαν στις παρεμβάσεις του ΣΕΚΕΕ για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των μελών του από αναπτυξιακά κονδύλια, από τον τραπεζικό χώρο και από τα επιχειρηματικά κεφάλαια.
Ο κ.Χρηστάκος τόνισε την απροθυμία και ενίοτε την αδυναμία των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν νεότευκτες επιχειρήσεις, όχι μόνο επειδή και οι ίδιες οι τράπεζες έχουν αυτή την εποχή σοβαρά προβλήματα αναδιάρθρωσης, αλλά επίσης διότι τα τραπεζικά κριτήρια για επενδύσεις δίνουν μεγάλη βαρύτητα στο πλάνο απόδοσης και όχι ανάπτυξης. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που κύριοι υποστηρικτές της προσπάθειας των μελών του ΣΕΚΕΕ, είναι τα επενδυτικά funds που είναι διατεθειμένα να δουν την επιχειρηματική ευκαιρία.

Τέλος, ο κ. Α. Μαγκλής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ατλαντίς Συμβουλευτική ΑΕ, παρουσίασε το Hellenic Mobile Cluster (HMC) το οποίο αναπτύσσεται σε συνεργασία με τον ΣΕΚΕΕ και στοχεύει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρήσεων, που ήδη συμμετέχουν στον σύνδεσμο. Ο εν λόγω σχεδιασμός, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του οικοσυστήματος των επιχειρήσεων του ΣΕΚΕΕ.

Μετά την εκλογή των νέων αναπληρωματικών μελών, το Δ.Σ. του ΣΕΚΕΕ, διαμορφώνεται ως ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κωστής Παπαδημητρακόπουλος Πρόεδρος GLOBO
Μάρκος Βερέμης Αντιπρόεδρος UPSTREAM
Γιώργος Καραντώνης Γενικός Γραμματέας VELTI
Στράτης Απέργης Ταμίας NEWSPHONE HELLAS
Χάρης Καρώνης Μέλος VIVA ONLINE SERVICES
Αντώνης Χατζησταματίου Μέλος MOBILE MEDIA
Χρήστος Γεωργόπουλος Μέλος INACCESS NETWORKS
Δημήτρης Χρηστάκος Αναπλ. Μέλος SMARTEC
Δήμος Βατικιώτης Αναπλ. Μέλος ATCOM
Νίκος Κοσκινάς Αναπλ. Μέλος LOCOTEL
Σταθακόπουλος Γιάννης Αναπλ. Μέλος AUDIOTEX
     
Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης Γενικός Διευθυντής  

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος ιδρύθηκε το 2010 από 32 επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας οι οποίες δημιουργούν εφαρμογές και  υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στις νέες κινητές συσκευές. Σήμερα στο Σύνδεσμο συμμετέχουν περισσότερο από 60 επιχειρήσεις, οι δραστηριότητες των οποίων εστιάζουν από την ανάπτυξη εφαρμογών που απευθύνονται στους τελικούς χρήστες αλλά και τις υπηρεσίες στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, μέχρι την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών επικοινωνίας, περιεχομένου και εφαρμογών, στο mobile marketing, κ.α.

Ο Σύνδεσμος εκπροσωπεί σήμερα έναν δυναμικό κλάδο με περισσότερες από 80 επιχειρήσεις που παρέχουν εργασία σε περισσότερους από 4.000 εργαζομένους, μεταξύ των οποίων 1.000 επιστήμονες υψηλής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, έχουν συνολικό κύκλο εργασιών περί τα 500 εκ.€ και διαθέτουν παρουσία σε 40 χώρες.

Ο κλάδος είναι ίσως ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος στην Ελλάδα, με αυξανόμενη συνεισφορά στο εθνικό Α.Ε.Π. Έχει ισχυρή τεχνολογική βάση και βασίζεται στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, καθώς συνδυάζει αναδυόμενες και ποικίλες τεχνολογίες. Τα μέλη του ΣΕΚΕΕ έχουν τη δυνατότητα να φέρουν το νέο κύμα καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας, έχοντας παράλληλα και κοινωνικό αντίκτυπο.

Συνεργασίες – Στόχοι

Με σκοπό την τόνωση της καινοτομικής δραστηριότητας και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας μέσω της ανάπτυξης της στενής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο, οι ενέργειες του Συνδέσμου αποσκοπούν στο να ενισχύσουν το οικοσύστημα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις-μέλη, με απώτερο σκοπό την επιχειρηματική τους ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αναλυτικά, οι στόχοι του Συνδέσμου είναι:

  1. Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη πνεύματος δημιουργικής συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και η προώθηση συνεργιών μεταξύ αυτών.
  2. H προώθηση συνεργασιών μεταξύ των μελών του και ομοειδών επιχειρήσεων / συνδέσμων στο εξωτερικό.
  3. H αναβάθμιση και προώθηση, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες, των επιχειρήσεων του κλάδου και η θετική συμβολή στην πορεία της χώρας προς την καινοτομία και εξωστρέφεια.
  4. H υποβολή εξειδικευμένων επιχειρηματικών σχεδίων και προτάσεων σε κυβερνητικές υπηρεσίες και φορείς, προκειμένου να επιτευχθεί η σταδιακή και ομαλή ανάπτυξη των μελών του.
  5. H οργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων, για την αναβάθμιση των διοικητικών και τεχνικών γνώσεων των μελών του.
  6. Η παρακολούθηση, έρευνα και μελέτη κάθε θέματος που αφορά τον κλάδο σε επίπεδο επιστημονικό, τεχνικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό και η ενημέρωση των μελών του σχετικά.
  7. Η προαγωγή και προάσπιση των συμφερόντων των μελών του και η υποστήριξη και ο συντονισμός κάθε ενέργειας για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.
  8. Η εκπροσώπηση του κλάδου σε επίπεδο τοπικό, εθνικό και διεθνές, όπως και η παρουσία σε εκδηλώσεις εθνικές και διεθνείς (εκθέσεις, τύπος).

Πρόσφατα ο  Σύνδεσμος υπέβαλε πρόταση για την  ίδρυση cluster για τον τομέα των Εφαρμογών και Υπηρεσιών σε κινητές συσκευές, που φιλοδοξεί να αποτελέσει το ισχυρότερο cluster υπηρεσιών έντασης γνώσης και τεχνολογικής ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Κάθε μήνα ο ΣΕΚΕΕ διοργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια-εργαστήρια για θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη του και στα οποία συμμετέχουν ευρύτερα ενδιαφερόμενοι φορείς  και εταιρείες.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author