Δημόσια Διαβούλευση για το ψηφιακό μέρισμα

0

Σε ταχύτητες πρωτόγνωρες για την Ελληνική Πολιτεία κινείται το Υπουργείο Μεταφορών, προχωρώντας άμεσα σε ένα από τα πρώτα κομβικά σημεία στην πορεία για το Ψηφιακό Μέρισμα. Έτσι, το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί του περιεχομένου της μελέτης που συνέταξε για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου η εταιρεία συμβούλων Analysys-Mason, με αντικείμενο την οικονομική αποτίμηση της αξίας του φάσματος σε τρεις ζώνες ενδιαφέροντος:

     i.        Στη ζώνη συχνοτήτων του ψηφιακού μερίσματος (790-862MHz).

     ii.       Στη ζώνη των υπερυψηλών συχνοτήτων (UHF bands IV and V: 470-790 MHz)

     iii.     Στη ζώνη συχνοτήτων 2500-2690 MHz.

Επίσης στη Δημόσια διαβούλευση εντάσσεται και η σχετική μελέτη που αφορά το σχεδιασμό και την ανάλυση της βέλτιστης στρατηγικής ως προς τη διάθεση του ψηφιακού μερίσματος, του φάσματος στη ζώνη υπερυψηλών συχνοτήτων και στη ζώνη συχνοτήτων 2500-2690 MHz.

Στη μελέτη της Analysys-Mason παρουσιάζονται αρκετά σενάρια επιμερισμού του φάσματος, τα οποία θα τεθούν σε Δημόσια Διαβούλευση.

Πάντα σύμφωνα με την ίδια μελέτη, τα οφέλη από το Ψηφιακό Μέρισμα μεγιστοποιούνται αν αυτό διανεμηθεί στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Αναλυτικότερα, με βάση τις σημαντικότερες εκτιμήσεις της μελέτης συμπεραίνεται ότι :

–         Για την Ελληνική οικονομία προκύπτει σημαντικό όφελος της τάξεως των περίπου 3,5 δισ. ευρώ, εάν μέρος της ζώνης UHF αποδοθεί για χρήση κινητών επικοινωνιών, αντί για χρήση ΕΨΤ (Επίγεια Ψηφιακή Τηλεόραση). Πιο συγκεκριμένα, ο σύμβουλος εκτιμά ότι η αύξηση της αξίας από την εκχώρηση της υποζώνης των 800MHz των UHF για χρήση κινητών επικοινωνιών είναι περίπου 3,5 δισ. ευρώ.

–         Αν η ζώνη των 800MHz επρόκειτο να διατεθεί για χρήση κινητών επικοινωνιών στην Ελλάδα, η συνδυασμένη αξία της ΕΨΤ και των κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών στη ζώνη των UHF – που αντιπροσωπεύει τη συνολική επίδραση σε όρους οικονομίας και ευημερίας – θα είναι περίπου 26,2 δισ.  ευρώ, σε μια περίοδο 20 ετών. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αξίας – περίπου 15,9 δισ. ευρώ – είναι αξία που παράγεται από τις υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών, ενώ το υπόλοιπο των 10,3 δισ.  ευρώ προέρχεται από τη μετάβαση της επίγειας αναλογικής στην ψηφιακή τηλεόραση.

–         Η αξία που παράγεται εάν όλο το διαθέσιμο φάσμα UHF επρόκειτο να διατεθεί για την ΕΨΤ είναι 11 δισ. ευρώ.

Η ίδια μελέτη επιχειρεί και την πρώτη αποτίμηση της αξίας του Ψηφιακού Μερίσματος εφόσον διατεθεί στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μετά από διαγωνισμό. Ως τάξη μεγέθους κινείται στην περιοχή των 300 εκατ. ευρώ για τα 72 MHz όπως ήδη έχει γράψει το infocom.gr.

Share.

Leave A Reply