Διαβούλευση για τα drones από την ΓΓ Τηλεπικοινωνιών με στόχο τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής

0

Να συλλέξει πληροφορίες από κρατικούς φορείς, επιχειρήσεις, ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλους ενδιαφερόμενους, για τις βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες και να καταγράψει την τρέχουσα κατάσταση, σε ό,τι αφορά τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) επιδιώκει η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) με σκοπό να εκπονήσει εθνική στρατηγική για την ανάπτυξή τους.

Πρόκειται για αγορά που αναπτύσσεται παγκοσμίως με ρυθμό της τάξεως του 18%.

Η εθνική στρατηγική για τα drones θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων του ρυθμιστικού πλαισίου, της ανάπτυξης υποδομών, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της έρευνας και ανάπτυξης και της καινοτομίας. Θα εξετάζει επίσης τους πιθανούς κινδύνους και τα οφέλη από τη χρήση drones προκειμένου να αντιμετωπίσει ζητήματα, ασφάλειας, απορρήτου και ηθικής.

Μεταξύ άλλων εξετάζεται η σκοπιμότητα χρηματοδοτήσεων (π.χ. μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων) στη λογική ότι πρόκειται για έναν τομέα που η Ελλάδα θα μπορούσε να αναπτύξει συντεταγμένα, ακόμη και να αποκτήσει αυτονομία, μιας και το βασικότερο κομμάτι του αφορά software.

Όπως υπογραμμίζει σχετικά στο «infocom» ο Αθανάσιος Στάβερης, γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, «το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς drone αποτιμήθηκε σε 14,45 δις. δολάρια ΗΠΑ το 2019 και αναμένεται να φτάσει τα 73,06 δις. έως το 2027, με CAGR (σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης) 18,4% κατά την περίοδο πρόβλεψης 2020 – 2027. Η Ελλάδα έχει πολλές δυνατότητες να επωφεληθεί από τη χρήση drones σε διάφορους τομείς της Οικονομίας αλλά και να αναπτύξει την σχετική αγορά software, χωρίς να αποκλείεται και το hardware».

Τα ερωτήματα στο πλαίσιο της διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει έως τις 17 Φεβρουαρίου 2023, μεταξύ άλλων, αγγίζουν τις βασικές προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η βιομηχανία των drone στην Ελλάδα, τους στόχους που θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα κείμενο εθνικής στρατηγικής, το ρυθμιστικό πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραμμές που χρειάζεται να θεσπιστούν για την υποστήριξη της ασφαλούς και υπεύθυνης χρήσης drones.

Ακόμη, οι ενδιαφερόμενοι έχουν κληθεί να απαντήσουν ποιες υποδομές και επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης είναι απαραίτητες για τη στήριξη της ανάπτυξης της εν λόγω βιομηχανίας, για τα μέτρα που χρειάζεται να ληφθούν για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και του πειραματισμού καθώς και τις αναγκαίες συνεργασίες που οφείλει να κάνει η χώρα μας με διεθνείς οργανισμούς για να αντλήσει τεχνογνωσία.

Οι τομείς της Οικονομίας που δύναται να επωφεληθούν από τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών είναι πολλοί:

Στη Γεωργία τα drones χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των καλλιεργειών, την άρδευση και άλλες δραστηριότητες.

Στην ενέργεια για την επιθεώρηση, συντήρηση των συστημάτων που πολλές φορές βρίσκονται σε περιοχές με δυσκολία στην πρόσβαση.

Η χρήση drones ενδείκνυται για δραστηριότητες πολιτικής προστασίας, έγκαιρης αντιμετώπισης καταστροφών, χαρτογράφησης – επιθεώρησης δασών, υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές για την παράδοση φαρμάκων) στη βιομηχανία εξορύξεων, στο λιανεμπόριο, τις μεταφορές και τον τουρισμό.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης ενθαρρύνεται επίσης η καταγραφή της αλληλεπίδρασης των ΣμηΕΑ με άλλες σύγχρονες τεχνολογίες, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη και το διαδίκτυο των πραγμάτων και γίνεται λόγος για την ανάγκη ανάπτυξης ασφαλιστικών προϊόντων ειδικά για drones και τους χειριστές τους.

Σημειώνεται ότι η προς εκπόνηση στρατηγική δεν θα αφορά τα drones που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς καθώς εκεί τα ζητήματα είναι διαφορετικά και η συζήτηση περιορίζεται σε στενό κύκλο.

Share.

Comments are closed.