Νέα χρηματοδότηση και επέκταση δραστηριότητας για το Pleiades IoT Innovation Cluster

0

Ο συνεργατικός σχηματισμός για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων Pleiades IoT Innovation Cluster με φορέα-αρωγό τη Uni Systems, ανακοινώνει την έγκριση της αίτησης για τη Β’ φάση χρηματοδότησής του από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και, παράλληλα, τη μετατροπή του σε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία.

Σε συνέχεια της αξιολόγησης των αιτήσεων της πρόσκλησης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/ΣΣΚ 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» της ΓΓΕΚ, το Pleiades IoT Innovation Cluster σε αυτόν τον Β’ γύρο χρηματοδότησης εξασφάλισε €2.500.000 σε αποτίμηση €3.000.000, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των μελών του και των συνεργατικών τους στόχων. Σημειώνεται ότι τα μέλη της πρότασης περιλαμβάνουν την C2h Environmental Engineering, την Calpak, την Dotsoft, τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, το Meteo, τη Mobics, τη Mobito, τη NousPratIT, τη Novelcore, την Optechain, την Peripatos, την Prisma Electronics, την PROBOTEK, τη SigFox, το Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, τη Yodiwo, τη Ζαριφόπουλος Α.Ε. και τις Uni Systems και Ubitech ως φορέα αρωγό και συντονίστρια εταιρεία αντίστοιχα.

Παράλληλα, η επιτυχημένη διετής πορεία του Pleiades με τα εννέα working group που δημιουργούν ένα πλαίσιο ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων μέσω μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας με ευρύ φάσμα τεχνολογιών, εφαρμογών και δεδομένων και η ωριμότητα που αποκτήθηκε, οδήγησε τα μέλη του στην κοινή απόφαση της μετατροπής του Cluster σε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ). Το Pleiades IoT Innovation Cluster προχωρά στην επόμενη μέρα του έχοντας αναγνωριστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και με το νέο του ρόλο ως Digital Innovation Hub της Fiware, με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές ενέργειες μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εννέα working groups αυτή τη στιγμή καλύπτουν τους θεματικούς τομείς της Έξυπνης Ιατρικής, της Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, του Phygital λιανικού εμπορίου, του Πράσινου Μουσείου, της Διαχείρισης Εγκαταστάσεων, των Drone, του Έξυπνου Θερμοσίφωνα, και των Big Data, λειτουργώντας κάτω από την ολοκληρωμένη Οριζόντια Πλατφόρμα IoT.

Ο νέος ρόλος του Pleiades θα αναδείξει την εξωστρέφεια των δραστηριοτήτων του, αυξάνοντας τις δυνατότητες χρηματοδοτικών ευκαιριών και διεύρυνσης της βάσης των μελών του, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τη διασύνδεση με το ευρύτερο οικοσύστημα καινοτομίας.

Share.

Comments are closed.