Ποιες είναι οι τρεις νέες επενδύσεις του Uni.Fund

0

Στην B2B Wave και στις εταιρείες-τεχνοβλαστούς QCELL και CYRUS επενδύει Uni.Fund, το συνολικό ποσό των 1,35 εκατ. ευρώ.

QCELL

Η QCELL είναι τεχνοβλαστός (spin-off) του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά κι έχει αναπτύξει και κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας καινοτομίες που αλλάζουν το παιχνίδι στην επιστήμη και την τεχνολογία απεικόνισης.

Η εταιρεία εισάγει μια νέα γενιά ηλεκτρονικών συσκευών απεικόνισης, προσφέροντας υπερφασματική απεικόνιση σε ρυθμό βίντεο. Η αναπτυχθείσα τεχνολογία συνιστά μια νέα μέθοδο τεχνητής όρασης, όπου εικόνες που αντιστοιχούν σε πολλαπλά κανάλια συχνότητας στα ορατά και τα αόρατα τμήματα του οπτικού φάσματος, εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο και δίπλα-δίπλα. Με αυτό το μοναδικό τεχνικό χαρακτηριστικό, η χρησιμότητα των ψηφιακών συστημάτων απεικόνισης υπερβαίνει κατά πολύ την τυπική έγχρωμη απεικόνιση. Μετατρέπει την ψηφιακή απεικόνιση σε αναλυτικό διαγνωστικό εργαλείο, όπου εκατομμύρια φάσματα ομαδοποιούνται και εμφανίζονται ως φασματικές κλάσεις, καθένα από τα οποία έχει μια συγκεκριμένη χημική / διαγνωστική ταυτότητα. Τεχνολογίες μηχανικής εκμάθησης ενσωματώνονται μαζί με προηγμένο υλικό φωτονικής / ηλεκτρονικής σε μια φορητή μικροσυσκευή. Η καταγραφή, η ανάλυση και η απεικόνιση αυτής της πολυδιάστατης πληροφορίας πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο, αποτελώντας έτσι μια συσκευή φασματικής υπερ-όρασης.

Η εταιρεία αναπτύσσει επί του παρόντος κλινικά μικροσκόπια και ενδοσκόπια βασισμένα στην τεχνολογία της φασματικής υπερ-όρασης με προηγμένες διαγνωστικές ικανότητες. Τα προϊόντα της εταιρείας προορίζονται να αλλάξουν τις ιατρικές πρακτικές παγκοσμίως επιτρέποντας την κλινική εφαρμογή της “οπτικής βιοψίας” και της προσέγγισης “βλέπω και θεραπεύω”, συμβάλλοντας έτσι τόσο στην πρόληψη του καρκίνου όσο και στη μείωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης.

Η ομάδα έχει σημαντική εμπειρία στην ίδρυση και την παγκόσμια ανάπτυξη hi-tech επιχειρήσεων στον τομέα της φωτονικής / βιοφωτονικής και απολαμβάνει παγκόσμια επιστημονική αναγνώριση σε αυτούς τους τομείς.

Ο ιδρυτής της QCELL, Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κωνσταντίνος Μπάλας δήλωσε: “H QCELL εκλαμβάνει την πρόσφατη επένδυση από το Uni.Fund ως επιβεβαίωση της υψηλής αξίας των προϊόντων της εταιρείας και της διεθνούς δυναμικής τους. Αντίστοιχα η QCELL θεωρεί ότι το Uni.Fund, πέραν της επένδυσης, παραμένει αρωγός της εταιρείας. Η συνεργασία μεταξύ των εταίρων είναι αρμονική, εκπληρώνοντας έτσι μία βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του φιλόδοξου επιχειρηματικού της σχεδίου».

CYRUS

Η εταιρεία CYRUS ιδρύθηκε το 2019 ως τεχνοβλαστός (spin-off) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, με σκοπό την ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου με χρήση μεταλλοϋδριδίων για τη συμπίεση αέριου υδρογόνου σε υψηλές πιέσεις (>350 bar). Η συμπίεση υδρογόνου με χρήση μεταλλοϋδριδίων υπερτερεί έναντι άλλων μεθόδων συμπίεσης, λόγω της απλότητας στον σχεδιασμό και τη λειτουργία, της απουσίας κινούμενων μερών, της ασφάλειας και της αξιοπιστίας, καθώς και της δυνατότητας χρησιμοποίησης της απορριπτόμενης βιομηχανικής θερμότητας ή/και της πλεονάζουσας ανανεώσιμης ενέργειας.

To βασικό προϊόν της CYRUS, ένας καινοτόμος συμπιεστής Υδρογόνου Μεταλλοϋδριδίων, απευθύνεται στην αγορά των Σταθμών Ανεφοδιασμού Υδρογόνου (HRS) για οχήματα. Σύμφωνα με τα Εθνικά Σχέδια Δράσης των χωρών της ΕΕ, ως το 2025 σχεδιάζονται περίπου 820-842 σταθμοί ανεφοδιασμού με υδρογόνο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτοί οι σταθμοί αναμένεται να καλύψουν τις ανάγκες ανεφοδιασμού σε περίπου 0,9 – 1,1 εκατ. οχήματα υδρογόνου. Οι εκτιμώμενες επενδυτικές ανάγκες γι’ αυτήν την αγορά (μόνο για την υποδομή) είναι της τάξης των €707 εκατ. έως το 2025, το 40% της οποίας αφορά αποκλειστικά στη συμπίεση.

Τα ιδρυτικά στελέχη της CYRUS δραστηριοποιούνται για περισσότερα από 20 χρόνια στον χώρο των εφαρμογών τεχνολογιών υδρογόνου κι έχουν αναλάβει μια σειρά από εθνικά και ευρωπαϊκά έργα που αφορούν στην αποθήκευση υδρογόνου σε μεταλλοϋδρίδια, σε εφαρμογές που συνδυάζουν ανανεώσιμες πηγές με υδρογόνο (ως μέσο αποθήκευσης ενέργειας) και στη χρήση υδρογόνου στις μεταφορές και σε σταθερές εφαρμογές.

Όπως αναφέρει ο Μάνος Σταματάκης, συνιδρυτής και Βιομηχανικός Ερευνητής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος: “Η εταιρεία μας σκοπεύει να αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο στον χώρο της δημιουργίας προϊόντων μεταλλοϋδριδίων για την αποθήκευση και συμπίεση αέριου υδρογόνου σε υψηλές πιέσεις και να προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη διείσδυση των προϊόντων αυτών στην παγκόσμια αγορά της υδρογονοκίνησης, δημιουργώντας µια επιχειρηματική οντότητα η οποία θα έχει ηγετικό ρόλο στην Ευρώπη. Η πρόσφατη συνεργασία με το Uni.Fund προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία στην εταιρεία, αυξάνοντας το δυναμικό για την καινοτομία, τους πόρους για τη διατήρηση υψηλής ποιότητας δραστηριοτήτων έρευνας και ανάπτυξης, την αναγνωρισιμότητα της εταιρείας και συμβάλλοντας έτσι τελικά στην επιτυχή διείσδυση στην αγορά”.

Β2Β Wave

Η B2B Wave ιδρύθηκε το 2016 και βοηθά εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της χονδρικής να δημιουργήσουν εύκολα και γρήγορα μια ιδιωτική πύλη παραγγελιών. Με την B2B Wave oι επιχειρήσεις μπορούν να διαχειριστούν εύκολα τις παραγγελίες, τους καταλόγους προϊόντων και τις συμφωνίες τιμολόγησης, μειώνοντας σημαντικά τα λειτουργικά τους κόστη, αλλά και τα λάθη κατά την καταχώριση παραγγελιών.

Εξαλείφοντας το κόστος της επικοινωνίας και των custom λύσεων, οποιαδήποτε επιχείρηση χονδρικής διανομής μπορεί να εγγραφεί, να δημιουργήσει την ιδιωτική της διεύθυνση URL, να ανεβάσει τα προϊόντα της και να προσκαλέσει τους πελάτες της να αρχίσουν να κάνουν on-line τις παραγγελίες τους. Η σχεδίαση του B2B Wave έχει λάβει υπόψη τα οικονομικά της χονδρικής και της διανομής καθώς και τις ιδιαιτερότητες των επιχειρηματικών σχέσεων. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες μπορούν να ταξινομήσουν τους πελάτες τους και να προσφέρουν διαφορετικές τιμές και εκπτώσεις, επιλογές πληρωμής, αποστολής και κατηγορίες προϊόντων.

Μέσα σε τρία χρόνια λειτουργίας, η B2B Wave έχει κατάφερε να επεκτείνει την πελατειακή της βάση σε περισσότερες από 10 χώρες, όπως στην Αγγλία, Ολλανδία, Ελβετία, ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, βοηθώντας τους πελάτες της να εκτελούν περισσότερες από 10.000 παραγγελίες κάθε μήνα. Οι πελάτες της B2B Wave είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις διανομής χονδρικής και δραστηριοποιούνται σε τομείς, όπως ιατρικά είδη, είδη ένδυσης, ηλεκτρονικά είδη, παιχνίδια, προϊόντα κατοικίδιων ζώων, τρόφιμα και ποτά.

“Με την εμπειρία του Uni.Fund στο enterprise λογισμικό, τις πωλήσεις και το e-commerce, η B2B Wave βρήκε τον ιδανικό συνεργάτη για να γίνει standard λύση ηλεκτρονικού εμπορίου B2B για διανομείς προϊόντων σε όλο τον κόσμο”, δηλώνει ο Αλέξανδρος Σεϊμανίδης, Ιδρυτής και Product Μanager της B2B Wave.

Υπενθυμίζεται ότι τo Uni.Fund ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2018 με προσανατολισμό στην καινοτομία (Innovation Window) και τη μεταφορά τεχνολογίας (Techonogy Transfer). Σκοπός του είναι η αξιολόγηση και χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε pre-seed και seed στάδια που δραστηριοποιούνται στον χώρο της πληροφορικής, του ηλεκτρονικού επιχειρείν και στον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα, καθώς και η ανάδειξη του δυναμικού προς επιχειρηματική αξιοποίηση που υπάρχει στα ελληνικά Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα.

Το Uni.Fund δημιουργήθηκε μέσω του Υπερταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund), μια επενδυτική πρωτοβουλία του Ελληνικού Κράτους και του European Investment Fund (EIF). Στο κεφάλαιο που διαχειρίζεται εκτός από το ΕquiFund, συμμετέχει η ομάδα διαχείρισης του fund, η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, ο όμιλος VivaWallet, το Ίδρυμα Ωνάση, καθώς και ιδιώτες επενδυτές.


Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!


25ο Συνέδριο InfoCom World - Έρχεται στις 14/12!

Το Infocom World 2023 έρχεται με κεντρικό μήνυμα «Diginvest in Greece: New Horizons!» Φέτος, το συνέδριο θα βρεθεί στο σταυροδρόμι του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα!

Πραγματοποιήστε, άμεσα και δωρεάν, την εγγραφή σας!

Share.

About Author

Η Τέτη Ηγουμενίδη, μέλος της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ), είναι δημοσιογράφος του επιχειρηματικού ρεπορτάζ. Καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευαστικές εταιρείες, τις εταιρείες real estate και γενικότερα την αγορά ακινήτων. Επίσης, ασχολείται με τις δραστηριότητες των υπουργείων Περιβάλλοντος, Υποδομών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εργάζεται στον έντυπο Τύπο χωρίς διακοπή από το 1990 (μεταξύ άλλων στις εφημερίδες Νίκη, Εξουσία και Ναυτεμπορική), και έχει συνεργαστεί με ιστοσελίδες, περιοδικά, και τον ραδιοφωνικό σταθμό Flash.

Comments are closed.